Penzioni fondovi u BiH-isplate za inostranstvo

penzija

God dag.Jeg har kommet for a hente pensjonen min fra utlandet(Dobar dan.Došla sam da podignem penziju iz inostranstva).

-1200 kr?(1200 kruna/300KM)

-Ja(Da)

-Er der en feil?(Da nije neka greška?)

-Nei det er det ikke.((Ne,nije)

Ovako je otprilike izgledao parafrazirani razgovor između jednog korisnika bh.penzije koji živi u Norveškoj i službenika na šalteru banke.Zbunjenost službenika ne čudi s obzirom da je prosječna penzija u ovoj skandinavskoj zemlji desetak puta veća od bosanske.

Svakog mjeseca hiljade penzija i milioni maraka iz dva bh.penziona fonda uplaćuju se na račune korisnika širom svijeta.Veliki broj penzionera penzije dobiva u nekim od najrazvijenijih zemalja svijeta.Napominjemo „dobiva“,jer od bosanskih penzija bez naprednog kursa meditacije ne mogu živjeti ni domaći penzioneri,a kamoli oni u,recimo,pomenutoj Skandinaviji.Preračunate konvertibilne marke međutim dobijaju i korisnici koji žive u zemljama koje su na rang-listi kokuza ispod nas,pa nekoga možda zaista sunce ogrije kada počne isplata.

Prema podacima iz redovne isplate za decembar 2014.godine,Federalni zavod PIO/MIO isplatio je penzije za 58.002 korisnika izvan FBiH među kojima je 10.492 korisnika u RS,4.637 korisnika u DBrčko i 42.873 korisnika van BiH.Ukupna isplata je nepunih 13 miliona maraka,od čega je nešto više od 9 miliona otišlo izvan Bih u tridesetak zemalja.

Zemlje u kojima se vrše isplate penzija su:Crna Gora,Švedska,Švicarska,Norveška,Kanada,Italija,Danska,Bugarska,Slovačka,Francuska,Češka,Australija,Srbija,SAD,Holandija,Austrija,Njemačka,Hrvatska,Makedonija,Slovenija,Kosovo,Belgija,Brazil,Egipat,Velika Britanija,Finska,Luksemburg,Mađarska,Poljska,Rumunija i Turska.

-U regionu,tačnije zemljama bivše SFRJ,najviše uplata ide u Srbiju i Hrvatsku.Van regiona,najviše penzija ide u Njemačku,tačnije za 2.412 korisnika.

Kada je u pitanju Fond PIO RS,svakog mjeseca se vrši isplata penzija za 45.300 korisnika,za što je potrebno oko 11 miliona KM.Najveći broj ide u države bivše SFRJ,ali i u Holandiju,Poljsku,Švedsku,Italiju,Rusiju,Francusku,Švicarsku,Belgiju,Australiju,Kanadu,SAD.Najveći broj inopenzija,tačnije 616 upućuje se u Austriju,a 458 penzija ide u Njemačku.Penzije idu i u Ukrajinu,Dansku…

Izvor:START BIH

1948 Posjeta 1 Posjeta danas