SJEĆANJE:HAMO IBRULJ-HAMLET(19.10.2008-19.10.2014)

 

hamletPovodom godišnjice smrti Hame Ibrulja-Hamleta želimo da se naši čitatelji opet podsjete na ovu ličnost koja je zračila Ljubuškim i to prenijela na platna koja su „krunski dokazi“njegove ljubavi prema ljubuškom krajoliku.

 

Hamlet je akademski slikar!Nemamo takvih umjetnika „za bacanje“,pa ih moramo čuvati od zaborava.

Preko portala www.ljubusaci com.nastojimo da afirmišemo vrijednosti koje su ostvarene u prošlosti kroz pisanu riječ,kroz umjetnost,muziku,historiju,medicinu i druge oblasti ljudskog stvaralaštva.

Pošto većinom živimo u „rasejanju“,nemamo mogućnosti da na kulturnom planu ostvarujemo novine,časopise,izložbe,performanse…ali možemo da zainteresiramo mlade da proučavaju djela istaknutih Ljubušaka i da ih tematiziraju kroz seminarske,magistarske i diplomske radove.

Time će živjeti Ljubuški i ove ličnosti i dalje.Ne smijemo dozvoliti,uprkos „rasejanju“ da ih prekrije tama i zaborav!

Podsjetimo se istaknutih kulturnih i javnih stvaralaca koje trebamo čitati,proučavati,analizirati kroz djela…Među njima je i djelo Hame Ibrulja-Hamleta i tek očekujemo radove likovnih kritičara iz ogromnog opusa njegovog umjetničkog stvaralaštva.

Nabrojimo naše poznate stvaraoce i javne radnike:

Mehmed-beg Kpetanović-Ljubušak(dva puta gradonačelnik Sarajeva,kniževnik,sakupljač narodnog blaga…)

Riza-beg Kapetanović-pjesnik,pripovjedač

Sadik Sadiković-narodni „ doktor“

Munir Mesihović,predsjednik BiH (1985-1987)

Džemal Muminagić,gradonačelnik Sarajeva,general

Munib Delalić,književnik,pjesnik,prevodilac

Kasim Gujić,historičar,novinar

Zija Dizdarević,književnik

Mahmud Konjhodžić,novinar,hroničar

Dr.Halid Sadiković,hroničar

Hamo Ibrulj-Hamlet,akademski slikar

…..

Hamlete,hodimo Tvojim stazama i ne zaboravljamo Te!

Zahvaljujemo g.Zlatanu  Lukendi  na fotografijama Hamletovih „slika“

Kemal  Mahić

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2838 Posjeta 1 Posjeta danas