JEVTO DEDIJER: VAŠAROVIĆI

 

Vasar

Seljaci većinom kmetovi,samo se otkupio koji je imao siromašnijeg agu.Ali četiri petine su i sad kmetovi.Plaćaju četvrtinu s (h)izmetom,koji može raznovrstan biti.Selo je razrjeđenog tipa.

 

Dva seljaka pokupe sitnu stoku cijelog sela pa gone na Ljubušu,gdje ostaju četiri „litna miseca“.Daju na smlječnu ovcu po po litra masla.Na vola daju po 5 kruna i 3 groša „brojačine“.Imali su age na planini,na kojoj su orali.Sad je otela vlada pa ne da orati.

Stećaka ima dosta,a tako isto i dosta omeđina bez kreča.Vašarovići,Grab i Orovlje bili su nekad jedno selo,i imali su jednog kneza,pa je knez opsovao vjeru,i druga se sela odvoje.Selo je zasnovano,vele,na pustom i zapuštenom selištu.Najstarije porodice su Matijaševići,Granići,Puljići i Lauci..Oni su došli na ispašu i dugo nijesu zemlčje radili.Krčiti su počeli iza kuge.

-Puljića(Raos,Ravsovljević) su stari,došli su prije pet koljena iz Vrgorca na pašu sa stokom,i ostali.Kad su došli još je vladao Turčin u VrgorcuRaosi u Vrgorcu su njihovi.Ima ih 11 kuća.

Lauci su ubili Turčina,pa su 10 godina iza Puljića doselili iz Dračica kod Makarske.Kad su doselili bila je ovuda veoma gusta šuma.Priča se da je Lauc udario kamenom Matijaševića,i pobjegao samo 2 kilometra od sela,pa živio po godine,i ovaj nije znao za nj.Ima ih 18 kuća.

Matijaševići su u Bijelom Polju ubili Turčina,pa pobjegli u Vrgorac,a iz Vrgorca su došli ovdje još kada je Turčin vladao u Vrgorcu.Vele da potiču od Matije Ninoslava kralja bosanskoga.Sad ih je 12 kuća,a prije 60 godina bila ih samo jedna.

Granići su iz Kašča odmah iza kuge na širinu.Ima ih 1 kuća.

Do 100 godina iza Matijaševića doselili su Vukojevići iz Kašča „na širinu“.Ima ih 9 kuća.

Marinković je došao o „kugi“ iz Prologa na širinu.Uvijek ih ima samo jedna kuća.

Govorko je doselio iz Prologa od francuskog zuluma.Ima ih pet kuća.

U isto vrijeme i zbog istog uzroka doselile su i slijedeće tri porodice:Šiljezi(Pranići) su iz Vini,kod Jezera,gdje i sad imaju svoje zemlje.Ima ih 6 kuća.

Jukići(Grljušići)-4 kuće i Vegari(7 kuća) su iz Prapratnice.Ima ih 4 kuće.

Tolj se prije 60 godina iz Umčana-„privinča“ za Gašparušu.Ima ih 1 kuća.

Roso je iz Italije,pobjegao je iz francuske vojske.Ima ih 2 kuće.

Arelija je ima 50 godina doselio zbog tjeskobe iz Drinovaca.Ima ih 3 kuće.

Pivac je prije 60 godina došao  na materinstvo iz Zavojani.Ima ih 1 kuća.

Šošići su medavno iz Graba Ima ih 3 kuće.

Petrušić je došao na ženinstvo prije 5 godina iz Crvenog Grma.Ima ih 1 kuća.

Kraljevići žive u Crljenom Grmu,pa su kupili imanje ovdje,i žive u oba sela.

Izvor:J.Dedijer-Hercegovina(1909);

 

4245 Posjeta 1 Posjeta danas