SPOMENICA VPŠ I PEDAGOŠKE AKADEMIJE U SARAJEVU(1946-1986)

univerzitet sarajevo12032014

Viša pedagoška škola i Pedagoška akademija u Sarajevu je bila „rasadnik“ obrazovnog kadra u Bosni i Hercegovini.Njena uloga u društvu je prosto bila kapitalna za educiranje kadrova koji su se zapošljavali u obrazovanju ali i u drugim oblastima privrede i kulture koja je bila neophodna u stvaranju novih odnosa i „novog čovjeka“ nakon II svjetskog rata. U ovom tekstu ćemo navesti one nastavnike koji su završili Višu pedagošku školu u Sarajevu a porijeklom su iz Ljubuškog,kao i imena onih koji su radili u Ljubuškom, a ne potiču iz naše općine.Iz spiska svih studenata VPŠ i Pedagoške akademije je vidljivo da su mnogi zamijenili titulu nastavnika titulom profesora,jer su se doškolovali za novo zanimanje.To je bilo moguće jer je  tadašnja država podsticala stručno usavršavanje plaćajući putne troškove,dnevnice,naknade svim zainteresiranim koji su željeli imati status Visoke stručne spreme.U državi drugačijeg imena pojedinci snose sve troškove svoga stručnog usavršavanja,pa se siromašniji ne mogu nadati da će završiti Višu ili Visoku stručnu spremu.Tužno i jadno!

Listajući ovaj ogromni spisak nastavnika postoji mogućnost da neko neće biti pomenut,pogotovo žene(zbog promjene prezimena prilikom udaje).Spisak objavljujemo  sa željom da se prisjetimo onih koji su u svoje zanimanje uložili ljubav i znanje i nama ga podarili(omladini Ljubuškog)!

1.Bamburač Čedo (1948)-historija i geografija,bivši direktor Gimnazije Ljubuški;

2.Rašević Branko (1948)-pedagogija i historija,bivši direktor Gimnazije;

3.Kisić Čedo(1949)-historija i geografija;

4.Kapetanović Salahudin(1950)-biologija i kemija;

5.Kljajo Zvonimir(1950)-historija i geografija;

6.Bušatlija Ibrahim(1951)-historija-geografija;

7.Kapetanović Lebiba(1952)-historija i geografija;

8.Todorović Mihajlo-Mišo(1954)-geografija i historija;

9.Musa Ante(1954)-muzika;

10.Burić Ivan(1955)-matematika i fizika;

11.Paradžik Angelina(1959)-muzika;

12.Arnautović Ramo(1959)-biologija i kemija;

13.Primorac Marko(1960)-fiskultura i biologija;

14.Mesihović Merhunisa(1960)-s-h i historija;

15.Hrnjičević Ibrišim(1961)-likovno-historija;

16.Delalić Emina(Minka)(1962)-francuski i sh.jezik;

17.Ćorić Slavko(1962)-fizika i kemija;

18..Mušić Enisa(1962)-francuski i sh.jezik;

19.Marić Danica(1963)-sh.jezik i historija;

20.Skoko Mara(1964)-matematika i fizika;

21.Krehić Hazim(1964)-biologija i kemija;

22.Zlomislić Ivan(1964)-francuski jezik;

23.Mušić Elbisa(1964)-sh.-ruski jezik;

24.Bandur Đuro(1965)-likovno;

25.Ćeško Abdulselam(1966)-biologija i kemija;

26.Marić Anto(1966)-OTO i fizika;

27.Ibrulj Halid(1966)-bibliotekarstvo;

28.Dalipagić Bahrija(Bahra)1967.-bibliotekarstvo;

29.Konjhodžić Senada(1967)-biologija-kemija;

30.Selimić Mulija(1967)-fizika i kemija;

31.Konjhodžić Adila(1968)-ruski jezik;

32.Planinić Marko(1968)-matematika i fizika;

33.Prlić Branko(1968)- sh.jezik;

34.Mesihović Asim(1969)-sh.jezik;

35.Mesihović Senka(1971)-matematika i fizika;

36.Šalinović Nedeljka(1971)-biologija i kemija;

37. Vrebac Milka(1971)-matematika i fizika;

38.Mehičević Binka(1974)-kemija;

Kao bivši učenik nekolicine navedenih nastavnika(profesora) izražavam poštovanje prema njihovom djelu u pridobijanju  svih mladih učenika  koji su radili sa mojom i drugim generacijama do“ granica mogućeg“ u vaspitanju i obrazovanju.Respekt zaslužuju i oni koji su bili moje kolege bez obzira gdje su ostvarivali nastavne procese!

Kemal  Mahić

1531 Posjeta 1 Posjeta danas