LJUBUŠKI OBRTNICI U “ADRESARU KRALJEVINE SHS”1929.

ljubuskistarinska

Ljubuški,općina,kotar i kotarski sud.Mostarska oblast,2846 stanovnika.Sajmovi 12-14.6.

Abadžije:Raif Hajdarović,Ibro Muminagić,Šućrija Nović,Jovo Radojčić;

Baštovani:Mitar Popović;

Bojadžije:Gustav Boras;

Brijači:Šućrija Beširović,Vlado Bukvić,Šućrija Hajdarović,Nakija Hadžalić,Vaso Jelić;

Dimnjačari:Šućrija Bilal;

Fotografi:Pero Grubešič;

Klesari:Jakov Grubešić;

Kazandžije:Jovo Delić,Simo Delić;

Kolari:Ivan i Jure Tomić;

Krojači:Haso Bilić,Šaćir Hrnjičević,Hajrudin Kadragić;

Obućari:Meho i Nakif Ćerimović,Ahmed Fazlinović,Fehim Krehić,Dervo Nevesinjac,Milan Radojčić,Mirko Rogić;

Pekari:Mujo Delalić,Đuro Lojpur,Avdo Terzić;

Sodari:Alija Lalić

Stolari:Šemso Bošnjak,Mehmed Čolić,Marko Knežević,Ahmed Šukalić;

Tokari:Avdo Šukalić;

Zidari:Ibro Bilić,Jakov grubešić,Alija Korjenić,Ilija Majić,Stojan Majić,Ibro Prolić;

Zlatari:Ivan Dujmović,Filip Džamonja;

U adresaru se nalaze liječnici,odvjetnici,ljekarne,babice,različite trgovine,i gostionice.

Izvor:Ljubuško silo-pučki  godišnjak 2007.

Izbor:Kemal Mahić

.

2202 Posjeta 1 Posjeta danas