KUĆA

kuca„…Kuća
nepisani zakon
u šeher Sarajevu
nasljeđuje se od
oca na sina i
veli
da dunđer domaćinu
na padini,
ka suncu
u zelenilu
kuću gradi.
Na dva boja
na četiri vode
od čerpića i drveta
sa doksatom nad
sokakom.
U donjem boju hajat,halvat,
halvatić,
mutvak i hudžera.
Jednokrakim basamacima
penje se gore
na divhanu i kameriju
u ćošak,čardak i čardačić
Pendžer do pendžera,
pod pendžerom sećija,
a musandera u zidu,
peć i dušekluk
…..
Sve u mjerilu čovjeka.
Iznad svega je krov
krov nad glavom,
s valovitim ćeramitom.
Pod kućom je avlija,
pokaldrmljena i u cvijeću.
česma kod kapije
s ljetnim mutvakom i
odunlukom,
s konšipkom do komšije
s visokim duvarom uokolo
…..
Iza kuće je bašča,
sa sofom nad potokom.

Tako je kuća
sva u zelenilu
kao u kakvom buketu…
Izvor:Sabira Husedžinović-„Nastanak i razvoj Svrzine kuće“SA 2001.
Odabrao:Kemal Mahić

1227 Posjeta 1 Posjeta danas