Završena akcija za Amira Korjenića

amir

 

 

 

 

 

 

Akcija za Amira Korjenića i familiju je privedena kraju.

Donacije uplaćene u Danskoj su predate familiji lično.

Veći dio donacija iz Norveške je uručen, ostatak će se predati uskoro.

 

Zahvaljujemo se svim učesnicima u akciji, da im se dobrim vrati.

Uplate :

1. Alma i Salem Dizdarević         500 kr                                                            

2. Šefik Konjhodžić                       500 kr

3. Mithad Muminagić                    800 kr.

4. Melika Mahić                         300 kr
5. Emira Gujić                              400 kr
6. Adla, Mediha, Fahro Konjhodžić  600 kr
7. Sibila Bašić                             400 kr
8. Murat Maksumić                  500 kr
9. Ahmed Dizdarević               500 kr
10.Ćazim i Senada Duvnjak   500 kr
11. Liljana Ombašić                  300 kr
12. Nihad Selimić                     400 kr
13. Ibrahim Mesihović         1000 kr
14. Samir Sadiković                 500 kr
15. Anoniman, Norveška     350 kr
16. Anoniman, Norveška     350 kr
17. Đevad Jakić                         500 kr
18. Ševala i Vahid Gujić         500 kr
 19. Jakić Hasan                      2000 dk
20. Jakić Fuad                         1000 dk
21. Jakić Faruk                         500 dk
22. Ljubušak-Bošnjak, Danska 300 dk
23. Tančica Batan                          300 dk
24. Abdulah-Dulo Sadiković     300 dk
25. Miro Mehičević                      200 dk
26. Fadila Mehičević                   200 dk
27. Enes-Enko Mehičević          200 dk
28. Salko-Cana Mehičević         200 dk
29. Bilić Sadan – Pajdo                200 dk
30. Maksić Sadik                           500 nok
31. Sarajlija Irfan                          500 nok
32. Anoniman, Norveška          500 nok
33.Hadžalić Samir,                       300 nok
34. Špago Ahmet                         200 nok
35. Anonimna zabljacanka, Norveska,  500 nok
36. Konjhodžić Senad, Švedska 300 nok

 

1102 Posjeta 1 Posjeta danas