Dijaspora nam je za 17 godina poslala 33 milijarde KM

dijasporaKako se bliži ljeto,sve je veći priliv dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.Novac koji donosi i troši,kao i onaj koji tokom cijele godine šalje u Bosnu i Hercegovinu,čini skoro dvadeset posto državnog BDP-a.Međutim,nedostaje strategijski odnos prema našim državljanima u inostranstvu.
Iako gotovo dva miliona stanovnika Bosne i Hercegovine živi van granica države,nemamo ministarstvo za dijasporu niti drugu instituciju koja bi se ozbiljno bavila njihovim potrebama i stimulirala projekte od kojih će koristi imati obje strane.

1998.-2.013 milijardi KM
1999.-2.017 milijardi KM
2000.- 2.016 milijardi KM
2001.- 2.007 milijardi KM
2002.- 1.966 milijardi KM
2003.-1.973 milijardi KM
2004.-2.317 milijardi KM
2005.-2.318 milijardi KM
2006.-2.468 milijardi KM
2007.-2.770 milijardi KM
2008.-2.522 milijardi KM
2009.-2.010 milijardi KM
2010.-1.984 milijardi KM
2011.-2.008 milijardi KM
2012.-2093 milijardi KM
2013.-2.145 milijardi KM
2014.- 2.275 milijardi KM
Izvor:STAV

1221 Posjeta 2 Posjeta danas