U znam na sjecanje :Sadija Ombasic Cuvarica Triumfalne Kapije

sadija

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodom preseljenja na ahiret nase Sadije Ombasic donosimo tekst Ante Granica koji je Ante posvetio bas ovoj ljubusanki!

 

Najprije dodju JELISEJSKA POLJA – najljepsa avenija na svijetu , zatimTRIUMFALNA KAPIJA , koju posjete svi turisti koji dodju u PARIS – njih

sedamdesetak miliona godisnje – a onda , u nastavku , ZNAMENITA avenija VELIKE ARMIJE ( Grand arme ) , koja spaja TRIUMFALNU KAPIJU i DEFANS ,prestizni GRAD DVADESET I PRVOG VIJEKA !

I tu , petstotonjak metara od TRIUMFALNE KAPIJE

– na Aveniji VELIKE ARMIJE –
postoji jedno mjesto na kome  je presjedila SVAKO praskozorje , prije sunca ,
SADIJA OMBASIC , Ljubusanka – popularno zvana : CUVARICA TRIUMFALNE KAPIJE !
I to presjedila svako jutro !
Svaku z o r u –  preko trideset  p r o lj e c a , lj e t a , j e s e n i  i  z i m a !…
PARIS BEZ    S A D I J E  –  i  BEZ TRIUMFALNE KAPIJE
TRIUMFALNA KAPIJA  , znameniti spomenik francuskog naroda i jedan od
nezaobilaznih  simbola  PARIZA – cinila se SADIJI kao – c a r o b n o  oko –
KOJE JU svakoga jutra DRUGACIJE GLEDA  , i to sve – carobnije i velicanstvenije !…
Uostalom , kao i za pedeset miliona turista koji godisnje posjete TRIUMFALNU
KAPIJU , ispod koje gori VJECNA VATRA NEZNANOM JUNAKU !Ali , svi turisti posmatraju Triumfalnu kapiju i danju i nocu  , uglavnom  sa
strane JELISEJSKIH POLJA . Sadijin pogled je bio sa suprotne strane – sa Evenije
VELIKE ARMIJE !..Metro : ARGENTINA !
Ponekad , u ranim jutrima kad bi “ispijala zore”, Sadija bi bila i jedini gledalac
TRIUMFALNE KAPIJE sa ove strane !Ljudi koji su ranije ustajali i gledali usamljenu zenu na klupi , i to svakoga jutra ,
bili su zacudjeni . ONI su je , saleci se , i prozvali : CUVARICA TRIUMFALNE KAPIJE !
Medjutim , niko od njih nije mogao znati da ova krhka zena , laka kao perce i brza
kao gazela – zapravo samo gleda u TRIUMFALNU KAPIJU , ali vidi nesto drugo !
Vidi – S T U D E N C E !…STUDENCE  i  S T U D E N C I C U , BISTRU , hladnu i vijugavu rjecicu koja protice
ispred RODNE KUCE – SADIJE OMBASIC , kuce na brezuljku iznad izvora carobne
zavicajne rijeke STUDENCICE !
Ali , v r i j e m e  – neumitno t e c e .
I  – t e s k e   b o l e s t i  dolaze s njim .K U C E P A Z I T E LJ I C A

