HATIDŽA CAR-DRNDA:DIZDAR NESUH-AGA VUCJAKOVIC

bosnia-mostar-moscheaI Nesuh-aga Vucjakovic je bio domaceg porijekla,o cemu govori njegovo prezime.Vjerovatno je sistemom devširme dospio na sultanov dvor,tamo stekao visoko vojno i opšte obrazovanje i,zahvaljujuci vlastitim sposobnostima,u osmanskom društvenom poretku stekao važnu poziciju.Pei tome su i postojece društvene okolnosti pozitivno djelovale na njegovo usmjerenje i dalje napredovanje.Upravo u to vrijeme na osmanskom dvoru istaknute društvene pozicije zauzimali su ljudi porijeklom iz bivše Kraljevine Bosne.Boraveci i djelujuci na Visokoj Porti,medusobno su se upoznavali,održavali medusobne kontakte i omogucavali jedan drugom sticanje važnijih položaja u državi.
Nesuh-aga je posredstvom tog kruga uticajnih ljudi iz rodnog kraja donio neka namještenja.Na osnovu dostupnih izvora nije moguce pratiti pocetak njegove službenicke karijere,niti kontinuitet njegove službe.
Kao kethoda ljubuške tvrdave pojavljuje se 1529.godine.Navedene godine uživao je timar od 2000 akci u selima Grabovica i Crnac,u nahijama Nevesinje i Mostar.U to vrijeme u tvrdavi su bila aktivna i njegova dva sina:Sulejman i Jusuf,koji je obavljao dužnost zapovjednika jednog vojnog odreda.
Ova tvrdava je u to vrijeDrugi njegov sin,Uvejs-aga,uživao je mezru Vrbica u naselju Podgorani u mostarskoj nahiji.me imala važnu ulogu u sistemu odbrane i širenja granica Osmanskog carstva.Kao dizdar ljubuške tvrdave Nesuh-aga se pojavljuje na sudu,30.01.1549.godine,kako bi dao izvještaj o Dubrovcaninu Nikoli,koji je ubijen u blizini Seddi Islama(Gabela).U ljubuškoj tvrdavi je dao da se sagradi jedna džamija.(Vakufnama 1564-65).
Kao dizdar tvrdave Ljubuški navodi se i 1533.godine.Kasnije se na toj dužnosti pojavljuje Mustafa,koji je ovu službu napustio 09.04.1536.godine(17.ševvala 942.godine).
Najvjerovatnije je ovaj Mustafa-aga u Ljubuškom dao sagraditi još jednu casnu džamiju,cije je postojanje navedeno u kasnijem periodu.
Hercegovacki sandžak-beg je dužnost dizdara ponovo povjerio Nesuh-agi,26.06.1537.(17 muharema 944.) godine.Buduci da je on postao nasilnik i raji je cinio nasilje smijenjen je sa dužnosti koja je,7.02.1540.(29.ramazana 946.) godine,povjerena na osnovu sandžak-begova ilama Bajezidu,bratu jednog od cauša Visoke porte.Nesuh-aga je u relativno kratkom periodu cesto smjenjivan sa dužnosti.Medutim,službu dizdara je ponovo sticao,najvjerovatnije zbog prisustva njegovih zemljaka u najvišim upravnim pozicijama Osmanske države.
Sasvim je moguce da je nakon ove situacije premješten za dizdara mostarske tvrdave,gdje je svoje prisustvo obilježio gradnjom civilnih i vjerskih objekata.U Mostaru je dao da se sagradi jedna džamija,uz koju se razvila izdvajaju sredstva za popravak mosta na rijeci Radobolji u Mostaru,na cijim obalama je imao mlinove. mahala nazvana njegovim imenom.
Neki podaci iz vakufname govore da bi on mogao biti roden u Ljubuškom,gdje su se nalazili mezari njegovih rodaka:Šemse hatun,Zulejhe hatun i Selime hatun.
Imao je tri sina.Jedan njegov sin,Sulejman,bio je kethoda tvrdave Ljubuški u isto vrijeme kada je njegov otac Nesuh obavljao dužnost dizdara u istoimenoj tvrdaviTreci sin Nesuh-agin,Hasan,bio je 1585.godine stanovnik Mahale Zahum i sigurno je bio clan posade mostarske tvrdave.
Dizdar Nesuh-aga je dao da se sagradi i jedan most u blizini tvrdave Ljubuški,na rijeci Trebižat,što opet na svoj nacin govori da je on bio na više nacina vezan za ovaj kraj.Odredio je da se iz njegovog vakufa.(Vakufnama Nesuh-age Vucjaka iz 1564-65.)

Izvor:Hatidža Car-Drnda:Nastanak Mostara,SA 2014.
Izbor:Kemal Mahic

1678 Posjeta 1 Posjeta danas