ALMIN KAPLAN: OSPICE(I)

alminU šumi odmah iznad naših kuća.Ima jedna

jama.I ona nema dna.

Kad kamen u nju baciš.Pada do vijeka.Za

vazda.Do kraja svijeta.

Čak su i ljude u nju bacali.Pa se pouzdano

zna.Da su i oni za vazda padali.

Neke na glavu.Neke na noge.A neki su skakali

kao laste.Sami.

Uši  bi načulili oni što su bacali.I poslije pričali

šta su čuli.

Kao da iz vreće istreseš hrpu kostiju.A one

zazvone.Kao kad se dijete uspavljuje.

U šumi odmah iznad naših kuća.Ima jedna

jama.I ona nema dna.

Tu.Na nju.Bog stavlja  svoj prst .Da opipa sebi

puls.

##Almin Kaplan je rođen 1985.u Mostaru.Živi u selu Pješivac Greda kod Stoca.Dobitnik je nagrade „Mak Dizdar“(2008),nagrade „Ratkovićeve večeri poezije“(2012.).Autor je tri knjige:Biberove kćeri(2008),Čekajući koncert roga(2013),Ospice(2014.).

Izbor:Kemal Mahić

1339 Posjeta 1 Posjeta danas