SPISAK POTPISNIKA SARAJEVSKE DEKLARACIJE (12.05.1941.godine)

Sarajevostara

 

Sarajevska deklaracija koju su muslimanski intelektualci 12.maja 1941.g. uputili Adolfu Hitleru jedan je od najčasnijih izraza hrabrosti bošnjačke inteligencije.Na stotinu redaka kucanog teksta,u kojem osuđuju ponašanje fašističke vlasti u Bosni i Hercegovini,njih 106 potpisalo se i stalo nasuprot tada najmoćnije sile na svijetu.Istovremeno dok je muslimanska inteligencija digla svoj glas protiv Hitlera,jugoslavenska vlada je potpisivala pakt o kapitulaciji. Hitler je poslao pismeni odgovor reisu Fehimu Spahi,tražeći od njega odmazdu i da zaokruži desetak prvaka za pogubljenje!Reis je sebe stavio na prvo mjesto za pogubljenje,a Mehmed Handžić je obrazložio svoj potpis Gestapou,da mu takve stavove nalaže Knjiga!Nakon odgovora,pridigao se i s rafe uzeo Ku ran!

1.Hadži Mehmed efendija Handžić,predsjednik „El  Hidaje“

2.Muhamed Pašić,ravnatelj Šerijatske gimnazije

3.Mustafa Varešanović,džematski imam grada Sarajeva

4.Hafiz Hasib Fazlić,predsjednik muslimanskog udruženja

5.Ahmed Burek,ravnatelj Gazi Husref-begove medrese

6.dr.Šaćir Sikirić,rektor Više islamske teološke škole

7.Taib Saračević,ravnatelj Niže okružne medrese

8.ŠAĆIR MESIHOVIĆ,član ulema medžlisa

9.Mahmut Bahrijarević,član ulema medžlisa

10.Ibrahim Čadordić,predsjednik Udruženja šerijatskih sudaca

11.dr.Hazim Muftić,ravnatelj vakufa

12.dr.Kasim Turković,član bišeg Vakufskog mearifskog sabora

13.Edhem Mulabdić,predsjednik „Narodne uzdanice“

14.MEHMED  ALI  ĆERIMOVIĆ

15.Hafiz Muhamed Pandža,član ulema medžlisa

16.Hafiz Ibrahim Riđanović,član ulema medžlisa

17.Hadži Alija Aganović,član ulema medžlisa

18.Abdulah Dervišević,muderiz i predsjednik Kotarskog odbora „El Hidaje“

19.Ešref Beglerović,predsjednik muslimanskog društva „Trezvenost“

20.Edhem Čejvanija,predsjednik „Hedajeta“

21.Salem Džino,član Glavnog odbora „Merhameta“

22.Kasim Dobrača,član Glavnog odbora „El Hidaje“

23.Hafiz Ramiz Jusufović,tajnik Islamskog mualimskog udruženjaa

24.Mehmed Mujezinović,tajnik Glavnog odbora „El Hidaje“

25.Hafiz Ibrahim Redžić,šerijatski sudac

26.Fajik Musakadić,predsjednik muslimanskog društva „Bratstvo“

27.Muhamed Hazim Tulić,profesor

28.Ahmed Tuzlić,suplent

29.Salem Ćatić,profesor,tajnik „Narodne uzdanice“

30.Hamdija Kapidžić,profesor

31.Ibrahim H.Trebinjac,suplent

32.Mustafa Drljević,profesor

33.Hazim Nožić,profesor

34.Mahmut Bajraktarević,profesor

35.Nedim Filipović,suplent

36.Derviš M.Korkut,kustos Zemaljskog muzeja

37.Ahmed Kasumović,profesor

38.Besim Korkut,profesor

39.dr.Behaudin Salihagić,sudac

40.Bećir Omersoftić,zamjenik državnog tužitelja

41.Osman Sokolović,tajnik Trgovinsko-obrtne komore

42.Džemaludin H.Hadžijahić,imam i hatib Careve džamije

43.Mustafa H.Mujezinović,nastavnik Ženske medrese

44.Abdulah Fočak,upravitelj mekteba

45.dr.Vejsil Bičakčić,glavni liječnik „Uzora“ i predsj.društva „El-Kamer“

46.Fejzulah Hadžibajrić,član Glavnog odbora „El Hidaje“

47.Husein Đozo,član Glavnog odbora „El Hidaje“

48.Muhamed Fočak,član Glavnog odbora „El Hidaje“

49.hafiz Akif Handžić,imam Državne bolnice

50.hafiz Ibrahim Prohić,upravitelj mekteba

51.Mahmut Traljić,student

52.Halid Čaušević,student

53.Kemal Čaušević,student

54.Hazim Šabanović,publicista

55.M.Seid Prašo,student

56.Hasan Bajraktarević,student

57.Ahmed Skaka,vjeroučitelj

58.Kasim Bukvica,student

59.Asim Hadžišabanović,industrijalac

60.Abdulah Mulić,učitelj

61.Husejn Kadić,posjednik

62.Mehmed Šahinagić

63.inž.Asim Šeremet,viši savjetnik

64.Ahmed Mešinović,trgovac

65.Ahmed Fočo,trgovac

66.Asim Arslanagić,trgovac

67.Sulejman Gorušanović,trgovac

68.Sulejman Muhasilović,trgovac

69.Mehmed Kučukalić,trgovac

70.Uzeir Hadžihasanović,trgovac

71.Hamdija Zulfikarpašič,trgovac

72.Jusuf Čengić,trgovac

73.Salih Fočo,trgovac

74.Mustafa Bičakčić,trgovac

75.Šerif Vranić,trgovac

76.Derviš Atić,industrijalac

77.Mustafa Softić

78.Hamdija Muičić

79.Hašim Skopljak

80.hafiz Omer Mušić,nastavnik

81.Salem Muharemagić

82.Hasan Nezirhodžić,trgovac

83.Hadžija Delić,trgovac

84.Muhamed Kemura,trgovac

85.Ismet Njemčević,trgovac

86.Ahmed Tabaković,trgovac

87.Fejzulah H.Šabanović,industrijalac

88.Edhem Bičakčić,bivši ravnatelj Gradske štedionice

89.Muhamed Nanić,industrijalac

90.Edhem Đulzarović,obrtnik

91.Ismet Sulejmanović,obrtnik

92.Hamdija Đukić,trgovac

93.Ahmed Tufo,trgovac

94.Abdulah Skaka,obrtnik

95.Hasan Zulfikarpašič,trgovac

96.dr.Asim Musakadić,liječnik

97.Hasan O.Užičanin,obrtnik

98.dr.Husejn Mašić,sudac

99.dr.Mehmed Kulenović,predsj.Sudbenog stola

100.Osman Sikirić,vijećnik Banskog stola

101.Muhamedbeg Fidalić,vijećnik Vrhovnog suda

102.Osman Feta,šerijatski sudac

103.Munir Tarabak,vijećnik šerijatskog suda

104.Sulejman hafiz Kulenović,šerijatski sudac

105.Osman Omerhodžić, šerijatski sudac

106.Ahmed Selimović,šerijatski sudac

Pripremio:Kemal Mahić

3843 Posjeta 1 Posjeta danas