LJUBUŠKA PREZIMENA U MOSTARU DO 1878.GODiNE

staraljubuskogU knjizi Hivzije Hadžidedića:“Spomenici kulture turskog doba u Mostaru“ nalazi se nekoliko hiljada prezimena.Potrudio sam se i „izvadio“ prezimena Ljubušaka(Bošnjaci) kako bi navedena prezimena znala za prvi pisani trag njihovog prezimena..Među ovim prezimenima sadržana su i katolička i pravoslavna prezimena onih koji su se doseljavali u Mostar iz Zapadne i Istočne Hercegovine.Potrebno je znati da sve do polovine 17.stoljeća,prezimena mnogih nisu postojala.Kod muslimana se izražavalo prezime riječima npr: „Alija sin Hasana“pa zato ne možemo ući u dubinu svoga prezimena u 15. ili 16 stoljeća,iako su preci postojali,pod današnjim prezimenom.Ovi podaci su se crpili iz“ protokola(sidžila),iz matrikula rođenih i umrlih,iz epitafa sa nadgrobnih spomenika u Mostaru i izvorne graađe pretežno na turskom jeziku.Spisak je fragmentaran jer su se tako i izvori sačuvali u dijelovima.“Godine iza prezimena i imena znače „prvi poznati nam spomen dotične porodice u izvorima“.
1.Abaza Mustafa-1754.
2.Ašik Ibrahim.1754(Ašikovića soka
3.Bećirović Sadik-1841.
4.Begović Derviš-1784.
5.Beširević Mustafa-1759.
6.Bijavica Muharem-1856.
7.Bilić Hasan-1740.(Bilića sokak u Podhumu)
8.Bošnjak Salih-1777.
9.Ćatović Hasan-1859.
10.Ćerimović Jusuf-1754.
11.Ćerimagić Omer-1754.
12.Dizdar Salih-1752.
13.Dizdarević Arslan-1754.
14.Duvnjak Salih-1670.(Duvnjakov sokak na Carini)
15.Elezović Mehmed-1876.
16.Fazlić Mustafa-1865.
17.Garbo Mehmed-1816.
18.Hafizović Ahmed-1765.
19.Ibrulj Salih-1853.
20.Jakić Mustafa-1765.
21.Jakirović Mustafa-1754.
22.Kadragić Salih-1878.
23.Kapetanović Hasan-1754(Kapetanov sokak-Zahum)
24.Korjenić Fazlija-1765.
25.Kotlo Alija-1781.
26.Lalić Alija-1754.
27.Ljubušak Bećir-1796.
28.Mahić Salih-1754.
29.Maksumić Ibrahim-1789.
30.Marić Ibro-1779.
31.Mujezinović Ahmed-1677.
32.Mušić Sulejman-1754.
33.Nametak Abdulah-1849.
34.Nevesinjac Halil-1765.
35.Nikšić Mustafa-1862.
36.Ombašić Omar-1861.
37.Omerhodžić Ahmed-1755.
38.Pašić Fazlija-1754.
40.Pavlović Mustafa-1829.
41.Pervan Mustafa-1754.
42.Prolo Ahmed -1754.
43.Sarajlija Mehmed-1864.
44.Seferović Hasan-1752.
45.Selak Abdulah-1754.
46.Selimić Ahmed-1844.
47.Simit Muhamed -1785.
48.Šabić Mehmed-1765.
49.Šukalić Osman-1763.
50.Vučjaković Nesuh-1560.
51.Zagić Selim-1875.
52.Zuhrić Ahmed-1839.
Ovaj prilog za našu „enciklopediju“ je veoma važan za nosioce prezimena da znaju od kada datiraju „pisani izvori“ njihove prošlosti.Neka znaju,oni koji to do sada nisu znali!
Izvor:Hivzija Hasandedić:“Spomenici kulture turskog doba u Mostaru“,SA 1980.

(odabrao: Kemal Mahic)

3718 Posjeta 1 Posjeta danas