REIS UL-ULEMA FEHIM EF. SPAHO U LJUBUŠKOM


Reis-ul-ulema Fehim ef. Spaho je već u prvoj godini vršenja uzvišene funkcije želio da se upozna sa kulturnim , ekonomskim i prosvjetnim prilikama Muslimana u Kraljevini . U tom cilju preduzeo je tri službena putovanja i to u Bosansku Krajinu , jedan dio Istočne Bosne , Sandžaka i Metohije i u Hercegovinu i Crnu Goru .

Na putu po Hercegovini i Crnoj Gori boravio je u Konjicu , Mostaru , Ljubuškom , Stocu , Ljubinju , Trebinju , Herceg-Novom , Baru , Ulcinju , Podgorici , Nikšiću , Bileći , Gacku , Nevesinju i Foči .

Iz Sarajeva je pošao u ponedeljak , 8. maja u pratnji H. Ali ef. Aganovića , baš-vaiza i Galiba ef. Hafizovića , vrhovnog šerijatskog sudije . Poslije Konjica i Mostara predviđeno je da Reis-ul-ulema posjeti Ljubuški u utorak , 9. maja .

Pripreme za doček Reis-ul-uleme u Ljubuškom počele su 5. maja . Na sastanku članova kotarskog vakufsko-mearifskog povjerenstva ( Ibrahim Gujić , predsjednik , Ahmed Ćerimović , potpredsjednik , Konjhodžić Sabit , Kadragić Hajrudin , Mahić Ahmed , poslovođa Zidin Mahić ) zaključeno je da se pozovu na vijećanje ” odličniji građani muslimani “u zgradu mejtefa radi dogovora o dočeku .

Dva dana kasnije , 7. maja održan je sastanak viđenijih muslimana i doneseni ovi zaključci :

1. U susret Njeg. Preuzvišenosti ima da se izađe do na Čitluk , kome susretu ima da sudjeluju predsjednik povjerenstva Gujić , šerijatski sudija Sadiković , te džematski imam Ćerić , a ostaloj braći muslimanima prepušta se slobodna odluka , s tim da oni koji kane izići u susret do Čitluka , imadu to pravovremeno saopćiti predsjedniku Povjerenstva .

2. Dolazak ima biti kroz donji grad , a isto tako i povratak .

3. Doček se ima izvršiti pred zgradom mektebi-ibtidaije u Ljubuškom ( zgrada mejtefa , o. a. ) . Prijem Njegove Preuzvišenosti ima biti u prostorijama ibtidaije gdje će se održati sa Njeg. Preuzv. širi sastanak muslimana .

Pozdravnu riječ pred zgradom ibtidaije ima da održi predsjednik Povjerenstva Ibrahim Gujić . Tom prigodom , nakon pozdravnog govora , imade šerijatski sudija Sadiković ili predsjednik Povjerenstva predstaviti bliže stojeće viđenije ličnosti , predstavnike vlasti , društava , korporacija . Sastanak kod Njeg. Preuzv. ima da održi šerijatski sudija Sadiković .

4. Prilikom dolaska Reis-ul-uleme održavanje reda povjerava se povjereniku Sabitu Konjhodžiću , porezniku Dervišu Mahiću , čin. pripravniku Abdulćerimu Ćerimoviću i općinskom bilježniku Mustafi Dizdareviću . Ako bi spomenuti ipak morali ići u susret do Čitluka , ima da ih zamjene Zidin Mahić , Nakif Ćerimović , trgovac , Kadragić Mustafa i Salko Mahić , r. Mujage . Osim toga , imadu o održavanju reda među mektebskom djecom brinuti mualimi Hasan ef. Sadiković i Rifat ef. Hrustanbegović .

U pogledu dolaska školske muslimanske djece i održavanju reda među njima , imade se zamoliti pismeno uprava Državne narodne škole u Ljubuškom , te da se zamoli upravitelj da on lično ovu stvar preuzme .

5.Hodnik u zgradi ibtidaije i prostorije za prijem Njeg. Preuzv. imaju se naročito dekorisati . Ova stvar ima da se povjeri Mustafi ef. Ćeriću , Hasanu ef. Sadikoviću i Rifatu ef. Hrustanbegoviću . Osim toga , ima da se napravi jedan slavoluk pred zgradom ibtidaije , te se to povjerava članovima povjerenstva , Hajrudinu Kadragiću , Ahmedu Mahiću i Mustafi ef. Špagi .

