Indira Smajlović-Šabić:Disfemistička predstava b-h frazikona

minobacacki

Pojam disfemizam dolazi od grčke riječi dys=ne i pheme=govor.Disfemizam ili“ verbum proprium“ je „zabranjeni“ izraz koji podrazumijeva namjerno korištenje oštrih,grubih riječi umjesto pristojnih,to je zamjena neutralnog ili pozitivnog izraza antipatičnom riječju ili frazom.
SOMATSKI DISFEMIZMI
Iskrivila se kao verige-ofinger(biti krive tjelesne građe);
Nos kao babura-(izraženija veličina nosa);
Oči kao kuhana jaja/fildžani-(krupne oči);
Širok kao šifonjer/trokrilni ormar-(biti debeo);
Ravna kao daska-(odsustvo tjelesnih oblina-mršavost);
Glava kao bambus/bubanj-(veliki obujam glave);
Prsti kao ćevapi-(debeli prsti);
DISESTETIČKE KONSTRUKCIJE
Lijep kao grob/mezar-(biti ružan);
Grob slatke duše-(biti ružan i dobroćudan);
LEKSEME:
Bezveznjak-mladić neprivlačna izgleda;
Ćorak-mladić neprivlačna izgleda;
Gabor-veoma ružna osoba;
Gaborka-ružna ženska osoba
Geler/gelerčina-veoma ružna osoba;
Grob-ružna osoba;
Grobar-ružna muška osoba;
Grobarka-ružna ženska osoba;
Kopačka-neprivlačna djevojka;
Rugoba-ružna osoba;
Ubleha-ružna,neuredna osoba;
Uhljup-ružna,neuredna osoba;
Ljudska mršavost se iskazuje sljedećim leksemama:
Čaplja-mršava osoba,vrlo često dugoga vrata i nogu;
Igla-mršava osoba;
Kostur-veoma mršava osoba;
Mršo-mršava muška osoba;
Ofinger-mršava osoba;
Štanga-mršava osoba;
Vješalica-mršava osoba;
Žgoljo-mršava osoba;
Krakat-visok i nezgrapan;
Ždral-izrazito visoka osoba;
Debljina sadrži sljedeće lekseme:
Bure-debela osoba;
Kravetina-debela ženska osoba,vrlo često i lijena;
Krmak ili medvjed-debela muška osoba;
Masan i masna-debeo/-la opuštenih mišića;
Puding-debela osoba;
Pojedini dijelovi tijela negativno se ocjenjuju sljedećim leksemama:
Balvani-debele noge;
Bure-velik stomak;
Čamci-velika stopala;
Groblje-loši zubi;
Kljove-istureni zubi;
Labrnja-usta;
Peraje-velika stopala;
Prasa-ravna,prava kosa;
Slama-prava kosa;
Streha-dug nos;
Tintara-glava;
Ćoro-osoba koja ne vidi dobro;
Đozlaš-osoba koja nosi naočale;
Teglaš-osoba koja nosi naočale veće dioptrije;
DISFEMIZMI STANJA:
Odvaliti se kao majka-napiti se;
Vući se kao pometina/mrtvo puhalo-klošariti;
MENTALNO-KARAKTERNO OŠTEĆENJE:
Puknuti kao tromblon-neuračunljivost;
Kao da je iz džungle-raspuštenost;
Glup kao policajac/točak-biti slabije inteligencije;
DISFEMISTIČKE ALUZIJE NA POZNATE LIČNOSTI:
Obrve kao u Momčila Krajišnika-izražajne obrve;
Usta kao u Hanke Paldum-velike,izražajne usne:
Orijentalne imenice kao neizostavni frazemski članovi:
Ahlaksuz-nemoralan čovjek,loše ćudi;
Akrep-škorpion,štipavac;
Hrsuz-lopov;
Baksuz-zlosretni čovjek;
Peksin-prljav,nečist,namazan čovjek;
Ugursuz.nevaljalac,nesretnik,nesređen čovjek;
Kopile-nezakonito dijete,kurvin sin;
Bekrija-pijanica,lola;
Alčak-nevaljalac,mangup,vragolan;…
Izvor:Behar 2013(br.115)

1150 Posjeta 1 Posjeta danas