POTRES U LJUBUŠKOM 1907. GODINE

halidnaslovnovaU jednom nedatiranom prepisu rukopisa koncipiranog kao ilmihal sa mnogim
temama iz islamskog vjerovanja dodana je na listu 22a bilješka da je u
Ljubuškom 1. rebiul-ahira 1181 ( 1768. godine ) bio jak potres .

Nema podataka o prepisivaču , godini ni mjestu prepisivanja , niti o stupnju
razaranju i ljudskim žrtvama . Potres je , po svoj prilici , pripadao
događajima koji se pamte cijelog života . To je navelo prepisivača da ga
zabilježi , makar i u rukopisu izrazito vjerskog sadržaja . ( 1 )Poslije ovog , Ljubušaci su doživjeli još mnogo potresa koji se brzo
zaboravljaju , ali ne i onaj koji je zadesio ljupki grad u četvrtak , 1.
augusta 1907. godine .O tom  potresu ostalo je samo nekoliko novinskih vijesti , u prvom redu u
hrvatskom listu ” Osvit ” koji je izlazio u Mostaru :” U četvrtak , dne 1. o. mj. osjetio se u Mostaru jak potres koji je
potrajao 8 do 10 sekundi . Potres sa jakom tutnjavom izazvao je u gradu
veliki strah . Mnoge su kuće popucale , dimnjaci se porušili ” .Potres je nanio štetu u Ljubinju , Trebinju , Ljubuškom i Stocu . ( 2 )” Kako čujemo , silna trešnja zemlje što je 1. ovog mjeseca u 11 sati gradu
Mostaru i bližnjoj okolici zadala toliko straha i uzrujanosti , osjetila se
je , negdje u višoj , negdje u manjoj mjeri , po cijeloj Južnoj Hercegovini
, te na mnogo mjesta nanijela štetu . Tako je bila strahovita trešnja i
podzemna tutnjava u Čapljini , Ljubuškom , Stocu , Ljubinju , Nevesinju ,
Trebinju , ali nam ne dolaze jutarnje vijesti , samo se čuje da su osobito u
Ljubuškom i Stocu dosta nastradale javne i privatne zgrade.”U Dubrovniku je bio potres tako jak da su svi mislili da će grad ponovo
propasti . ( 3 )Tek iz ” Osvita ” koji dan kasnije moglo se saznati više o ovom ” strašnom
potresu ” u ljupkom gradu :” Pišu nam 3. ovog mjeseca iz Ljubuškog da se tamo na dan 1. ovog mjeseca
osjetio tako strašan potres kakva nikad do sada nije bilo . U 11 sati prije
podne nastao je u pravcu od jugoistoka prema sjeverozapadu žestoki
zemljotres , koji je potrajao 3 časa . Šteta , koju je prouzročio , vrlo je
velika . Preko 3o kuća bez krovova , razrušenih zidova nalazi se , a i druge
su sve popucale , da se unutra stati ne smije . Pojedine obitelji iselile su
se na polje i ne smiju unutra . Budući da se Ljubuški prostire ispod klisure
, to se je mnogo kamenje od zemljotresa otislo , te je time stanje još
ugroženije bilo * . Stara tvrđava ” Herceguša ” , koja je preko sedam
stoljeća svim navalama odolijevala , od potresa-srušila se . Od ruševine
podigla se velika prašina , te je svjetina počela vikati da je vulkan
provalio . Strah i sada silni vlada , jer se i sad potresi ponavljaju . ( 4 )Od prvog velikog potresa 1. augusta u 11 sati prije podne do 12. augusta ,
neprestano se potresi ponavljaju , sad jači , sad slabiji .Štete je bilo mnogo na kućama , stradali su ružički i grudski župni dvor .
Sreća je da su drinovačka crkva i zvonik , te gorički novi župni stan ostali
netaknuti . Zemlja je zbog potresa i velike žege na mnogim mjestima ispucala.Poslije velikog potresa 1. augusta presušilo je grudsko vrelo , ali je
kasnije opet provrelo . Kažu da je bila strahota gledati kako je bilo
uzburkano kreničko jezero u Drinovcima ” . ( 5 )Ljubuški dopisnik ” Sarajevskog Lista ” štedio je riječi :” U četvrtak 1. augusta osjetio se ovdje u 11 sah. i 7 min. veoma jak potres
,koji je trajao oko 10 sekundi . Krovovi dvije kuće , sinova Mahmutage
Mahića i braće Dizdarevića , koji su bili od ploče , srušeni su . Ima još
nekoliko slabijih kuća koje su manje oštećene . Najviša zidina starog grada
koji leži više Ljubuškog , srušena je . Stariji pričaju da tako jakog
potresa ne pamte . Svijet je počeo bježati iz kuća ” . ( 6 )Površna analiza ovih napisa pokazuje da su Ljubušaci bili u stanju jakog
stresa 12 dana , bez prekida . Potresi su se redali jedan za drugim , čas
jači , čas slabiji i ni za jednog se nije moglo predvidjeti da li će nekom
oduzeti život ili izazvati razaranja.Jedni su govorili da je došao sudnji dan , drugi da su ovako jaki i česti
potresi kazna Božja za zla koje ljudi čine , treći su od rodbine i
prijatelja tražili oproste . Mnogi su vjerovali da poslije ovako jakog
potresa nastupaju gladne godine .Velika sreća je što su se potresi nizali u augustu kada se moglo boraviti
van kuća . Kad se tlo ” sleglo ” neki su pričali da su u vrijeme potresa 1.
augusta vidjeli kako se okolna brda pomiču i da su se tada osjećali kao da
se nalaze na brodu koji plovi po nemirnom moru .* Pričalo se da su Gožuljani sagradili svoju džamiju od kamenja koje se prilikom 
jednog potresa otisnulo s Butorovice . ” Bovan ” ( tur, veliki kamen ) na Žabljaku ,
lociran među kućama , svjedok je nekog jakog potresa u prošlosti .HALID SADIKOVIĆ

2218 Posjeta 1 Posjeta danas