POTPISNICI BANJALUČKE REZOLUCIJE(12.11.1941)

Ferhadijamala

 

…A kakvo je bilo stanje,položaj i odnosi u Bosanskoj krajini može se vidjeti iz Banjalučke rezolucije,koju je potpisalo 69 najuglednijih muslimanskih građana i uputilo potpredsjednike vlade NDH dr.Džaferu Kulenoviću.Evo nekih izvoda:

„Gospodo ministri!Još od početka osnivanja NDH gledamo mi muslimani s najvišom zabrinutošću kako su neki ustaše i drugi odgovorni i neodgovorni faktori činili najgrublje greške pa i zločine.Najelementarnija prava čovjeka gažena su bez ikakvih skrupula.Sigurnost života i imetka,sloboda vjere i savjesti prestali su da važe za veliki dio naroda ovih krajeva.Ubijanje svećenika i drugih prvaka,strijeljanje i mrcvarenje u gomilama,često posve nevinih ljudi i žena pa i djece,gonjenje u masama od kuće i iz postelje porodica s rokom od jedan do dva časa spremanja,te njihovo deportiranje u nepoznate krajeve,prisvajanje i pljačkanje njihove imovine,rušenje bogomolja,često njihovim vlastitim rukama,silenje na prelazak u rimokatoličku vjeru,sve su to činjenice koje su zaprepastile svakog čestitog čovjeka i koje su na nas muslimane ovih krajeva djelovale najneugodnije.Mi nismo nikada ni očekivali a kamoli željali ovakvih metoda rada i upravljanja u našim krajevima.U našoj burnoj prošlosti mi se nismo ni pod najtežim prilikama služili ovakvim sredstvima.I to ne samo zato što nam to brani Islam,nego i zato što smo vazda vjerovali i što vjerujemo da ovakve metode rada dovode do rušenja javnog mira i reda u svakoj državi i da ugrožavaju njen opstanak.Mi smatramo da se ovakva nasilja ne bi smjela vršiti ni nad najgorim neprijateljima.Jer ovo što se kod nas radilo,sumjamo,da bi mi mogli naćei primjera u povijesti koga bilo naroda…“

1.Hadži Mustafa Nurkić,muftija u penziji;

2.hafiz Idris Skopljak,muderis;

3.Hasanbeg Džinić,bivši gradonačelnik;

4.Husein Hadžić,privatni činovnik;

5,Ago Abazagić,umirovljenik;

6.Halidbeg Džinić,potpresjednik Vakufskog povjerenstva;

7.Derviš Džanić,obrtnik;

8.Hamdija Afgan,bivši gradonačelnik;

9.Avdija Hasib,upravni činovnik u penziji;

10.Ćazim Muftić,predsjednik „Sloge“;

11.Ćerim Čejvan,predsjednik „Fadileta“;

12.dr.Asim Kulenović,primarijus državne bolnice;

13.Nezir Biberić,član Vakufskog povjerenstva;

14.Ramiz Begović,bivši posjednik;

15.Muharem Ibrahimbegović,trgovac;

16.Kemal h.Omerspahić,profesor i član Vakufskog povjerenstva;

17.dr.Ibrahim Pašić,državni odvjetnik;

18.Hamzaga Husedžinović,bivši gradonačelnik;

19.Mustafa Zuhrić,šerijatski sudac;

20.Osman Ahmić,šerijatski sudac;

21.Husein Kapetanović,učitelj u mirovini;

22.ing.Dževad Đulbegović,banski činovnik;

23.Ibrahim Karaselimović,trgovac;

24.Mehmed Jahić,trgovac;

25.Asim Krajišnik,član Vakufskog povjerenstva;

26.ing.Riza h.Omerspahić,činovnik;

27.ing.Muharem Katana,činovnik;

28.Halid Buljina,nastavnik;

29.h.hafiz Hamid Muftić,imam;

30.h. Ćamil Gušić,vlasnik kupališta;

31.hafiz Bekir Demirović,imam;

32.ing.Bodrudin Bušić,predsjednik „Bratstva“;

33.Mustafa Gušić,predsjednik „Islamijeta“;

34.hafiz Izet Muftič,imam;

35.Hakija Bešlagić,gradonačelnik;

36.ing.Sulejman Salihagić;

37.dr.Asim Džinić,advokat;

38.Latif Demirović,obrtnik;

39.Naim Čejvan,profesor;

40.Ilijas Omerbegović;

41.Sejid Čejvan;

42.ing.Omer Kajtez,šum.nadsavjetnik;

43.dr.Sejid Buljina;

44.Šaćir Dedić,učitelj;

45.dr.Ali Kamilbeg Džinić,bivši gradonačelnik;

46.Bećir Galijašević,knjižar;

47.Ibrahim Maglajlić,trgovac;

48.Alibeg Gradaščević,posjednik;

49.Salih Đođić,priv.činovnik;

50.Ibrahim Suljić,teh.činovnik;

51.dr.Ihsran Zukanović,liječnik;

52.Safet Boročić,učitelj;

53.Sulejman h.Dedić,bankovni činovnik;

54.Alija Kapidžić,vojni imam;

55.Hamdija Softić,džematski imam;

56.Mehmed Ibrahimbegović,posjednik;

57.Dervišbeg Kapetanović,hamdžija;

58.Osmanbeg Kulenović,direktor;

59.Mujo Bunić,trgovac;

60.Abdulah Smajić,čin.por.;

61.hafiz Mehmed Zahirović,vjeroučitelj;

62.Fehimaga Bistrić,posjednik;

63.Muhamed Tabaković,bivši gradonačelnik;

64.Muharem Hamula,član Vakufskog povjerenstva;

65.h.Derviš Numanović,mesar;

66.hafiz Šaćir Kovačević,posjednik;

67.Mujo Kadić,tajnik „Bratstva“;

68.Edhem Baručija,tajnik „Islamijeta“;

69.Salih Vehabović,trgovac;

Izvor:Mehmedalija Bojić-Uzroci genocida u Bosni(2001);

2245 Posjeta 1 Posjeta danas