Selimici

Komšiluk

Selimići(Bošnjaci) su brojna porodica u Dubravama.Stanuju na Pješivac-Gredi,Pješivac-Kuli,Prenju,Aladinićima(Stolac),Crnićima,Gubavici(Mostar).Dedijer ih nalazi na početku XX stoljeća u Prenju,pa kaže:“Za Selimiće i Vujinoviće zna se samo da su poturčenjaci,ali odakle su ne znaju“.Isti izvor tvrdi za Selimiće u Gnojnicama(Mostar) da su starinici.

Porodično predanje pješivačkih Selimića kaže kako su Selimići porijeklom iz Visokog iz Bosne,da su se doselili prvo u Pješivac,pa se odatle raseljavali u Prenj,Opličiće i Pjana Brda.Selimići u Prenju su ispod Glavica(Pješivac).
U poisu muslimanskih porodica u Stocu i okolini,u prvoj polovini XIX stoljeća,čitamo ime Zeće Selimića,1832.godine kao zastupnika na jednom vjenčanju.Selimića ima u Mostaru i Stocu.U popisu porodica u Mostaru nalazimo ime Ahmeda Selimića,1844.godine.

Porodično predanje Selimića na Pjanim Brdima pamti kako starinom Selimići potjeću iz Crnića.Od kuge koja je harala u ovim krajevima,možda od posljednje,a po priči starog Mumina,kako on kaže da je i njemu ispričao neki stari Serdarević iz Crnića,zvani Softa,kuga je harala 1647.g,1696.g,1736.g,i 1762.godine.Prema toj priči da je moj pra-pradedo Halil sa svojom braćom stanovao u sadašnjem zaseoku Bucunarevina u Crnićima i zvali su se Pripuže.kada je bila kuga Halilov brat ili otac,a bila su ih tri brata,su bježali u pravcu zapada,jer je kuga dolazila od pravca istoka,tako da je jedan umro u Toromanovoj ulici,tu zakopan i sada imaju bašluci.Drugi je umro na Jezerinama i tu imaju bašluci.Halil je preživio,a radio je zemlju nekog Toromana,do dolaska na Pjano Brdo na zemlju Ali-paše Rizvanbegovića iz Stoca.Paša mu je sagradio kuću,a bila je pokrivena pločom i služila je kao štala.Halilu se ne zna kadd je rođen,ni kad je umro.Zna se da zakopan u Pejakovom haremu na Mejdanu,jer imaju bašluci.Halil je imao tri sina:Ibru,Aliju i Muju i jednu sestru udatu za Škuljića u Žulja i kad se ona vratila sa djecom na Pjana Brda,otada su Škuljići ovdje.Ibro i Alija nisu imali muške djece,Ibro je imao tri kćeri.Bile su udate,jedna za Hasića u Rečicama,druga za Muminagića u Strugama,a treća za Skandu.Alija je imao jednu kćerku koja je bila udata za Đulića u Pješivcu.Ona je ostala bez muža,a imala je jedno muško dijete i čini se da je njezinog drugog muža ubio asker na Buni,pa pošto su nju zvali Selimuša,onda su njenog sina prozvali Selimić i od njega su sadašnji Selimići u Gredi.Mujo je imao tri sina:Husu,Mehu i Mumina.Mehini sinovi,Hasan i Alija,ostaju na Pjanim brdima,a Šaban i Salko su otišli na Gubavicu(porodično predanje zabilježio Ahmet Selimić,1920-1997,iz Crnića).

Porodično predanje Selimića pod Glavicama pamti da su porijeklom iz Gnojnica.Porodica je jedinstvena u Dubravama,s tim da su Selimići u Prenju ispod Glavica(Pješivac).Porodica ima imanja u Borojevićima,Pješivcu,Crnićima,habatnicama,Kruševu.bavili su se stočarstvom i poljoprivredom.Imali planinu na Sominama,ali su opljačkani od crnogorskih komita oko 1880.g.Tada su ubijeni Smajo Vujinović i Mujo Selimić.Ukradeno je 1011 grla sitne stoke i 80 goveda.Otada porodica nije išla u planinu.Selimići se kopaju u Selimića haremu zajedno sa Terkama i Hodžićima.danas Selimići žive,osim pod Glavicama,na Gorici(Stolac),Čapljini,te u Njemačkoj.Halil Crni Selimić je bio napredni poljoprivrednik,Halil Žuti Selimić je,također,zaslužan poljoprivrednik.Smajo Selimić je ubijen u II svjetskom ratu.Mujo Selimić je,također,ubijen u II svjetskom ratu.Sule i Osman Selimić su otišli u partizane i nisu se vratili;ni danas se ne zna gdje su im kosti.(Porodično predanje ispričao Alija Selimić iz Pješivca).

Patronim Selimić dolazi od imena rodonačalnika Selim.“Selim-(ar.) zdrav,čist,neokaljan“
Izvor:Alija Pirić-Dubravski leksikon
Priredio:Kemal Mahić

4504 Posjeta 1 Posjeta danas