PREZIMENA LUDA NALAZE SE SVUDA

prezimeNedavno se pojavila knjiga Srpka Leštarića:“Zanimljivi srpski prezimenik“(Službeni glasnik)koja sadrži  5.500 prezimena iz Srbije.Donosimo najzanimljivija prezimena i pojedinosti koje karakterišu navedena prezimena.

Najraširenija srpska prezimena Jovanović,Petrović,Pavlović,Nikolić i Đorđević nastala su od muških ličnih imena preuzetih od hrišćanskih svetaca i potiču iz tuđih jezika.Prvi iz aramejskog a ostali iz grčkog.Samo u Beogradu Jovanovića ima blizu 40.000,Petrovića 30.000,Nikolića 25.000,Đorđevića-20.000.

Odjeljenje Beogradskog Zavoda za informatiku i statistiku je izvršilo analizu jedinih nosilaca prezimena u Beogradu.Takvih prezimena ima 28 osoba.To su:Aligrudić,Badanjac,Bauković,Ciglenjak,Crnokraka,Čorba,Govedarević,Mars,Milosrdni,Nemeček,Oplakan,Popravak,Poslušni,Rešetarović,Alasović,Badem,Banini,Barjaktar,Basnić,Beč,Bistrica,Breskvar,Darović,Detelić,Ejdus,Plačkić,Jazavac,Kalendar.

U „Izlogu“knjige autor je dao zabavnu listu upečatljivih prezimena:Dlakić,Prcović,Kurandić,Reponjić,Dosadović,Zvrmbalović,Ladičorbić,Suvočesmanović,Ždrakanović,Trtovac,Čprljak,Šupak,Motika,Lelekur,Lakobrija,Zlomužnica.

Mnoga prezimena nastajala su prema bubama,ribama,žabama,zmijama i drugim životinjama:Crvić,Zoljić,Krpeljević,Gušterević,Somić,Mrenović,Vrana,Jejina,Štiglić,Jarebica,Klen,Vidra,Patković,Majmunović,Kamilić,Vepričić,Svinjarević,Srndalječević,Gusković.

Neka prezima su nazvana po jelima i pićima:Pitić,Sirić,Šunkić,Čvarković,Projević,Salatić,Kajmaković,Kobasičić…

Među prezimenima naravi,sklonosti,ponašanja i duševnih stanja preimena su:Dobrić,Lošić,Gordić,Oštrić,Žestić,Zvocić,Durić,Kavgić,Zlomislić,Kukavčević,Mazić,Čepić,Trpić,Trošić,Leleković,Plakalović,Vedrić,Mrzić,Mudrić,Blesić,Balvanović,Zvekanović,Bistrica,Zvekan,Magarac,Mudreša,Šušumiga,Šupljeglav…

Krvoločna prezimena:Koljivratić,Koljibabić,Derikravić,Derikonjić,Mačkodavić,Mučibabić,Derjarac,Mačkoder,Konjoder,Gulivrana,Gulikrava,Gulikobila…

I začini su bili „inspiracija“ za prezimena:Solić,Biberčić,Peršić,Papričić,te voće i povrće:Kruškić,Oskorušić,Trešnjić,Tikvić,Krtolić,Paprikić,Mrkić a i „vremenske prilike“:Kišić,Maglić,Ledić,Smrzlić,Munjić,Mrazović,Jutronić,Zornić…

Prezimena po zanimanjima:Čamdžić,Krznarić,Svilarić,Bunardžić,Kazandžić,Sapundžić,Kujundžić,Čizmašević,Zidarević,Kupusarević,Creparević,Kočijašević,Kasapović,Iglarević…

Lascivna i opscena prezimena:Kurić,Pikić,Drčić,Sprčić,Prčetić,Picajkić,Prcović,Kurkić,Kurucić,Kresojević,Kurilo,Kuraga,Kurica,Kurkan,Kuroman…

Autor navodi mogućnosti koje život pruža za dalje kreativno kombinovanje prezimena.tako ističe primjer funkcionerke iz partijskog vrha koja se zvala Dušica Pušica a nakon udaje svome prezimenu je dodala muževljevo prezime pa se onda zvala:Dušica Pušica-Pandurica!

Izvor:Nedelja(Novosti)

4015 Posjeta 2 Posjeta danas