BUREK (Meat Pie)

Sve su pite pitice,a burek je pitac-kaže se u Bosni i Hercegovini. I tu je burek samo jedan.Jer sve ostalo su pitice-sirnica,krompiruša,zeljanica,tikvenica,maslenica i još njih bezbroj.

HUSEIN ĆIŠIĆ(1878-1956):DŽAMIJE I MESDŽIDI U MOSTARU U OSMANSKO DOBA

1.Tere-Jahjatova džamija navrh Carine,2.Memi-havadžina džamija povrh Vejzovića sokaka,koja više ne postoji,3.Ćose-havadžina džamija na Musali,4.Roznamedžijina džamija(pod zaštitom Zavoda za čuvanje spomenika),5.Karađoz-begova džamija,koja je,također,pod zaštitom,6.Sinan-begova džamija na Mejdanu(porušena),7.Koski Mehmed-pašina džamija na Maloj…