Kao KUCEPAZITELJICA u prestiznom pariskom kvartu gdje zive samo bogati ,
ozbiljni i zahtjevni ljudi – S a d i j a  im je bila na usluzi – i  d a nj u , i nocu !
Posebno –  n o c u !
Njen telefon je uvijek bio otvoren  i  z v o n o na ulazu u prestiznu zgradu slobodno !
Da oni kojima bilo sto treba ( sluzbeno , ili privatno ) – zvone prvo Sadiji na vrata !
S p a v a l a   je – kao Z E C !U takvom se okruzenju odigravala – S A D I J I N A   Z I V O T N A    P R I C A !
Ona se odigravala uvijek – u borbi za  – g o l i  zivot ! I  za  S I N A sa kojim je
ostala sama – s a m a  i sretna da ima  n a s lj e d n i k a… I to – LJ U B U S A K A !
– Nasljednika mojih d u g o v a – s a l i l a  se ona .Ne treba zaboraviti ni to da je rad sa bogatim ljudima dvostruko veci , naporniji i
odgovorniji , nego sa obicnim svijetom !
Posebno kad se radi o poslovima u zgradi , i oko zgrade !
I  svakovrsnim tajnama koje su joj povjeravane , kao osobi od povjerenja . Treba i tajne spomenuti – zasto ne ?…
Posebno tajne LJUBAVNE !I jos nesto : Vecina toga svijeta NE UZIMA VASE USLUGE i DOBROCINSTVA kao
ljepotu vase  d u s e , nego to uzimaju kao  “d i o  D U G A , KOGA IM JE DUZNA  
STALNO  O T P L A C I V A T I – SVAKA NIZA RASA” !…I to je zapisano .Bolest je ubrzala  p e n z i o n i s a nj e . Teske operacije nacele su z d r a v lj e !…
Izostalo je i “ispijanje zore” sa pogledom na  T R I U M F A L N U   K A P I J U !- G d j e   j e   c u v a r i c a   k a p i j e …pitali su se – r a n o r a n i o c i ? !
Ali , ni usamljena i prazna klupa na AVENIJI VELIKE ARMIJE – nije imala odgovora !Tako je TRIUMFALNA KAPIJA ostala bez SADIJE , a SADIJA – bez Triumfalne kapije !-
O M E R O V E   R A T N E   P R I C E
Ako bi dolazili  kod SADIJE , morate pozvoniti na ulazu u zgradu . Zatim , treba da
se spustite desetak stepenice – i udjete u dnevni boravak .
Iz dnevnog boravka vode vrata napolje , u mali v r t opkoljen visespratnicama .
To je SADIJIN – E D E N S K I  V R T !…
Svega cete tu naci – kao da ste u S T U D E N C I M A !
S i p a k   obavezno !… R A S T I K A – neizostavno !
I da ne nabrajamo !Moramo se sada vracati unazad , onako bez nekog reda i sistema , isticuci isjecke
iz Sadijinog zivota , tu u predvorju EDENSKOG VRTA – njene kopije STUDENACA !
Evo , naprimjer – susret sa OMEROM !
E , ko je sada taj O M E R ?
To je bar lako .Najprije dodje zgrada ljubuskog s u d a , onda  s k o l a – i odmah desno poslije
s k o l e  –  lijepe kucice ljubuske , v i l e  takoreci .
Jedna od njih je – OMEROVA !…Z a t v o r e n a !?A on , OMER – zena i dvoje djece : sin i kcerka . Druga domovina – Francuska .
Na pocetku rata , porodica je ostala u Francuskoj , on se zadesio – u LJUBUSKOM !
Zatim , ( to vec i vrapci pjevaju na granama ) , dolazi : RADIO POZIV – OKUPLJANJE –
KAMIONI – TIKIRA – H E L I O D R O M u Mostaru !…
To je sva prica !Zapravo , nije bas sva . Bar ne za OMERA .
A na  – h e l i o d r o m u , pardon…avaj , hajde – necemo sad opet  o   t o m e !
