OMER Ć.IBRAHIMAGIĆ:HAREM U VITINI

 

nisani

Mojim Mesihovićima

NAPOMENA:Autor navedene pjesme u naslovu je sin Šade(Ahmeta) Mesihović(1925)ud.Ibrahimagić-porijeklom iz Vitine.Njen sin Omer Ć.Ibrahimagić je prof.dr.Univerziteta u Tuzli.

 

Također,sestre Šade su Vezirka Smailović(Banja Luka) i Mijasa Hafizović(Norveška).Njihova braća su r.Sabit,r.Mujo,r.Hamdija i Mugdim Mesihović(Sarajevo).Interesantno je da je Vezirka udata za prof.dr. Ismeta Smailovića(Banja Luka).Njihov sin je dr.prof Nedim Smailović(Univerzitet u Banja Luci),a kćerka dr.Nedima je dr.sci. Jasmina Smailović(Ljubljana)!

Aferim za doktore nauka i Vitinske majke,Šadu i Vezirku!(K.M.)

Harem u Vitini

Između njih,plemenitih,koji su meni sjemenom bili,

prolazim pažljivo,kao po ćilimima egipatske nane.

Naslućujem duše,okamenjene u vremenu i tlu.

Nije prirodno,znam,što po mezarlucima kročim bez reda,

u nevakat.

Bahato je već i kada tvrde postole spustim.

Moja stopala su oprana,ali natučena kamenom i borbom

da predaka breme na sopstvenim plećima ponesem.

I njihove se slave,tobože prisjetim,

onda kada se sabah u sunčan dan pretvori,i onda,

kada akšam mjesec stigne i dohvati,

ne bi ga,bar na kratko,zatočio.

Humke su odslik uredno složenih listova hercegovačkog duhana

koji suh,a oživotvoren,stalno priziva smrt.

Stiješnjene su tako da smetaju,

pa ipak,dovoljno široke i teretne kako bi primile negdanje smrtnike

dok špartajući tamo-*vamo,

život pored smrti raspiruju.

Ostanem li odveć dugo među njima,slutim,

mogao bih se posve uljuditi.

Odem li prebrzo,prošlost više nikada ne sustigoh.

Oni prije nas su barem mirni.

Više se ne mogu podmititi zlatom i novcem,

ne mogu se obmanuti lažima i podmetanjima.

Sjetimo ih se tek o obljetnicama ili kada neko,

kao po diktatu,

dozove ljeta koja su sa sobom nosila ushite ponosa i slave.

Prišijemo,obavezno,

još poneku grandioznost njihovim životopisima,

filigranski ih dotjerujući.

Sve da bi ih učinili još dragocjenijima.

Sebi smo,ergo,

odveć svakodnevni,maleni i nevažni.

Kao ljudi čija je se sjena pod teretom Sunca u jednom jedinom danu

smanji na pola,a da ni grama ne izgube na težini.

…….

Kuranska knjiga poručuje:Vi ste jedni od drugih!

I možda su baš zato brojni nišani bez imena onih

čiji istrošeni zglobovi strpljivo nose kameni teret,

kao Atlant nebesa.

Ja im se poklanjam jer nemam snagu da im vratim identitete.

Njihova draga imena su se davno ukrala iz moje glave

i sve sam manje kadar

kako bih pokradeno mogao na mjesto vratiti.

Izvor:Poznavanje prirode i društva(Tuzla 2014).

Priredio:Kemal Mahić

 

1506 Posjeta 2 Posjeta danas