KEMAL MAHIĆ:MAHIĆI-MATIČNA KNJIGA UMRLIH(1929-1945)

zorbMoja nena Habiba Lalić,rođena Mujezinović,kada bi čula da je u njenom mikrokosmosu neko „preselio u bolji svijet“ bi rekla:“Umrit,nigdi se ne zavrit““
Kako su prolazile godine,sve više sam davao za pravo svojoj neni,s obzirom da nas je sve manje pogotovo na relaciji njenog životnog puta od Žabljaka/Priloza preko Gožulja,Crkvice do Lalića-kule.
„Smrt je jekin,sigurno saznanje,jedino za što znamo da će nas stići.Izuzetka nema,ni iznenađenja,svi putevi vode do nje,sve što činimo to je priprema za nju,priprema, čim zakmečimo udarivši čelom o pod,uvijek joj bliže,nikad dalje.Pa ako je jekin,zašto se čudimo kad dođe.Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas,ili dan,zašto se borimo da ga produžimo još dan ili čas.“(Meša Selimović::“Derviš i smrt“.
Jekin=sigurno saznanje;izvjesnost;
Nakon izvoda iz matične knjige rođenih,donosimo izvod iz matične knjige umrlih u Ljubuškom(1929-1945).Iz priloženog spiska je vidljivo da je Velika ekonomska kriza(1929-1933) donijela još veće siromaštvo a time i bolesti(naročito djece),što je zajedno sa II svjetskim ratom rezultiralo preranim odlaskom mnogih Mahića.Isto je bilo i sa drugim prezimenima u Ljubuškom!

zorb1
MATIČNA KNJIGA UMRLIH-MAHIĆI(1929-1945)
1.MAHIĆ ALIJA-13.10.1929 (Hasana i Bege);
2.MAHIĆ ŠUĆRIJA-28.11.1929.(Dervišaga i Alka r.Košarić)
3.MAHIĆ EMINA-4.12.1930.(30 dana);-(Alija i Hatidža r.Mesihović);
4.MAHIĆ ALIJA-15.01.1931(24 dana);-(Arif i Hatidža r.Bilić);
5.MAHIĆ ŠUĆRIJA-19.06.1931.(3. ½ mjeseca);-Vehab i Arzemina r.Čerimagić(Tasovčići);
6.MAHIĆ RUSMIR-10.07.1932.(7 mjeseci);-(Arif i Hatidža r.Bilić);
7.MAHIĆ MEHMED-18.10.1932.(51 godina)-(Mustafa i Umija);
8.MAHIĆ HAVVA-30.07.1933.(1 godina);-(Osman i Ajiša r.Nović);
9.MAHIĆ DŽEMAIL-6.07.1934.(5 mjeseci);-(Arif i Hatidža r.Bilić);
10.MAHIĆ SUADA(Šahza)-2.01.1935.(3 godine);-(Omer i Ajiša r.Taslidža);
11.MAHIĆ SABIRA-30.7.1936.(2 godine);-(Osman i Ajiša r.Nović);
12.MAHIĆ HAJRUDIN-3.6.1937.(Edhem i Nefisa r.Sadiković)-Sarajevo
13.MAHIĆ TIDŽA-18.7.1937.(86 godina)-(Nović Šaćir i Kadira);
14.MAHIĆ FATIMA-7.5.1937.(75 godina)-Prolić Munta-Zorbinovac;
15.MAHIĆ ĐEVAHIRA-6.6.1938.(65 godina)-(Kadira Fazlinović);
16.MAHIĆ MULASALIH-8.02.1940.-(Mujo i Šaha);
17.MAHIĆ SALIH-15.8.1941.-(30 godina)-(Mujaga i Zenka);
18.MAHIĆ AJIŠA-24.9.1941.-(60 godina)-Nović Muharem;
19.MAHIĆ DŽULSUMA-18.11.1941.(25 godina)-(Kadragić Osman i Emina r.Fazlinović);
20.MAHIĆ SALIH-7.8.1942.-(Dervišaga i Alka r.Košarić);
21.MAHIĆ RUKIJA-3.5.1941.-(Merđo Maho i Fata r.Šukalić);
22.MAHIĆ ĐULSUMA-24.8.1942.-(Ćerimović Šaćir i Nefisa);
23.MAHIĆ HASAN(1927)-10.10.1942.-(Alija i Hatidža r.Mesihović);
24.MAHIĆ NURA-22.11.1942.-21 godina-(Mahmut i Hatidža r.Sadiković);
25.MAHIĆ ĐULBEG(Ismet)-19.12.1942.-(Salih);
26.MAHIĆ RUKIJA-2.1.1944.-(Alaga Bećirović i Nura);
27.MAHIĆ ALMASA-21.6.1945.28 godina-(Mustafa);
28.MAHIĆ MUJO-1.7.1945.-65 godina-(Alaga);
29.MAHIĆ MURAT(1892)-27.2.1945.-(Hasan i Najla r.Lalić)-Sarajevo;

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

2057 Posjeta 2 Posjeta danas