PRETVARANJE HIDŽRETSKOG DATUMA U GRAĐANSKI I OBRATNO

kal33 Mjesečeve godine=32 Sunčeve.

Ako se uzme u obzir,da je hidžretska era počela 622.godine,te da su brojevi godina u obrnutom odnosu njihovih dužina,dobit će se proporcija

H-redni broj hidžretske godine

G-redni broj građanske(sunčeva)

H(G-622)=33:32

32 H=33(G-622)

H=33/32(G-622)

H=(G-622)+3,1%(G-622)

G=32/33 H+622

G=H-3% H+622

1.Npr:koja hidžretska godina odgovara 1946-oj građanskoj?

H=(1946-622) +3,1%(1946-622)

H=1324 +3,1% 1324.

H=1324 +41,044

H=1365,044

To je 1365-a godina

2.Npr:koja građanska godina odgovara 1365-oj hidžretskoj?

G=1365-3% 1365 +622.

G=1365-40,95 +622

G=1946,05

To je 1946.godina

MJESEČEVA GODINA

Mjesečeva je godina uzeta radi toga što se mjesečeve mijene lijepo i jasno vide,to se može jednostavno provjeriti kada počinje,odnosno završava pojedini mjesec.Po položaju Sunca je,teško odrediti solarni datum.Uporedni pregled mjeseci u godini s tim što se hidžretski mjeseci rijetko podudaraju sa solarnim:

1.januar muharrem siječanj

2.februar safer veljača

3.mart rebiul-evvel ožujak

4.april rebiul-ahir travanj

5.maj džumadel-ula svibanj

6.juni džumadel-uhra lipanj

7.juli redžeb srpanj

8.august ša*ban kolovoz

9.septembar ramazan rujan

10.oktobar ševval listopad

11.novembar zul-kade studeni

12.decembar zul-hidždže prosinac

Izvor:Vedad Biščević-Bosanski namjesnici osmanskog doba(1463-1878),SA 2006.

2205 Posjeta 1 Posjeta danas