STARO SARAJEVO:MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LjUBUŠAK(2)

Mehmed beg

U njegovom vaktu izgrađena je i električna centrala

Načelnika Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka,s obzirom na inteligenciju i autoritet koji je uživao kao nekadašnji član turskog parlamenta,sarajevske vlasti prepoznale su kao novog načelnika.

–Kroz svoj mandat,koji je trajao skoro šest godina,on je sa svojim saradnicima napravio objekte koji i danas postoje—govori Mufid Garibija,sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada.

Naime,kako je znao da je rijeka Miljacka jedan od većih problema s obzirom na to da je često nabujavala te dizala mostove,donio je odluku da se napravi korito koje bi ukrotilo nabujalu rijeku tako da je i to završeno u njegovom mandatu.U njegovom vaktu izgrađena je i električna centrala,preko koje je Sarajevo dobilo rasvjetu,ali i prvi električni tramvaj.

–Devet godina poslije prve električne centrale u svijetu,podiže se centrala i u Sarajevu na parni pogon na desnoj obali Miljacke u blizini Skenderije,gdje se i danas primjećuju njeni ostaci-govori Garibija.

Upravo je ta centrala predstavljala početak razvijanja elektrodistribucije.A bitno je istaknuti i da je sarajevski tramvaj bio jedan vid testa za ostale gradove u Evropi,a posebno za Beč.Pruga je u cijelosti bila utopljena u kocku od granita,koja je i danas prisutna u Beču,dok je kod nas zamijenjena asfaltom.

Kako je rasvjeta stigla u Sarajevo,tako se osvijetlio i prvi objekat,a to je bila Begova džamija,i to prva u svijetu.

–Zbog neuređenog sistema u trgovini,uvidio je potrebu za promjenom zakona o prodaji namirnica.Tako je napravljena pijaca Markale,u koju su se uselili svi gradski mesari i trgovci povrća koji su prodavali na ulicama.Propisao je i pravila ponašanja trgovaca,odnosno zakone gdje je kupac bio potpuno zaštićen.Za one koji su kršili zakon,bile su predviđene novčane sankcije,kojima se budžet grada punio—ističe Garibija.

–Baš u periodu velike ekspanzije projekata,razboli se i podnio ostavku 1899.godine.Polako se povlačeći,nastavio je život u okviru porodice,a 29.jula 1902. preselio je na bolji svijet.Već sutradan sarajevski list objavio je:“Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak,vladin savjetnik,bivši gradski načelnik i književnik publicista,jedan od najviđenijih prvaka muslimana,preminuo je sinoć u svom ljetnikovcu Grbavica,poslije višegodišnje bolesti u 63.godini života“—govori Garibija.

Dženaza se klanjala u Begovoj džamiji,u čijem je haremu i ukopan,u neposrednoj blizini svog predhodnika Mustaj-bega Fadilpašića,prvog gradonačelnika.

Autor:A.Nalo(Avaz)

1637 Posjeta 2 Posjeta danas