NIKOLA ŠOP(1904-1982):MOLITVA DA SVI IMAJU POSLA

nikola sop 2

O Bože,teško li je u doba casa snenog
prisloniti na ruku svoj umorni sluh,
i slušati u njoj zvuk posla izgubljenog
koji nam je svet,ko neki dragi duh

Ah,na nebu tvome vlada divan red,
Andeli,sveci tvoji svaki posla ima.
I pcela mrtva gore opet skuplja med
po tvome nabeskom cvijecu i poljima.

Obilje posla daj i svakome covjeku,
Neka mu radošcu urodi svaki sat.
I neka tebi samo,kad dani mu proteku,
blistav od rada preda svoj alat.
Nikola Šop je roden u Jajcu.Interesantno je da se njegov lik nalazi na novcanici Bosne i Hercegovine od 100 KM!Njegove najpoznatije zbirke pjesama:“Pjesme siromašnog sina“,“Isus i moja sjena“,“Od ranih do kasnih pijetlova“,“Za kasnim stolom“,“Tajanstvena prela“ itd.Nikola Šop je dobio Nagradu „Vladimir Nazor“ 1970.godine.
Pripremio:Kemal Mahic

1225 Posjeta 1 Posjeta danas