KATASTARSKI POPIS NAHIJE LJUBUŠKI IZ 1585.GODINE(III DIO)

katastar

12.Selo STUDENCI.Nakon što plate po 100 akči filurije,timarniku će davati desetinu.TIMAR ALIJIN;MUSTAFIN I OMEROV,sinova Ejnehanovih.Posadnici tvrđave Ljubuški.

Baština Vukova,u ruci Nikole,u ruci Ivaša,sina Nikolinog

Baština Milojina,u ruci Mehmedovoj i Ibrahimovoj i Ahmedovoj i Alijinoj.Zajednički je uživaju.

Baština Stepanova,u ruci Mehmeda,sina Pavalovog,u ruci Barača,sina Pavalovog.

Baština Ivaša,sina Matijaševog,u ruci Ahmeda,sina Lukinog.

Baština Jovana,sina Radićevog,u ruci Ahmeda,sina Radovanovog.

Baština Huseina,sina Markovog,u ruci Alije,sina Brajanovog

Baština Kluna,sina Šunićeva(Šojića),u ruci Ahmeda,sina Mustafinog.

Baština Stepana,sina Pavalovog,u ruci Mehmeda i Hasana,sinova Radovanovih.

Zemin Mustafin,u ruci Korkutovoj i Mustafinoj i Hasana,sina Ibrahimovog i Hasana sina Alijinog i Iljasa,sina Alijinog.Uživaju ga zajednički.Plaćaju odsjekom,250.

PRIHOD:

Pšenica,kila 4,vrijednost   400                                   šira,medri 55,vrijednost 550

Ječam,kila 5,vrijednost     250                                    porez na sitnu zelen         16                          

Zob,kila 5,vrijednost         100                                     mukate                              250

Proso,kila 4,vrijednost      160                                    globe i svadbarina            150

Desetina od meda               24                                      

UKUPNO:1.900

13.Selo VIŠIBUŠIĆI-Pošto nije ubicirano nećemo navoditi podatke za to selo –PRIHOD:2.420.

14.Selo KRUŠEVO(Mjesno područje u Grabu)

TIMAR SULEJMANA,sina Iljsovog,posadnika tvrđave Ljubuški.Pripada spomenutoj nahiji Ljubuški.

Baština Hasana,sina Pervanovog,u ruci Huseina,sina Velijinog.Čift.

Baština Alije,sina Mustafinog,u ruci Velije,sina Abdulahovog.Čift.

Baština Mehmeda,sina Mustafinog,u ruci Jusufa,sina Mehmedovog.Čift.

Baština Baraka,sina Alijinog,u ruci Velije,sina Abdulahovog.Čift.

Baština Huseina,sina Grgurevog,u ruci Balije,sina Huseinovog.

Baština Mustafe,sina Markovog,u ruci Muse,sina Mustafinog.

Ferhat,došlac.Čift.                                                               Alija,sin Pervanov,6.

Hasan,sin Šahinov.Čift.                                                       Velija,sin Pervanov,6.

Hasan,sin Markov.Čift.

PRIHOD:

Ispendža                                                    50                                porez na sijeno           45

Porez na čift                                             166                               porez na bostan         18

Pšenica,kila 1,5,vrijednost                     120                               porez na lan                18

Smješa,kila 2,vrijednost                           80                               porez na poljačinu      18

Sirak-proso,kila 2 vrijednost                    80                               desetina od meda       15

Zob,kila 1,vrijednost                                  25                              porez na sitnu stoku   30

Proso,kila 1,vrijednost                               50                             globe i svadbarina       50

15.Mezra OTOKA i ribnjak OKOLO i PRIGOVAČA LUKA,u posjedu Alije,sina Ejnehanovog.

TIMAR GAZIJE,posadnika tvrđave Vrgorac.

16.Hassa?DABRICA I ČAČEVO,u ruci Ahmeda,sina Alijinog,sa vinogradom Modriča,u posjedu Ahmeda spomenutog.Prihod.60.

TIMAR HASANA-kula,posadnika tvrđave Počitelj.

17.Mezra DRETELJ,u posjedu Kara-Ahmeda,sina Alijinog.Odsjekom,140.

TIMAR HASAN-KULA,posadnika tvrđave Počitelj.

18.Selo Brezičani(pošto nije ubicirano nećemo navoditi podatke).

19.Zemin Abdije,halife i Mehmeda,sina Velijinog i dio Kosača Jezera i Orman,koji je opet ribnjak,između Vitine i Veljaka,pripada spomenutoj nahiji.Prihod,40.

TIMAR HASANA,sina Mehmedovog,posadnika tvrđave Ljubuški.

20.Vinograd Mustafin,u ruci Mehmed-hodžinoj,pripada spomenutoj nahiji.Prihod,20.

TIMAR HASANA,sina Mehmedovog,posadnika tvrđave Ljubuški.

21.Vinograd Balijin i Huseinov,sa zeminom.Pripada spomenutoj nahiji.Prihod,50.

TIMAR HASANA,sina Mehmedovog,posadnika tvrđave Ljubuški.

22.Njiva BRLIČINA,u posjedu Ibrahima,sina Alijinog.Prihod,40.

TIMAR HASANA,sina Mehmedovog,posadnika tvrđave Ljubuški.

Ukupno:313.

23.Mezra  DESINA??,u ruci spomenutih.

Murat,sin Mustafin iz dijela GREMILJANI,60.

Setra-Poljat,Ivanov,60??

Juraj,sin Jakin?,60.

Milin,sin Jurajev,60.

Paval,sin Grgurev,120.

Petrija,sin Krpinića,60.

Luka,sin Grgurev,60.

Matija,sa mezre LUKA,u selu…?,120.

Matija,sin Vukdragov,60.

Dio Branila,sina Bulićeva,u ruci Ivanovoj i Markovoj i Jurajevoj,140.

Ukupno:800.

TIMAR GAZIJE,posadnika tvrđave Vrgorac.

24.Mlinovi SELESKOKOVIĆA?,pripada Veljaku,mlinovca,komada 3,valjavica,komada 2,porez 120.

TIMAR HUSEINOV I MUSTAFIN,posadnici tvrđave Vrgorac.

25.selo SLATINICA,pripada Ljubuškom.

Spomenuto selo je od starina bilo ratarsko(srpsko)seloSada ga posjeduju Vlasi i timarniku plaćaju desetinu.

Prihod:4.450.

TIMAR OMEROV,sina Huseinova,posadnika tvrđave Blagaj i  ABDULKADIROV i KURDOV,sinova Mustafinih i HALILOV,posadnika tvrđave Ljubuški.//

26.Mlinovi SEDRENIK,u blizini sela Veljak.

TIMAR AHMEDa,sina Nesuhovog,posadnika tvrđave Vrgorac.

Mlinova,komada 5,porez,150.

Izvor:Katastarski popis za oblast Hercegovu iz 1585.godine(Sveska II).Sarajevo 2014.

1793 Posjeta 1 Posjeta danas