Ali , nesto ipak moramo reci !Na  h e l i o d r o m u kod Omera – papiri FRANCUSKI !…Hm , malo ponezgodno –
jer su velike OCI medjunarodne javnosti…Velike ,sveprisutne  i cesto zeljne SENZACIJA !…I  o t p u s t e…”n a s i”  OMERA – a ON odmah – ZDIMI U FRANCUSKU . Nazad !
I evo ga medju nama , kod S A D I J E , i prica .
Svi slusaju otvorenih usta  i –  n e   v j e r u j u !
Z a n i j e m i l i  slusaoci !Ja   g l e d a m  OMERA samo na – oba UHA !
Vidim , u S A D I J I N O M  “EDENSKOM VRTU” sletila dva  l e p t i r a  i trepere
krilima na jednom stablu – r a s t i k e !
Otkud  l e p t i r i  ovdje ?…
Nisu , valjda , sletili niz sedam spratova kroz vertikalni tunel ?
Ne , to je nemoguce . Mora da su se tu i izlegli !Onda gledam SADIJU koja , i ne trepcuci , gleda OMERA kako prica !A na kraju Omerove  r a t n e   p r i c e !…I na kraju te price :
DESNA STRANA S A D I J I N E  GORNJE USNE PODIZE SE PREZRIVO UVIS –  
KAO  PIJAVICA KOJA SE GRCI – I ONA PLJUNU U NEODREDJENOM PRAVCU ,
SA  OSJECAJEM : GNJEVA – TUGE – PREZIRA – STRAHA – i PRKOSA !Mene je tu – p a r a l i z i r a l o  saznanje – da je opet doslo vrijeme onih
n e lj u d i , p o j e d i n a c a  – koji su mogli da misle sta hoce , da govore  
sta hoce , da rade sta hoce – i to su cinili iz obijesti i bolesne potrebe za  
SLAVOM i JUNASTVOM !…Posebno kad se pomene KRALJ  PETAR  KRESIMIR  CETVRTI !
( Koga su , uzgred receno , upravo takvi – i  ubili ! )
Prijeteci od tada – s v a k o m e – ko je  s l a b i j i  o d  nj i h !
S v a k o m e   p r i j e t e – k o   j e   s l a b i j i   o d   nj i h !…Da ponovimo !
I to nisu bile neodredjenen prijetnje , nego i  s t v a r n e    o p a s n o s t i !..Gledam ih sada , iza  s p u s t e n i h  trepavica , kako – opijeni i raskopcani –
udaraju nozevima s e g i n o v c i m a  u DIREKE i vicu : “VAKO…EV – EV OVAKO” !
Ali , to su , zapravo , galamdzije – lazni branitelji , borci “ispod JORGAN PLANINE” !
I ” casnici” iz brigada – DESET NA JEDNOGA !I svi  ti  p r i m i t i v c i – p o j e d i n c i…zive vise od svoje POGRESNE PREDSTAVE  
O ZIVOTU – NEGO OD ZIVOTA SAMOG !…
Dok u isto vrijeme – njihov narod – oduzet od straha – z a n i j e m i !..
O d j e d a n p u t !…S v i j e  se taj iznenadjeni i dobri svijet , s v i j e  s e  oko svoje djece – i
ne zna sta ce sa sobom !
Sa sobom – i svim tim jadom , cemerom i cudom u sebi !
I oko sebe !Tako su meni  sada , svi koji su slusali OMERA , licili na – n a s u k a n e  
b r o d o v e , ili na  n a p u s t e n e   b o g o m o lj e  !…
Licili su mi na MUSLIMANE koji , u velikim i iznenadnim nesrecama d r h t e –
jer je svako u tim  balkanskim  b u n a m a  i marifetlucima  – j a c i   o d   nj i h !
Tako sam se opredijelio  –  n a…  nj i h o v u  s t r a n u !Jer , kao sto to cesto i biva za vrijeme  l u d a   i  nemirna zemana , te pred
ocekivanjem nadolazeceg neprijatelja – u  p o j e d i n c i m a  ovog cudnog
