KATASTARSKI POPIS LJUBUŠKOG IZ 1585.GODINE(II DIO)

katastarUkupno kopnena carina i pjacarina,446.

Husein,sin Mustafin,9                                    Balija,sin Huseinov,9.

Hasan,sin Mustafin,9.                                    Hasan,sin Pavalov,9.  

Hasan,sin Matijašev,9.                                   Alija,sin Vukasov,9.

Timur,sin Mustafin,9.                                     Hasan,sin Velijin,9. 

Šahin,sin Oručev,9.                                         Kurd,sin Hasanov,6.                                          

Mustafa,sin Mahmudov,9.                            Radoje,stolar.

Ahmed,došlac,9.                                              Mahmud,sin Alijin,6.    

Jusuf,sin Ajasov,9.                                            Mahmud,si n Đurin    

Čejvan,sin Abdulahov,9.                                  Vinogradi,dunuma 9.

Alija,sin Radakov?,9.                                         Mustafa,sin Mahmudov,9.

PRIHOD:

Ispendža                400                                       Porez na bostan 104

Porez na čift          572                                       porez na lan        104

Oženjeni-benak    117                                        porez na poljačinu  104

Neoženjeni             18                                          desetina od slame  50

Pšenica,kila 17,    1360                                        desetina od voća  50

Ječam,kila 13,       520                                           mlinova 4,porez   120

Zob i sočivica         200                                          valjavica 1,porez  15

Proso i sijerak?,kila  400                                       porez na sitnu stoku  350

Šira,medri 100,vrij.  1000                                      carina i pjacarina  446.

Porez na dunum        800                                       mukate                   649

Desetina od meda       56                                        hassa                       260

Porez na sijeno             55                                       globe,tapija,svadbarina  450.

2.MEZRA.Vlasnici akara su one zemlje što su sijali prodali.drugi su tu zasadili vonograde.Njihovi vinogradi su bili izvan deftera.neka sada daju desetinu timarniku.

TIMAR HASANA,sina Huseinovog i drugih suposjednika,posadnika tvrđave Ljubuški.

Vinograd Mehmeda,sina Muslimova,dunuma 4,porez,po 5,20.

Vinograd Mehmeda,sina Jusufovog ,dunuma 3,porez,15.

Prihod sa dunumom,500.//

3.Čifluk Jusufa,sina Mustafinog i Juraja,sina Nikolinog.Pripada Ljubuškom.

Njihovi vinogradi su izvan deftera.neka timarniku daju desetinu.

Prihod:300.

TIMAR HASANA,timarnika(spahije?)

4.Mezra Brestica,u blizini sela VELJAK(Veljaci)

Oni koji obrađuju ovu mezru neka timarniku daju desetinu.

Prihod:300.

TIMAR MEHMED-agin,dizdara tvrđave Vrgorac

5.Teferč u blizini crkve Petrova u selu DUSINA I KLOBUK.Održava se u danima Ilijinim(u vrijeme Ilijin dana?).Kopnena carina,200.

TIMAR starca MEHMEDA,posadnika tvrđave Vrgorac.

6.Selo GLIBAR(neubicirano)

Zemin.Sastoji se od dijela Jezera Kosača(Kopača)?,u posjedu Jurajevom i Vukovom,osim njihovih vinograda,i zemalja Ivana,sina Paškinog i Gašpara,sina Grgurevog i njihovih vinograda i zemalja Tomaša,sina Markovog,sa dva mlina na rijeci Studenac,u posjedu Bali-aginom i zemalja Stepana,sina Marojeva……..?i od baštine Vukeljine u selu Međugorje.

Prihod sa porezima novopridošlih:250-

Zemin Jurajev i Vukosavov i Jurajev,u selu GLIBAR.U novu,200.

Selo DVORIŠTE,u posjedu Radosava,sina Jurajevog i dio Martina,sina Matijaševog i dijelu sela OPĆUSI.Prihod:280.

Zemin Radomarići?,u ruci Mustafe,sina Alijinog,u sselu Glibar.Odsjekom,70.

Zemin Jezero Kosača(KOPAČ),u posjedu posadnika tvrđave Ljubuški.

Prihod:1000.

Ukupno:1800.

7,Zemin Inehanov? I dio Hudaverijev i dio Hasanov i Ahmedov,sinova Ishakovih i mezra VOLUČICA? I dio Kara Mustafin i Hamzin i Malkočev i Kerima,sina Mehmedovog i livade Ahmeda,sina Sulejmanovog i Sufi,sina Hasanovog u selu MOSTICA i vinograd BUČI POLJE,u posjedu Ostoje,sina Pavalovog i Radojevom.Uživaju ga zajednički.Prihod:250.

TIMAR ABDULKADIROV,posadnik tvrđave Ljubuški.

8.HARDOMILIĆI 

TIMAR ABDULKADIROV,posadnik tvrđave Ljubuški.

Nikola,sin Stepanov,novopridošli,u ruci Obrada,sina Nikolinog.Prihod:150.//

9.Prelaz preko rijeke za Novogodišnji teferič(slavlje),pripada nahiji Ljubuški.Godišnje,kopnena carina,taksa za ljetnu ispašu MEĐČEVO POLJE i njivu Brdo?,u posjedu Balije,sina Huseinovog.Prihod:100.

TIMAR BALIJE,sina Huseinovog.Posadnik tvrđave Ljubuški.

10.Slavlje(teferič)CRNIĆI,pripada nahiji Ljubuški.Godišnji prihod,100.

TIMAR BALIJE,sina Huseinovog.Posadnik tvrđave Ljubuški.

11.SELO LJUBUŠA

Timar Rizvanov.Posadnik tvrđave Ljubuški.Pripada spomenutoj nahiji Ljubuški.

Baština Markova,u ruci Muse i Mustafe,sinova Ahmedovih.Prihod:100.

Izvor:Opširni katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585.godine(Sveska II)                            

       

1461 Posjeta 1 Posjeta danas