Vijek od rođenja Mustafe Busuladžića

MuBusuladziccccccc

Mustafa Busuladžić rođen je 1.aprila 1914.godine u Gorici kod Trebinja, od oca Smaila i majke Emine. Nakon završenog mekteba i osnovne škole u rodnom mjestu, upisao je Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku, gdje završava dvije godine medrese. Druge dvije godine je pohađao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu, gdje je maturirao. Diplomirao je na Višoj islamskoj šerijatskoj školi u Sarajevu 1941.godine.

Busuladžić je bio poliglota. Govorio je pet stranih jezika: arapski, turski, italijanski, francuski i njemački jezik. Proveo je dvije godine u Rimu na postdiplomskim studijama iz orijentalistike i članke iz ove oblasti objavljivao u italijanskim časopisima ,,Mondo Arabo” i ,,Oriente Moderno”. Objavljivao je tekstove u listovima: ,,Islamski glas”, ,,Novi Behar”, ,,El Hidaje”, ,,Naša domovina”, ,,Obzor”, ,,Svijest”, ,,Glasnik VIS-a” i ,,Kalendar islamskog svijeta” i dr.

Mustafa Busluladžić je imao aktivan predagoški rad. Predavao je u sarajevskoj Šerijatskoj gimnaziji, Ženskoj medresi, Realnoj gimnaziji i Srednjoj tehničkoj školi. Bio je jedan od najplodonosnijih bošnjačkih mislilaca, a iz njegovog intelektualnog opusa bi se posebno moglo izdvojiti djelo ,,Muslimani u Sovjetskoj Rusiji” u kojem je opisao teško stanje muslimana u Rusiji.

Član i predsjednik organizacije ,,Mladi muslimani”

Jedan je od osnivača organizacije ,,Mladi muslimani”, a na prijedlog Mehmeda ef. Handžića, postao je predsjednik ove podružnice udruženja ilmijje El Hidaje kojem je predsjednik bio Handžić. Mustafa Busuladžić bio je alim, pedagoški radnik, islamski mislilac, pisac, publicista, prevodilac, antifašista i antikomunista.

S ponosom je iznosio islamske, bošnjačke i patriotske vrijednosti, argumentirano ih i vizionarski afirmisao velikom broju slušatelja koji su posjećivali njegova predavanja. Govorio je: ,, Nauka i filozofija nisu mogle otkriti smisao života, otkrila ih je vjera.” Isticao je: ,,Ateizam je žig sramote otisnut na ljudski razum.” Tvrdio je: ,,Zapad je izgubio religiju, a samim tim i moral.”

U tekstu ,,Odnos muslimana prema nemuslimanima” objavljenom u Glasniku IVZ 1944. godine, Busuladžić kaže: ”Između klanja prošlosti i ovih današnjih, koja se vrše nad muslimanskim elementom, postoji očit kontinuitet, koji će se nastaviti do potpunog fizičkog istrebljenja, ako se kao kolektiv ne probudimo i sagledamo pogibelj, koja nam prijeti danas i sutra. I onim najsentimentalnijim treba da bude jasno da je tolerancija etična i moralna, ako postoji recipročna uzajamnost…”

Hapšenje i strijeljanje Busuladžića

Dolaskom komunista na vlast počeo je progon ,,Mladih muslimana”. Aktuelna vlast je uhapsila Busuladžića i odvela u vojni zatvor, gdje ga je vojni sud osudio na smrt strijeljanjem. Mustafa je noć uoči strijeljanja proveo u učenju Kur'ana a.š.

Komunisti su ga usred noći odveli kod željezničke pruge u sarajevskom naselju Velešići i strijeljali. Očevici su kazali da je pred strijeljanje bio veoma smiren i dostojanstven. Pored pruge su nakon tog čina ostale njegove naočari i fes.

Danas ulica u naselju Breka u Sarajevu nosi njegovo ime.

977 Posjeta 1 Posjeta danas