LJUBUŠKA KRV NA GRUDIMA SARAJEVA

ljiljan

Ponosan sam na ovaj prilog koji čitate.Bilo je potrebno mnogo energije,pažnje i ljubavi da bi se sakupili podaci i fotografije poginulih za njihovo i naše Sarajevo.

Poginuli su iz porodica koji  su porijeklom ljubušaci(po jednoj ili po obe linije-muška ili ženska).

Poginuli su dali svoj život u toku opsade Sarajeva(1992-1995),opsade koja je prenošena na televizijskim ekranima pune tri godine,opsade olimpijskog grada,grada iz kojeg su izašli svi koji su pripadali drugim narodima,izuzev časnih iznimaka!

Želimo da objavom ovih podataka i fotografija ubijenih,pružimo,koliko smo moćni,dio utjehe i saučešća porodicama poginulih.

Poginuli su za ideale slobode,pravde i ljudskosti!

Ubjeđen sam da nisu poginuli za:“Konzum“,“Merkator“,“Tuš“,“Merkur“,“Reifeisen banku“,“Volksbanku“,“Sparkasse banku“,“Unicredit banku“,kantone,entitete…

Poginuli su za jednu i jedinu-Bosnu i Hercegovimu,za Sarajevo… 

Ko ih je ubio?

Ubilo ih je „Načertanije“Ilije Garašanina!

Ubila ih je „Homogena Srbija“Stevana Moljevića!

Ubio ih je „Memorandun SANU!

Ubila ih je izdajnička Jugoslavenska narodna armija!

Ubila ih je destrukcija i nagon smrti!

Ubili su ih nagoni,porivi,doživljaji u kojima su „užitak i nasilje identični“!

Ubila ih je politička kultura koja je smatrala da je „dozvoljeno upotrebiti  sva sredstva“protiv Bosne i Hercegovine i Sarajeva!

Ubili su ih oni koje mi označavamo imenom „četnici“ i koji su „dopuzali“ u naš život,naš komšiluk,u naše biće.!

Ubila ih je „velika Srbija“!

Pjesnik to kaže:“Ko to živi u prošlosti mojoj

                              A  još nije umro od sramote!“

.

AISA CESKO…………………………………………………………………………………………………………………………

Ćeško (Šaćir i Sadeta) Aiša – Orman

20.5.1936. – 05.06.1992.

.

skanna0001……………………………………………………………………………………………………………………………

                           

Sadiković (Selam i Sanija) Senada r. Konjhodžić
25.09.1960. – 05.10.1992.

.

Elbisa………………………………………………………………………

Elbisa (Salko) Subašić r. Alendar,  prof.
07.04.1940. – 23.06.1992.
 

.

krehic2………………………………………………………………………………….

 Krehić (Fehim i Nefisa) Enes
1948- 1992. Nosilac “Zlatnog ljiljana” 

.

Salem……………………………………………………………………………………………………….

Konjhodžić (Ejub i Sabaha) Salem
02.12.1955. – 23.3.1993.

.

Alilović (Drago) Stjepan – Stipe
1973. – 1993.
Napomena: Pošto su roditelji poginulog preselili u Zagreb nismo uspjeli doći do fotografije..

jkfsd………………………………………………………………………………………………………………………….

Livnjak (Ilijaz i Zekija r. Ibrulj) Meho – iz Vitine
26.03.1956. – 18.12.1992.

.

jsdfsjd…………………………………………………………………………………………………………………………

Piperac (Avdo i Fatima) Hasan
1966-1995.

.

001……………………………………………………………………………………………………………………….

Adnan (Mugdim i Emira r.Počijak) Mesihović, dipl.ing.
10.04.1959-03.09.1993

.

oo……………………………………………………………………………………………………………………….

Šetka (Zulfo i Hatidža r. Delalić) Sead
07.09.1963. – 1992.

11. Mirsad (Šefket) Sadiković, (1995-21.06.1995)

slika i podaci nam još nisu dostupni

12.Buntić(Cvitan)Nada (1940-02.09.1993.)

Slika još nije dostupna

13.Primorac(Blaža) Srećko (1941-19.05.1992

Slika još nije dostupna

14. Fazlinović(Ahmeda)Šerif (10.12.1992)

15.Mahić Muharem (1992)

16.Šimić Filip (30.06.1992)

17.Konjhodžić (Mehmeda)Asim 1920-02.03.1993.

1491 Posjeta 1 Posjeta danas