MILE STOJIĆ:NA RUŠEVINAMA RODNE KUĆE

kucaherc

Aptovina tamo gdje se orio djevojački smijeh

I dječiji plač.Snježna oluja na dan sv.Agneze

Prije pola stoljeća i pol desetljeća,tu gdje sad huči

Jejina.Tek zamukle bjehu parabele i zbrojovke

Na Čerinu pobijeni škripari pred crkvom kad si

Između nogu majčinih iskliznuo van.Šola Vranić

u bunar ubacio Bogorodični kip,boreći se srčano

Protiv kolaboracionista.Spaljena amidžina kuća

Ondje je sjedila baka Milica na tronošcu i pisala

Naša imena po pržini.Pjevala vojničke pjesme iz

Prvog svjetskog rata:“Bože mili kako vojnik živi

po tri dana ne puši duvana“Karussel,vino blagosti

Ljubuški,Dubrovnik,Mostar,Unrini paketi,baul

Iz Chicaga,pjesnik Mirko Lesko

Ples sjenki.Odrina se sasušila

Bura o kalandori.Uz okno

Dragičina,Vlake,rujan 2010.

Izvor:Dunia

Izbor:Kemal Mahić

1009 Posjeta 1 Posjeta danas