SEDAM JE VRATA DŽEHENNEMA

dzamijaBraćo i sestre u islamu! Današnju hutbu sam naslovio sa Sedam je vrata džehennema. Cilj mi je da kroz istu osnažimo naš iman i povećamo strah od patnje u džehennemu, što bi trebalo rezultirati potpunim izvršavanjem farzova i sunneta i klonjenjem harama, mekruha i sumnjivih stvari.
Braćo i sestre, prije tri dana je u Svijetu, pa i kod nas u našoj Domovini obilježen „Osmi mart – Dan žena“, koji nema nikakve veze sa islamom i pravima žene muslimanke, kojoj je islam dao prava kakvih nema niti u jednoj drugoj vjeri i društveno-političkom sistemu. Neka se zato boje Allaha sve Bošnjakinje i neka njihovi uzori budu supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a one su „Majke mu'mina“ i neka im uzori budu čestite mu'minke koje je zabilježila naša povijest!
Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 43. i 44. ajetu Sure El-Hidžr:
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ(43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ(44)
Za sve njih mjesto sastanka džehennem će biti.(44) On ima sedam kapija i kroz svaku će određen broj njih proći.
Komentirajući citirane ajete Ikrime je rekao: „To znači da džehennemska vatra ima sedam slojeva.“
A Katade je za isti ajet rekao: „Tako mi Allaha, to su stepeni ili slojevi, na temelju njihovih djela koja su radili.“
U hadisu stoji da se džehennemska vrata otvaraju svaki dan sredinom dana dok ih ne nastane stanovnici džehennema. Prenosi se da je Habbab ibn Erett, radijallahu anhu, koji je šesti po redu primio islam pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, vidio čovjeka koji je klanjao usred dana, pa mu je to zabranio rekavši da je to trenutak kada se otvaraju džehennemske kapije i to je odušak džehennema dok ne bude naseljen svojim stanovnicima.
Džehennem se nalazi ispod sedmog sloja Zemlje, u Sidždžinu, a to je najniži i najtješnji sloj, za razliku od dženneta koji je na najuzvišenijem i najprostranijem mjestu.
Džehennemski slojevi su: Džehennem, Leza, El-Hutama, Es-Se'ir, Sekar, El-Džehim, El-Havije.
1.    Džehennem:
Allah, dželle še'nuhu, kaže u 13. i 14. ajetu Sure Et-Tur:
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا(13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ(14)
Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti!(31) Ovo je vatra koju ste poricali.(32)
Dakle, toga Dana će poricatelji Allahove istine biti pozvani u džehennem i biće u njega strmoglavljeni.
2. Leza (Buktinja):
Ovaj termin spominje se u 15. i 16. ajetu Sure El-Me'aridž:
كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى(15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى(16)
Nikada! Ona će buktinja (Leza) sama biti,(15) ona će udove čupati.(16)
To je braćo i sestre vatra koja će spržiti sve što se pred njom nađe, a tijelo ljudsko će se u njoj raspadati.
3.    El-Hutama (Vatra razbuktala):
Ovo ime džehennema spomenuto je u ajetima 4. – 9. Sure El-Humeze:
كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ(4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ(5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ(6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ(7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ(8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ(9)
A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u Hutamu!(4) A znaš li ti šta je Hutama?(5) Vatra razbuktala,(6) koja će do srca dopirati.(7) Ona će iznad njih biti zatvorena,(8) plamenim stubovima zasvođena.(9)
Džehennemska vatra nazvana je El-Hutama, jer ona u potpunosti uništava ono što u nju upadne. To je vatra koja će dopirati do ljudskih srca i proizvoditi nepodnošljiv bol. Iznad džehennemlija će biti vatreni svod, a vrata džehennemska biće zaključana, tako da neće imati kuda pobjeći.
