Pod plaštom brige o pravima Roma pederisti djecu osmog i devetog razreda podučavali kako je poželjno biti peder/lezbejka

romi

Promotori pederizma u Bosni i Hercegovini ne miruju. Oni koriste svaku priliku da svoju ideologiju nametnu bosanskohercegovačkom dršutvu. Zahvaljujući činjenici da su predobro organizirani i da ulažu ogromna finansijska sredstva, promotori pederizma uspješno koriste sve slabosti društveno – političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Oni su posebno aktivni u Sarajevu. Sljedeći primjer dokaz je kako promotori pederizma u BiH koriste svaku priliku da zaraze našu djecu svojom ideologijom. Već više od godinu dana u Kantonu Sarajevo sprovodi se projekat „Zajedno za inkluzivno i nediskrimininatorno obrazovanje romske djece na Kantonu Sarajevo”. Ovaj projekat finansira Evropska unija a sprovode ga romsko udruženje “Kali Sara-RIC” u partnerstvu sa COI Step by Step i uz podršku pridruženih partnera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministartva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Možda će se neko upitati kakve veze ima priča o homoseksualizmu i pravima romske djece u Kantonu Sarajevo? Zaista je čudno i nespojivo promoviranje homoseksualne ideologije u sklopu projekta o poštivanju prava romske djece. Iako je to teško shvatiti, promotori pederizma pod plaštom priče o pravima romske djece nameću svoju ideologiju djeci iz osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Tako je krajem marta ove godine u hotelu „ Terme” na Ilidži održan program za najbolje učenike osmog i devetog razreda osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo. Treneri su bili veoma nametljivi. Sa djecom su vodili žučne rasprave o identitetima. Zamislite, u projektu o ugroženosti romske djece treneri su od djece osmog i devetog razreda tražili da se izjasne o seksualnom opredjeljenju. Jadna djeca su morala pisati odgovore kojeg su seksualnog opredjeljenja. Prije pisanja odogovra na postavljeno pitanje o seksualnom opredjeljenju treneri su djeci održali predavanje kako je sasvim normalno biti peder, kako je lezbejstvo sasvim normalno društveno ponašanje i slično. Djeca koja su iskazala neslaganje sa potrebom da im se promovira homoseksualizam, odnosno djeca koja nisu napisala pozitivan odgovor na postavljeno pitanje da li je homoseksualizam prihvatljiv bila su izvrgnuta napadu trenera. Oni su tu djecu nastojali da ponize. „ Ja sam rekla da mi homoseksualizam ne treba i da za mene to nije normalna društvena pojava, a trener me je napao i rekao mi da ja nisam normalna a da je homoseksualizam i lezbejstvo normalno”, rekla nam je jedna od učenica, koja je je bila primorana da prisustvuje navedenom seminaru. Osim nasilnog promoviranja homoseksualizma djeci osmog i devetog razreda osnovne škole, pederisti su djecu izvrgavali ruglu zbog njihovih jasnih izjašnjavanja da su muslimani, zbog toga što imaju imena koja nisu moderna. Djecu su navodili na negativan odnos prema religiji, a išli su čak i dotle da su pojedinu djecu nagovarali da promijenu ime, jer im je ime staromodno i nije u duhu modernizma. „ Trener nam je rekao da je religija puka stvar tradicije i da nam ne treba”.

Ovaj slučaj zloupotrebe od strane promotora pederizma pokazuje da su institucije vlasti u Bosni i Hercegovini davno okupirane i stavljene pod lobističke uticaje. Roditelji djece moraju više povesti računa o tome ko im i kako obrazuje djecu po školama. Roditelji moraju imati potpunu informaciju na kakve seminare i vannsatavne aktivnoati im djeca odlaze.

  Ezher Beganović

993 Posjeta 1 Posjeta danas