HIVZIJA HASANDEDIĆ: SUTORINA

Sutorina(Šeker-liman) nalazi se u Crnoj Gori,sjevero-zapadno od Toplanskog zaliva.Smještena je u jednoj udolini do Konavala i zaprema oko 28 kilometara kvadratnih površine.Od 1483. do 1687. bila je pod turskom vlašču…

ALIČIĆ S. AHMED:UPRAVNO UREĐENJE LIVE(SANDŽAKA)

Sultanov namjesnik koji se na lazio na čelu sandžaka(live) zvao se sandžakbeg ili miri-liva ili mutesarif. U najranija vremena osmanske vlasti u našim zemljama susreće se izraz k r a…

Mostarska “Naša TV”: Niko neće da radi sa Hloverkom?

Nema nikog od bombastično najavljivanih poznatih TV lica. U vlasničkoj strukturi upisano je čak 55 hercegovačkih poduzetnika koji su ušli sa kapitalom od 990.000 maraka Dugo najavljivana nova televizijska kuća…

Općina koja razbija predrasude: Konjic izvozi, dok ostatak Hercegovine trguje

U metaloprerađivačkom sektoru radi oko 2.200 radnika, a samo u Igmanu njih oko 1.200. Tu je i firma Graewe Tadiv, čiji je vlasnik Nijemac u kojoj je zaposleno oko 220…