DESET NAJSKUPLJIH GRADOVA U SVIJETU U 2014.

Copenhagen-gen

1.LONDON
—prosjecan obrok:9 dolara
—pivo:6 dolara
—karta za kino:35 dolara
—najam stana cca 90 kvadrata:4367 dolara
2:OSLO
—prosjecan obrok:16 dolara
—dvije litre Coca-Cole:5,06 dolara
—karta za kino:37 dolara
—najam stana cca 90 kvadrata:2985 dolara
3.ŽENEVA
—prosjecan obrok:14,49 dolara
—dvije litre Coca-Cole:3,81 dolara
—karta za kino:43 dolara
—najam stana cca.90 kvadrata:3897 dolara
4.ZURICH
—prosjecni obrok:14,49 dolara
—dvije litre Coca-Cole:2,97 dolara
—karta za kino:41 dolar
—najam stana cca.90 kvadrata:3886 dolara
5.NEW  YORK
—prosjecan obrok:8 dolara
—dvije litre Coca-Cole:2,34 dolara
—karta za kino:26 dolara
—najam stana cca.90 kvadrata:4103 dolara
6.LAUSANNE
—prosjecan obrok:13,37 dolara
—dvije litre Coca-Cole:3,53 dolara
—karta za kino:39 dolara
Najam stana cca.90 kvadrata:3276 dolara
7.SINGAPUR
—prosjecni obrok:7 dolara
—dvije litre Coca-Cole:2,22 dolara
—karta za kino:17 dolara
—najam stana cca.90 kvadrata:3886 dolara
8.PARIZ
—prosjecan obrok:10,25 dolara
—dvije litre Coca-Cole:2,86 dolara
—karta za kino:27 dolara
—najam stana cca.90 kvadrata:3534 dolara
9.SAN FRANCISCO
—prosjecan obrok:7 dolara
—dvije litre Coca-Cole:2,30 dolara
—karta za kino:24 dolara
—najam stana cca.90 kvadrata:3844 dolara
10.KOPENHAGEN
—prosjecan obrok:12 dolara
—dvije litre Coca-Cole:4,85 dolara
—karta za kino:35 dolara
—najam stana cca.90 kvadrata:2613 dolara
Izvor:Jutarnji list

772 Posjeta 1 Posjeta danas