6. Treba da se saopći svim mjesnim kulturnim i prosvjetnim ustanovama dan i čas dolaska Njeg. Preuzv., te da će doček biti pred zgradom mekteba ibtidaije .

7. Pri odlasku Njeg. Preuzv. iz Ljubuškog u Čapljinu biti će mu u pratnji Predsjednik povjerenstva , šerijatski sudija i ostali koji hoće . ( 1 )

Prva i jedina posjeta reisa ul uleme u povijesti ljupkog grada protekla je u najboljem redu . Kako se vidi iz novinskih redova , na dočeku je bio prisutan veliki broj građana bez obzira na vjersku pripadnost .

U utorak , 9. maja ispraćen od brojnih Mostaraca , Reis-ul-ulema je krenuo prema Ljubuškom . Do u Čitluk izišla je grupa Ljubušaka s kadijom Kasim ef.Sadikovićem . Tu se svrstala povorka automobila koja je krenula prema Ljubuškom , gdje je došla u 9.20 .

Dolazak Reis-il-uleme najavljen je pucanjem prangija . Pod slavolukom , podignutim pred mektebom pozdravio je Reis-ul-ulemu Ibrahim Gujić , predsjednik Općine i Sreskog vakufskog povjerenstva . Na pozdravu se Reis-ul-ulema toplo zahvalio ističući da smatra , da se ovaj doček ne čini njemu lično , nego Islamskoj vjerskoj zajednici kojoj je na čelu i preporučivši ogromnoj skupini muslimana da složno žive , kako međusobno,tako i s građanima drugih vjera . Dočeku su prisustvovali i brojni građani katolici s gvardijanom humačkog samostana na čelu i pravoslavni svećenik . Potom je Reis-ul-ulema ušao u prostorije mekteba gdje je održao konferenciju s mještanima o vjerskim i prosvjetnim prilikama , dok je baš-vaiz Aganović održao pred mektebom iskupljenom svijetu Vazu-nasihat , obradivši isto ajeti-kerim kao u Konjicu .

U 10.45 pošao je Reis-ul-ulema s pratnjom iz Ljubuškog,ispraćen od brojnih građana do granice stolačkog sreza , gdje ga je dočekala grupa Čapljinaca…

Poslije toga u 8 sati srdačno ispraćen od brojnog građanstva Reis ul Ulema je krenuo prema Ljubuškom . Na granici mostarskog i ljubuškog sreza u Čitluku su visokog gosta i njegovu pratnju dočekali brojni građani koji su sačinjavali delegaciju , koja je bila došla u osam automobila . Tu je Reis efendiju pozdravio g. Kasim Sadiković , šerijatski sudija , upoznavši ga sa delegatima . U 9,20 je visoki gost sa svojom pratnjom stigao u Ljubuški . Njegov dolazak oglašen je pucanjem prangija . Tu ga je pozdravio predsjednik vakufskog povjerenstva i predsjednik općine g. Ibrahim Gujić , zaželivši Nj. preuzv. sretan boravak ističući ujedno njegove zasluge u dosadašnjem jednogodišnjem radu na visokom položaju reis ul uleme .

Reis efendija se toplo zahvalio govorniku i prisutnim građanima , apelujući na njih da i dalje zajednički i bratski rade na korist muslimanske i općenarodne zajednice . Nakon toga je bašvaiz g .Aganović održao vaz u mjesnom mektebu pred nekoliko stotina iskupljenih ljudi .

U 10.45 reis ul ulema i Njegova pratnja krenuli su iz Ljubuškog . Na granici ljubuškog i stolačkog sreza dočekali su ih pretstavnici građana iz Čapljine . ( 3 )

* Fehim ef. Spaho , reis-ul-ulema kraljevine Jugoslavije od 1938 do 1942. godine . Autor zapaženih analitičkih članaka i studija sa temama iz bošnjačke povijesti , vrstan i plodan prevodilac sa orijentalnih jezika . U svoje vrijeme slovio je kao jedan od najistaknutijih kulturnih pregaoca u Bošnjaka .

1.Sresko vakufsko-mearifsko povjerenstvo . Sjednički zapisnik za 1939. godinu .

2.UR. Put nj. pr. Reis-ul-uleme u Hercegovinu i Crnu Goru . Glasnik Islamske vjerske zajednice 1939 ; 7 : 282-298 .

3.Reis-ul-ulema u zapadnoj Hercegovini . Jugoslavenski list 1939 ; 109 : 2 .

HALID SADIKOVIĆ

2076 Posjeta 1 Posjeta danas