JEZIK PISAMA LJUBUŠKOG KAPETANA

Ljubuški kapetan Mahmut-aga prvio put se spominje 1695. godine na
položaju age asbana ( noćnih čuvara) u ljubuškoj tvrđavi . ( 1 ) U jednom
dokumentu od kraja sefera 1117. godine ( oko 19. juna 1705. godine ) ,
naveden je kao svjedok ( 2 ) , a Kačić u < pismi od vitezova primorskih >
spominje < Adžalića mlada Mamut-agu , kapitana od bijela grada >
zarobljenog za vrijeme < malog rata > od 1714. do 1718. godine . ( 3 ) Akademik Asim Peco je u dubrovačkoj arhivi pronašao i objavio u latiničnoj
transliteraciji tri pisma ljubuškog kapetana Mahmut-age vlastima Dubrovačke
Republike . Pisana su bosanskom ćirilicom ( bosanicom , bosančicom ) u periodu od
1692. do 1705. godine . ( 4 )

Pismo 1. ( period 1696-1705 ) :

Prisvitloj , uzvišenoj i priplemenitoj gospodi gu knezu i ostalim .begovom

Molim se vašemu preuzvišenom gospostvu da biste mi dopustili milost da mi date ovdi
više dvi soli , kako ste mi i litos dali ,a učinićemo temesuće * kako zapovidit .
Vašemu je gospostvu siguro , a meni ćete dobro učiniti . A ono litišne biće brezo
naplaćeno . I još se molim vašemu preuzvišenom gospostvu da mi date u Stonu tisuću i
pet stotin spuda * soli više moje ise * u Stonu da se naplatite u gabelara kako se
što prodava.znade vaše priplemenito gospostvo ova skali * s ovim emini * kako se
prominuju svaka dva miseča.Ako bog da biće bole i obrenućemo s načinom mlogo
trgovaca . Ali se molim vašemu gospostvu ako uzmem te bog dade (bordade!) da biste
mi više počitelski ise dali na so ovu i stonsku koliko bi vam se paralo kako će biti
siguro kad bismo došli s temesući.da biste mi obećali rič da se mogu vladat , ako
bog da , učinit vidićete kako će se nastojat i činit posa . Molim se vašemu
preuzvišenom gospostvu i priporučujem se da biste mi milost dopustili i jeda bi pri
proša.Pismo 2.( period 1696-1705 ) :

Prisvitloj , uzvišenoj i priplemenitoj gospodi begovom gu knezu i ostalim begovom od
Dubrovnika lipo v(ele) d(rago) p(ozdrav) i gosposki od mene Mamutage kapetana od
Ljubuškoga . A potomu , bijo sam s pašom u Nikšićima . Doodiše mi knezovi i raje (
e-a ) od Gacka i Banana i Rudina i svi ostali i govoriše mi kroz skale i vele veće
nam je dodijalo zlo s Novoga i Risna ali nam je potribe za glavninu i za drugo uzeti
aspre *. Zato nađite nam koji način da nam se daju aspre od strane dubrovačke i da
ji oni uzimaju u ime niovi intrada * iz sela koje siguro za sve selo i da nose lipo
na lazare(t) i pridaju lipo a da ne ima nikad niko otić na drugu stranu.Zato proviđi
vaše uzvišeno gospostvo i nađite naćin da izađe u brime(!) vaš čovik s vašim dinarom
da se dade zašto će ovo bit velika korist.Zato vidite i ako bi vam se paralo te bi
ktilo vaše uzvišeno gos(po)stvo da se ova stvar koja će biti veoma korisna za tu
skalu učini te biste ktili i ja bi doša. >Pismo 3. (period 1692-1698 ) :

Prisvitla , uzvišena i priplemenita gospodo begovi molim se vašem priplemenitom
gospostvu da biste mi milost dopustili da mi date tri milara * soli u Stonu a
naplatiće se vaše gospostvo kako se prodaje u Stonu od moje ise. Lipo će se vaše
gospostvo naplatiti a korist je gospocka . Gospodo begovi , ja sam bijo  vazda što
sam moga na poslu su vašega gospostva a ima dva miseča nisam ništo uzima.

Bog vas veselijo i u gospostvu uzvisijo

Pisa ja emin Mamutaga ( 5, 6 )Četvrto pismo koje bi moglo pripadati Mahmutagi,kapetanu Ljubuškog
,objavio je 1914. godine Ćiro Truhelka . Mahmud kapetan piše 29. jula
1705. godine Dubrovčanima da će se neki ljudi kazniti i da je o tom već
javljeno bosanskom veziru . Truhelka nesigurno navodi da bi to mogao biti
kapetan Novoga . ( 7 )

Naša poznata filologinja Lejla Nakaš tvrdi da bi autor ovog pisma prije
mogao biti ljubuški kapetan Mahmut .Ona to zaključuje na osnovu mnogih
zajedničkih crta sa pismima koje je objavio akademik Peco , a naročito po
upotrebi riječi brime i identičnosti svečane pozdravne formule . ( 8 )

Uz izvjesne rezerve može se zaključiti da ova pisma odražavaju govorno
stanje ljubuškog područja prije preko 300 godina . Pisao ih je Ljubušak ,
ikavac , da li Musliman ili Hrvat , ne može se odrediti . Iako su upućena
Dubrovčanima , na pisara nije uticao manir njihovog ureda tako da u
pismima nema niti jednog ijekavizma . To pokazuje da su ikavci-ljubuški
starosjedioci ( oni koji su tu primili islam ) i oni koji su u Ljubuški
došli iz zapadnijih krajeva-visoko držali do svoga jezika i čuvali svoje
jezičke navike .

Osobine ovih pisama su :

1.ikavica ( prisvitloj , priplemenitoj , lipo , litos ,miseč ) ;

2.nedostatak < h > ( Mamutaga , niovi , doodiše , ji mjesto ih ) ;

3.> a> mjesto < ao > ( moga , posa , doša , pisa , uzima ) ;

4.razlikovanje < č > i < ć < ( čovik , rič , način ) , ali ima i svođenja na < ć < :
naćin ;

5.< ijo > mjesto < io > ( bijo , veselijo , uzvisijo ) ;

6.gubitak < d > ispred < s > ( gosposka , gospostvo , mjesto gospodska , gospostvo ,
upor. u savremenom ljubuškom govoru suska bašta mjesto  sudska bašta , Prisud mjesto
Pridsud ) ;

7.< c > mjesto < ds > ( gospocka mjesto gospodska , upor. u savremenom ljubuškom
govoru Gracka mjesto Gradska ) ;

8.infinitiv bez krajnjeg i : otić , učinit , zapovidit , nastojat ,naplatit , činit
, vladat , ali i puni oblik : učiniti .

* Temesuće-temesuk , obveznica , isprava , potvrda . Spud-mjera za težinu . Isa-hisa
, dio . Skala , skela-trgovište , tržište . Emin-neslužbeni osmanski predstavnik u
području Dubrovačke Republike . Aspra-turski novac . Intrada-prihod od ljetine .
Milar-1000 litara ili 500 kilograma .

HALID SADIKOVIĆ

754 Posjeta 2 Posjeta danas