Statistički podaci župe Humac iz 1867.godine

ljubuski humac

U knjigi „Hercegovina prije sto godina ili Šematizam fra Petra Bakule donijeti su statistički podaci o hercegovačkim župama pa tako i o župi Humac.

Župa Humac

Ova je župa odijeljena od Veljaka 1855.godine i otad ima matice.Njezino područje od Studenaca do Radišića dugo je tri sata hoda,a široko od Radišića do Podprologa isto tri sata.U ovoj župi bilo je deset katoličkih ograđenih grobalja s kapelicama i na Humcu jedna pučka škola.Na cijelom prostoru ima oko „530 turskih obitelji,a pravoslavnih do 30“

Gradić Ljubuški  pripadao je župi Humac,a o njemu pisac bilježi i sljedeće:

„Ljubuški ,grad,ne samo da je glavno mjesto ove župe nego i mudirat čitavog kraja…Među njegovim raspršenim kućama nema nijedne koja bi  imala na sebi nešto elegantno.Ali ima slabije opremljenih trgovina.Za putnike nema ništa udobno.U njemu su tri džamije i dvije škole.Grad Ljubuški  broji oko 500 turskih obitelji,pravoslavnih do 20.Ove su godine 1864.,sagradile sebi crkvicu kod grada.Sada ima 71 katoličku obitelj,a pred malo godina nije bilo nijedne…“

Humac,rezidencija……kuća 67……..žitelja……371;

Radišići……………………kuća107…….žitelja……610…..udaljenost 1 sat;

Ljubuški grad……………kuća 71……. žitelja…….390…..udaljenost ½ sata;

Ligat s Ljubuškim            —-                ——           —-……udaljenost 1 sat;

Studenci ………………….kuća 55……..žitelja……..399…udaljenost 2 sata;

Vitaljina……………………kuća  26……..žitelja…….137……udaljenost 1/2 sata;      

Stubica……………………..kuća 11………žitelja……..84……udaljenost 2 ½ sata;

Zvirići……………………….kuća 16……….žitelja…….178…..udaljenost 2 sata;

Teskera…………………….kuća 14……….žitelja…….. 90……udaljenost ¾ sata;

Hardomilje………………..kuća 14……….žitelja……..154…..udaljenost  1 sat;

Crveni Grm………………..kuća 48……….žitelja……..351….udaljenost 1 ½ sat;

Podprolog…………………kuća 29……….žitelja………180….udaljenost 2 sata;

Lisice………………………..kuća 38………žitelja……….265….udaljenost 1 sat;

Bijača……………………….kuća 27……….žitelja……….198….udaljenost 2 sata;

UKUPNO:sela 14:

Kuća:523;

Žitelja:3.407;

Udaljenost:18 sati;

Izvor:Š.Ćorić-Hercegovci Hrvati Hercegovine

1258 Posjeta 1 Posjeta danas