ZNA SE KOLIKA JE VRIJEDNOST ČOVJEKA

El_Hvarizmi

Abu Džafar Muhamad ibn Musa-el-Hvarizmi,rođen oko 780.godine u Horezmu,umro je 850.godine.

Bio je matematičar,geograf i astronom.

Njemu se pripisuje uvođenje arapskih brojeva u matematiku.

Uz brojna unapređenja koja je u davnom 8. i 9. stoljeću donio svojim naučnim angažmanom u području matematike,astronomije i geografije,pripisuje mu se i ova jednadžba.

El-Hvarizmi je uz pomoć nje odgovorio čemu je jednak čovjek:

 

Ako je čovjek pošten i moralan,dakle=1.

Ako je šarmantan,dodao mu je jednu nulu =10.

Ako je bogat,dodao mu je još jednu nulu,dakle =100.

Ako je plemenitog roda,dodao mu je još jednu nulu,dakle =1.000.

Ako vrijednost morala(1) tog čovjeka nestane,ostaju samo nule,koje su bezvrijedne.

Novac ne vrijedi ništa ako morate hodati pognute glave!

Odabrao:Kemal Mahić

1560 Posjeta 2 Posjeta danas