v e c i n s k o g   n a r o d a  – BUDI SE TADA OSVETNICKI DUH i POCINJU   
DA SE MNOZE PODIVLJALI  NAGONI , PRIJETNJE , MRZNJE  i SPOROVI !…Osim toga , pod uticajem ratne propagande i propagatora , posebno sa TV –
s l a b i j i  od njih se pretvaraju i u FANATIKE nezdravih zivaca , koji se –
t u – i na ulici , pred ocima zaista dobrog svijeta , pokazuju – kao GRLATI ,
NAORUZANI  O S V E T N I C I – i propagatori dnevne politike ! Ovo su samo neke davno recene misli . Boljih od nas !
A OMER – gdje je sada OMER ?
To je posebna prica !Od muke je pobjegao na francusko selo , u s a m i o  s e  u  t u g o v a nj u !
E k s p l o d i r a l a   j e   p l i n s k a   b o c a…!
 Tijelo  O M E R O V O  , mislim da je pokopano u   z a v i c a j u !A Omerova kuca u LJUBUSKOM – ostala je cvrsto zatvorena .
D o  d a lj nj e g !R A T N I   S T A B   K O D   S A D I J E …U kuci SADIJINOJ , tokom rata , bio je SVOJEVRSNI – R A T N I  S T A B !
Tu su dolazili svi koji su nesto znacili oko  pomoci BOSNI I HERCEGOVINI –
od anonimusa – do najpoznatijih prijatelja , Francuza !
Pocevsi od znamenite glumice i pjevacice DZIN BIRKING !…
I humanitarne pomoci – paketi , kamioni , avioni…Uz kafu i RAHAT LOKUM !
Tu , ispred SADIJINOG – EDENSKOG VRTA !Tu je  r o d j e n a i OSNOVNA SKOLA I GIMNAZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
U PRARIZU , godine 1992 !
I promjena imena asocijacije JUGOSLOVENSKO FRANCUSKOG PRIJATELJSTVA
u danasnje ime – EVROPSKI INSTITUT !
Tu je SADIJA formirala i udrugu  “Z E N E  S R E B R E N I C E  i  P O D R I NJ A”…!
O s t a l o  s e  p r e t p o s t a v lj a !S a d a  – S A D I J E  tu – U PARIZU SEDAMNAEST – vise nema !..Usamljena klupa na AVENIJI VELIKE ARMIJE , u vrijeme p a r i s k i h   z o r a ,
OSTALA JE – PRAZNA !
Bolest donosi i  n e m o c  da se radi na  o d g o v o r n o m  mjestu .
I neizbjeznu – promjenu a d r e s e !Sad se , eto , i SADIJA  – U S A M I L A !
Cestita mi BOZIC I NOVU GODINU – izvinjava se – “sa velikim zakasnjenjem” !I NA KRAJU  Z O U R A B  – K A O    N A D A !…
ZOURAB – ko je pa sad taj  Z o u r a b ?
Preciznije , njegovo ime se pise : ZOURAB TSERETELI , a cita se jednostavno :
ZURAB CERETELI !Na  p i t a nj e : KO JE ON – trebalo bi kao odgovor – napisati knjigu !
I kakve veze taj ZUROB ima sa SADIJOM OMBASIC ?
Ne , nema nikakve veze !…Stvarno nema !Zapravo , u piscevoj  i m a g i n a c i j i  – i m a !
SADIJA je – “CERETELI u  m a l o m” !
A ZUROB CERETELI je , naprotiv , velik u – s v j e t s k i m  r a z m j e r a m a !
Osim toga , ZURAB CERETELI je – moj prijatelj !- Ni ti nisi  n i t k o  i nista , a kamoli tvoji prijatelji – rekao bi neko od mojih
kriticara  iz “komentara” na nasem saytu !Idem na sastanak sa CERETELIJEM i mislim o – SADIJI !
I ona je bila z i c a   s p a j a l i c a medju ljudima , kao sto je svojim djelima
ZURAB CERETELI !
On je moj vrsnjak , i to je jedino sto nas veze !ZURAB CERETELI JE – PREDSJEDNIK RUSKE AKADEMIJE UMJETNOSTI !
POTPREDSJEDNIK EVROPSKE AKADEMIJE !
