Za sve Mahire koji jutros u strahu sjedaju u školsku klupu

 

Mahir

Zahtijevamo, jer naša djeca nemaju cijenu i ne postoji novac, čuvanje radnog mjesta ili položaj koji je vrijedan makar jedne dječije suze, a kamoli života.

Građanska inicijativa “Pravda za Mahira” poslala je zahtjeve svim nadležnim ministarstvima i vladama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Prosvjetno pedagoškom zavodu Sarajevu i ministarstvima Republike Srpske:

Danas je ponedjeljak, 1.2.2016. godine. Djeca sjedaju u školske klupe. Sva sem Mahira. Jer Mahir je svoje
školovanje okončao. I život.
Građanska inicijativa “Pravda za Mahira” u ime 77 000 građana okupljenih u FB grupi Pravda za Mahira, a povodom početka drugog polugodišta poziva građane, medije i nadležne institucije da nam se pridruže u našem apelu. Pozivamo vas da budete svjesni svoje odgovornosti, te da izvršavate svoje obaveze. Pozivamo sve one koji su znali i ćutali o patnji Mahira i svih drugih, da prokažu krivce, a tužilastvo i sud da ih kazne.

Očekujemo da to uradite što prije, jer za 48 dana od Mahirove smrti niste uradili ništa da istina izađe na vidjelo i da se kazne krivci i svi oni koji su mogli, a nisu adekvatno djelovali. Niste učinili ništa da se spriječe djeca sa devijacijama u ponašanju koja, umjesto odabira prvih simpatija, u školskim klupama biraju žrtve. Niste učinili ništa da se roditelji takve djece pribojavaju sankcija i utiču na svoju djecu i potraže stručnu pomoć.

Povodom početka ovog polugodišta za sve Mahire koji jutros u strahu sjedaju u školsku klupu (a ima ih jako mnogo), zahtijevamo od Vas, poštovana ministarstva i odgovorne institucije, da im obezbijedite sigurno djetinjstvo i školovanje.

Zahtijevamo, jer naša djeca nemaju cijenu i ne postoji novac, čuvanje radnog mjesta ili položaj koji je vrijedan makar jedne dječije suze, a kamoli života.

Zahtijevamo, jer znamo, javljaju nam se djeca i roditelji djece žrtava zlostavljanja iz svih kantona i BiH, da se zlostavljanje okončava tako što se žrtva na inicijativu roditelja prebacuje u drugu školu da tamo potraži spas. A zlostavljačima se daje izbor da potraže novu žrtvu.

Stoga od vas, nadležnih i odgovornih, zahtijevamo da hitno poduzmete mjere:

1. Da se sankcionišu oni nastavnici i menadžment škola, koji ne postupaju po zakonskoj obavezi prijavljivanja krivičnih djela počinjenih od strane učenika,

2. Da se u školama uposli stručni kadar- psiholozi, psihoterapeuti, socijalni radnici, koji će moći ponuditi profesionalnu podršku djeci žrtvama nasilja, ali i nasilnicima,

3. Da se dozvoli školama da, nakon procjene pedagoga i/ili psihologa škole, učenika kojem je to potrebno, direktno upute na psihološku i/ili psihijatrijsku procjenu u centre za mentalno zdravlje ili odgovarajuće institucije, bez obavezne saglasnosti roditelja jer je u pitanju maloljetnik. Također, uspostaviti jaču saradnju sa centrima za socijalni rad, a u cilju sankcionisanja roditelja koji postupaju suprotno obavezama iz zakona o obrazovanju i zanemaruju vlastitu djecu,

4. Da se obezbijedi besplatan SOS telefon na koji bi djeca mogla 24 sata dnevno zvati i prijavljivati nasilje ali i dobivati stručnu podršku,

5. Da se kreiraju i počnu provoditi programi rane detekcije devijacija u ponašanju kod djece sa spremnim uputama za nastavni i pedagoško-psihološki kadar kako prepoznati i kako djelovati u slučaju detekcije nepoželjnih oblika ponašanja,

6. Da se uvede obaveza (uz zaprijećenu sankciju) za roditelje/staratelje da najmanje jednom mjesečno prisustvuju informativnom sastanku u školi,

7. Da je u slučaju izostanka djeteta škola obavezna isti dan provjeriti sa roditeljima šta je sa djetetom.

783 Posjeta 1 Posjeta danas