4.    Es-Se'ir (Oganj razbuktali):
Allah, dželle še'nuhu, objavio je u 7. ajetu Sure Eš-Šura:
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ
Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur’an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Meku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se skupiti – u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u džennet, a drugi u Es-Seir (džehennem).
Poruka ajeta je sljedeća: Kao što smo objavljivali poslanicima prije tebe, svakog od njih poslali smo narodu njegovom kako bi ih pozivali na jeziku koji razumiju i kako bi oni shvatili poziv i poruku. Tako isto tebi objavljujemo Kur’an, na čistom arapskom jeziku, da upozoriš stanovnike Meke i ostale ljude i da ih upozoriš na Allahovu kaznu na Sudnjem danu, kada Allah sakupi sve narode da odgovaraju za svoja djela. To je Dan u koji nema sumnje i u tom Danu svako će dobiti što je zaslužio.
5.    Sekar (Vatra koja ništa neće poštedjeti):
Ovaj naziv džehennema spomenut je u ajetima 26. – 30. Sure El-Muddesir:
سَأُصْلِيهِ سَقَرَ(26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ(27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ(28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ(29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ(30)
U Sekar ću Ja njega baciti,(26) a znaš li ti šta je Sekar?(27) Ništa on neće poštedjeti,(28) kože će crnim učiniti.(29) Nad njim je devetnaest (meleka).(30)
Svaki čovjek će toga dana odgovarati za zalog koji mu je povjeren, a to je njegov život, osim sretnika kojima će knjiga njihovih djela biti data u desnu ruku. Oni će se osloboditi zaloga dobrim djelima na dunjaluku i oni će u džennetu pitati jedni za druge. I kada u džehennemu vidi neke griješnike, upitaće ih šta ih je u Sekar odvelo. Oni će im odgovoriti da nisu bili vjernici koji su obavljali namaz, da nisu pomagali slabe i siromašne, već su bili prijatelji i pomagači lažljivcima, da su se izrugivali vjernicima, da su se ismijavali sa vjerom, da su lažno svjedočili, da su govorili ono što sami nisu radili, da nisu vjerovali u Sudnji dan i proživljenje, niti u nagradu i kaznu dok im smrt nije došla i onda su shvatili da su Allahovi poslanici donosili istinu, ali im je bilo kasno.
6.    El-Džehim (Rasplamsala vatra):
U Suri El-Hakka, u ajetima 30. – 34. stoji:
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ(30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ(31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ(32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ(33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(34)
Držite ga i u okove okujte,(30) zatim ga u vatri (El-Džehim) pržite,(31) a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,(32) jer on u Allaha velikog nije vjerovao,(33) i da se nahrani miskin nije podsticao.(34)
U predaji stoji da će čuvarima džehennema biti rečeno: „Uzmite ovog nevjernika, sindžirima mu vežite ruke na potiljak, zatim ga bacite u El-Džehim, da osjeti džehennemsku vrelinu i žestinu!“
7.    El-Havije (Džehennemski bezdan):
Ovo ime džehennema spominje se u ajetima 8. – 11. Sure El-Kari'a:
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ(8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ(9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ(10) نَارٌ حَامِيَةٌ(11)
A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka,(8) boravište će Bezdan (Havije) biti.(9) A znaš li ti šta će to biti?(10) Vatra užarena!(11)
Braćo i sestre, razmišljajmo o džehennemu i čuvajmo se djela koja nas ne dao Allah u njega mogu uvesti, izvršavajmo farzove i sunnete, a posebno vas podsjećam na obavezu redovnog obavljanja namaza, bez čega nema istinskog mu'mina, natječimo se u dobru i žudimo za džennetima koji su nam obećani!
Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Palestini i Siriji spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu i slobodu, da se smiluje našim umrlim roditeljima i precima, koji su na nas Allahovom voljom prenijeli svjetlo islama, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote, ukabuli dobra djela, sačuva džehennemske vatre i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ!

1394 Posjeta 1 Posjeta danas