ZNAMENITI RUSKI KIPAR I SLIKAR !U moskvi postoji ogromni muzej “ZUROB CERETELI” !
ON JE HEROJ RUSIJE i NOSILAC ORDENA LENJINA !
NOSILAC JE I ORDENA – FRANCUSKE LEGIJE  CASTI !Znameniti kip SUZA , postavljen u Njujorku u znaku na porusene tornjeve i
3000 u g lj e n i s a n i h zaposlenika iz tornjeva  – CERETELIJEVO je djelo !Autor je  velikog spomenika koji se  nalazi  ispred zgrade UNESKA u Parizu !Cuveni kip H O L O K A U S T  u  J e r u s a l i m u , njegovo je djelo !
Jevreji su htjeli da spomenik HOLOKAUSTU napravi upravo on !…
– NEKA KOSTA KOLIKO KOSTA – govorili su !
Kad su mnogi takvi spomenici  bili gotovi , UMJETNIK BI IZJAVIO  –
DA NE NAPLACUJE SVOJA DJELA – INSPIRISANA GENOCIDOM i MUKAMA  
JEDNOG NARODA  !…RADIO JE I  znameniti kip PAPA PAVLE u Francuskoj .
Za petstogodisnjicu KOLOMBOVIH OTKRICA AMERIKE – postavljeni su identicni
spomenici – “K O L O M B O” – u Spaniji i u Amarici !…Autor : ZURAB CERETELI !Otslikao je znamenitu KATEDRALU na moskovskom CRVENOM TRGU , koja je
bila srusena sa svim svojim slikarskim i drugim bogatstvima 1931.
STALJIN – i tako to !
Obnovljena “u originalu” prije nekoliko godina !Sjetit cete se : Rijec je o znamenitoj katedrali pravoslavnog svijeta KRIST SPASITELJ !
Ikone i freske USKRSNULE su , kao originali – pod genijalnom rukom i cetkicom –
ZUROBA CERETELIJA !
Danas , to tako ne bi mogao napraviti ni jedan drugi slikar na svijetu !I mnogo spomenika sirom  i –  i s l a m s k o g   i   k a t o l i c k o g  svijeta !
I ko bi sve to nabrojao !…Ko bi sve nabrojao te ispruzene ruke CERETELIJEVE
i  vijernicima i onim drugim !I jos nesto : CERETELI JE ISKRENI VIJERNIK . P r a v o s l a v a c !
Dolazi u Paris iz MOSKVE samo nekoliko puta godisnje , jer u PARIZU ima
atelje u prestiznoj ulici PASSY na TROKADERU , gdje se on sada nalazi – i gdje
sada idem na “casicu razgovora” s njim !
Vraga – “na casicu razgovora” , to je nemoguce .
Jer , CERETELI i kad razgovara – SLIKA !
_  _
U njemu GENIJE NE CUCI – NEGO  R A D I !- Da , bilo bi lijepo da odem u M E D J U G O R J E – onako , kao obican vijernik –
a n o n i m u s – rekao mi je prosle godine !
To me  obradovalo , tim vise sto , s tim u vezi – imam jedenu ideju !…IDEJU !
Ali , neka – zasada – ostane tajna !
Bas – TAJNA !I sve ovo pisem S A D I J E  R A D I !..
Da se kao covjek – o d u z i m !
Jer , ljudska djela postoje i zato – da se ne zaborave !
B i l a   o n a   v e l i k a  –  i l i  m a l a !V e l i k i   C E R E T E L I , i  m a l a  SADIJA – trebali bi dobiti od BOGA   
i od ljudi istu nagradu !…
Iako je u pitanju – V E L I K I  i  M A L I  !…
Jer su  o b o j e  sluzili – C O V J E K U  i  C O V J E C A N S T V U !..
Ili , dijelovima c o v j e c e n s t v a !
Svako po svojoj snazi !Kao…z i c e – s p a j a l i c e !Tako bar misli – m o j a  m a l a  i  o b i c n a   lj u d s k a   p a m e t !( Paris , Februar 201)

Nas kolumnista Ante Granic u ateljeu slavnoga umjetnika

 

1205 Posjeta 1 Posjeta danas