Muslimanske porodice koje su poslije pada Mostara u turske ruke doselile iz drugih mjesta

2 Most Franje Josipa

Ovdje po abecednom redu donosimo dio muslimanskih porodicaiz Mostara za koje se po samom prezimenu može zaključiti iz kog su mjesta ili države njihov predak u Mostar došao.Spisak je nepotpun jer su izvori koje smo koristili samo fragmentarno sačuvani.neke od ovih porodica i danas žive u mostaru a većina su ih izumrle ili se raselile.Po nekima od ovih porodica više mostarskih ulica su dobile svoje nazive.
Te porodice su:
Adžem Mustafa i Osman,sinovi Alijini 1755.,Akoveli(Bjelopoljac)Mustafa 1782.,Arap Seid Abdulah,sin oproštenog roba(mu*tek)Abdulaha 1754,Alija 1787.,Abdulah 1829.,Omer 1849.,hadži Ahmed 1850.,i Derviš 1870.,Arnaut(Arnautović)Mehmed 1754.,Ali ef.1856.,Abdulhamid i Mahmud ef.1870.,Omer ef.upravnik ruždije i Šerif ef.političar i borac za vjersko-prosvjetnu autonomiju 1900.
Bagdadi(Bagdadli)Mehmed 1633.,Ismail baša 1764.,Belgradli Ahmed baša 1763.,Nuhan alemdar 1792.,Alija 1825.i Hasan 1845.,Bihorli(Bihor)hadži Omer,sin Alijin 1860.,Husein 1876.i Hasan 1877.g.Porodično predanje kaže da je predak Bihora došao u Mostar iz Bihoraca u Sandžaku.Bišćevići:hadži Mehmed 1755.,mula Ismail,sin Mehmedagin 1769.,Mehmed sin Salih-begov 1825.i hadži Sulejman sin Mustafa-ajin 1830.,Blagajac Abdija 1765,Borčali(Borčanin) Jakibčauš 1754.i Husein 1755.,Bosnevi(Bošnjak,Bošnjić) Ahmed-beg 1707.,Ibrahim ef.1755.,Abdulah ef.1755.,Mustafa ef.1765.,hadži Ali ef.1898. i Mehmed ef.1901.,Budimlić Ibrahim 1699.,Buharali hadži Muhamed 1870.godine.
Cernica hadži Memija,vakif 1931.,Mehmed-beg 1684.,Omer-aga 1685.,Arslan i Omer 1780. I Ismail 1838.godine.
Čajničanin Sulejman 1842.,Čelebipazarli(Rogatičanin)Mustafa aga 1868.,Čerkez Islam,sin Hasanov 1868.,Ahmed-beg,juzbaša zaptije i Alija 1870.godine.Dobrica Mustafa 1849.,Drežnjak Ahmed 1762.i Mehmed 1868.,Dumnavi(Duvnjak)hadži Salih 1669.,Kadrija 1754.,Ahmed-aga 1755.,Ali-beg 1830.i hadži Osman ef.1891.godine.
Fočevi(Foče,Fočić) Salih,sin Osmanov,terzija 1755.,mula Seid 1786.,Ibrahim 1828.,Mehmed 1839.i Mustafa 1865.godine.
Gabelić Mustafa 1754.,Gačanica Abdija 1800.i Hasan hodža 1830.godine.
Hindo Ibrahim 1754.,terzija,hadži Omer 1767.,Arslan alemdar 1783.i Ismail alemdar 1786.,Hodbina Hasan 1632.godine.
Ipekli(Pećanin) Sulejman 1876.i Ibrahim 1895.godine.
Jajčevi(Jajčanin)Abdulah 1766.,Jasenica bali i Memija 1633.,Jenipazarli(Novopazarac) Abdulhamid,sin Mustafin 1865.i hadži Omer 1876.godine.
Kaniža Mehmed baša 1766.,Kašmirizade mula Mehmed,softa(učenik)1754.,Kljun(iz Kljuna,općina Nevesinje)Husein 1849.,Mehmed i Omer-aga 1867.,Konicali(Konicija,Konjičanin)Ibrahim baša,terzija 1755.,Salih 1849.i Ali ef. 1873.,Kopčić Salih 1849.,i Korijenić Mustafa 1767.,hadži Ahmed 1834.,Husein ef.1870.i Tahir ef. 1871.godine.
LJUBUŠACI:Alija 1633.,Ahmed halifa,imam Nesuhagine džamije 1633.,Hasan-beg 1684.,Omer ef.1685.,i hafiz Salih hodža 1849.godine.Na Carini se nalazila do oko 1955.godine velika zgrada s doksatom koju su zvali „Ljubušakov ćošak“.U ovoj zgradi je od 1887. do 1890.godine radila ruždija i ona je u to vrijeme bila vlasništvo Kosa.
Mađar(Mađarzade)Ahmed,Hasan,Husein i Omer 1632.-1634.,manastirli hafiz Mehmed,sin Omerov 1870.,Medini šejh Muhamed ef.1676.i hadži Muhamed,sin Ibrahimov 1838.,Misri(Misirli)Džafer,vakif 1632.,Ibrahim ef.1669.Muhamed ef.1670.i Mehmed,sin hadži Huseinov,terzija.Gotovina Misri Džaferovog vakufa iznosila je 1632.godine 11 000 akči,a petorica vjerovnika,među njima i dva kršćanina,bili su dužni ovom vakufu 7600 akči.Mutevelija ovog vakufa bio je tada neki Osman ef.
Nevesinjac Halil 1705.,Ahmed 1766.i Husein 1769.,Nikšić Salih ef.1861.Omer ef.1875.,Mustafa ef.1885. i Sulejman ef.1886.,Novali(Novo iz Herceg Novog)Husein čelebija 1633.,Hadži Mehmed,terzija 1755.,hadži Omer 1832.i hadži Ali-beg,sin hadži Omerov 1851.godine.
Peštelo(iz Pešte) Muharem 1816.,hadži Džafer 1845.,Muhamed-aga 1865. I Mustafa 1895.g.Jedno zemljište na Carini,gdje je danas komunalni zavod za socijalno osiguranje,zvalo se (je) Peštelovina.

