DŽENANA KARUP-DRUŠKO: DA, BOŠNJAKINJA SAM

ravna

 

Kao dio rasprave o rehabilitaciji Draže Mihailovića-potaknuta je prvo sudskim procesom,a onda i serijom Ravna gora koja se upravo emitira na RTS-u-mediji u Srbiji su objavili kako „deca uopšte ne poznaju istoriju“,te da su „ideološke razlike dva pokreta objašnjene tako da su četnici bili za kralja i građanski sistem vrednosti,a partizani su komunisti za narodnu vlast i veze sa Rusijom“.E sad će im TV serija objasniti kako je Mihailović bio „blag i setan čovjek“,što ne prestaje ponavljati Nebojša Glogovac,glumac koji igra Mihailovića,objašnjavajući:“Sve govori da je bio zanimljiv,drag i cenjen čovjek,potpuno suprotan slici krvoloka kakvu su nam plasirali udžbenici iz istorije i posleratna propagandna mašinerija.“

Muka mi je i od same pomisli da pogledam to smeće od serije.O Mihailovićevim zločinima znam i previše da bih imala ikakvih dilema o tome da on jeste bio krvolok.No,interesantna mi je rasprava o tome da li je suđenje Mihailoviči 1946.bilo pravično ili ne.Zagovornici njegove rehabilitacije tvrde da je protiv njega vođen politički montiran proces,a protivnici su ubijeđeni da je to bilo pravično suđenje.

Najpravednija u tom procesu je kazna-strjeljanje,i savršeno me briga šta o tome mislili borci za ljudska prava koji se groze smrtnih kazni.Međutim,moglo bi se reći da je proces u jednom dijelu bio „montiran“,jer je tadašnja država,procjenjujući,valjda,da je to u općedruštvenom interesu,umanjila motive i obimnost zločina počinjenim nad Muslimanima i Hrvatima.Istina o organiziranom i sistematskom ubijanju Muslimana i Hrvata zbog želje za stvaranjem Velike Srbije nikada nije došla do jugoslavenske javnosti.Uz to,osim Mihailovića premalo je onih koji su zbog odgovarali.U Foči se na prste ruke mogu prebrojati,a Muslimanima je zabranjeno da o tome javno govore kako ne bi narušili „bratstvo i jedinstvo“.

A nije da se nije znalo.U optužnici protiv Mihailovića,koju je 1946.potpisao pukovnik JA Miloš Minić,navodi se:“Major Zaharije Ostojić izveštava Mihailovića 23.8.1942:“Jučer završio akciju do Ustikoline i grebena Jahorine.Po dosadašnjim podacima oko 500 mrtvih i oko 1000-2000  Muslimana poklanih.Sve trupe dobri borci,ali još bolji pljačkaši…“Pavle Jurišić u svom izveštaju od 13.2.1943.izveštava Mihailovića:“Načelniku štaba Vrhovne komande,Akcija u Pljevaljskom,Čajničkom i Fočanskom srezu protiv Muslimana izvršena je.Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti.Naši odredi u toku noći su izbili na reku Drinu,a zatim je nastalo čišćenje oslobođene teritorije.Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena,tako da im nijedan njihov dom nije ostao čitav.Za vreme operacija se pristupilo uništavanju muslimanskog življa,bez obzira na pol i godine starosti.Žrtve,kod Muslimana oko 1.200boraca i do 8.000 ostalih,žena,staraca i dece…“

Šta se uopće može reći nakon ovoga?

…Ignorisanje i zataškavanje zločina,koji su se tada desili nad Muslimanima,odnosno izostanak suočavanja s tim,svakako je doprinijelo veličanju četničkog pokreta kao „oslobodilačkog“ što je,opet,doprinijelo ponovnom jačanju te ideologije koja je još jednom dovela do pokolja na Drini.Svi oni koji danas zagovaraju rehabilitaciju Draže Mihailovića,nisu ništa bolji od njega,a podržavajući njega podržavaju i tu zločinačku ideologiju.

I oko toga nemam nikakvih dilema.No,imam dilemu kada se zločini počinjeni 1992,skoro identični Mihailovićevim,ali i s istim ciljem-stvaranja Velike Srbije,pokušavajući od strane građanskih intelektualaca,ali i samih žrtava,predstaviti kao ubijanje „građana“,a ne Muslimana i Hrvata.Svako ko o tome ima bilo kakvih sumnji treba samo pročitati neku presudu Haškog tribunala pa će shvatiti da su ti gradovi ubijani samo zbog toga što su bili Muslimani ili Hrvati.Zašto je onda problem stvari nazvati pravim imenom?Zašto je sad potrebno praviti tu zamjenu teza koja nije ništa drugo do odbrana srpske ideologije,koja je vodila protekli rat koristeći se metodama od etničkog čišćenja do genocida?Lično nemam tih problema.da,Bošnjakinja sam,i da ubijani su Muslimani,jer se željela stvoriti Velika Srbija.I mogu to argumentirati s bezbroj dokaza i u Sarajevu,i u Banjoj Luci i u Beogradu.Uostalom,upravo zbog iskrivljavanja povijesnih činjenica mi i nakon 70 godina raspravljamo o tome ko je bio Mihailović.

Izvor:DANI

3387 Posjeta 1 Posjeta danas