2 Most Franje Josipa
Planjanin Omer 1804.,Popovac(iz Popova)Mustafa,Mehmed sin Mustafin Alija,sin Omerov,terzije 1755.,Omer ef.1777godine.
Rakitnali(iz Rakitnog)Hasan 1633.,Rudnici(iz bilećkih Rudina):hadži Salih 1818,Mehmed i Hasan 1939,i Ahmed ef.mualim 1886.godine.
Saraji hasan- beg i Mehmed-beg 1633.,Sarajlija Selim 1633.,Selanikli Ali ef.1895.,Serzli(iz Sereza) hadži Memija,vakif.Gotovina ovog vakufa iznosila je 1632.godine 20 000 akči a peterica vjerovnika bili su mu dužni 15 629 akči.Mutevelija ovog vakufa bio je tada Mustafa čelebija.Silistrevi Ibrahim ef. 1838.i Skopljak hafiz Mehmed,sin Ibrahimov 1870.i hadži Ali-ef.1895.godine.
Šapčali(iz Šapca)Salih,kavas i Mustafa,Kavas 1844.,Šaran(iz Šarana,općina Trebinje) Salih 1777.,Ibrahim hodža 1823.,hadži Salih 1837.i Osman 1844.godine.
Tasovičali(iz Tasovčića) Tase:Ismail,sin Mehmedov 1685.,Ali.aga 1685.,Ahmed-aga,terzija 1755.,Husein-aga,sin Alin 1851.,Ali ef.sin Ahmedov 1856,i Hasan ef.sin Huseinov 1876.godine.
Travničanin(iz travnika) Travnjak Mehmed ef. 1875.i Ali ef. 1887.godine.Taslidžali Pljevljak(Mehmed 1870.,Trebinjac iz Trebinja)Mehmed ef.1754.,Turčin Mustafa 1767 i Turkuša Omer 1895.godine.
Užicali(iz Užica) Hasan 1620,Vrgorčali-Vrgora(iz Vrgorca)Mahmud 1705.,Abdulmumin i Alija terzije 1755.,Salih baša 1766. I Mehmed ef.1870.godine.
Zaliki(iz Zalika,mahala Mostara) Ibrahim 1632.,Zubčević Ahmed 1849. I Zvorničanin(iz Zvornika)Osman 1838.godine.
Žulji-Žuljević(iz Žulj više Blagaja)Hasan 1633.,hadži Mehmed 1676.Abdulah 1754.,hadži Mustafa 1755 i Alija 1780.godine.
Izvor.Hivzija Hasandedić-Porijeklo begovskih porodica u Hercegovini

8268 Posjeta 1 Posjeta danas