JURE KAŠTELAN:O ZVIJEZDAMA;POTOCIMA I CVJETOVIMA

Zvijezde

Što bliže tutnje topovi sve više volim zvijezde

i molim ih:o zvijezde,potoci i cvjetovi,

sačuvajte čovjeku vašu ljepotu.

I neka zna

da sam vas volio i ja.

Recite sreću koju nisam imao:

da vas vječno gledam,

O zvijezde,potoci i cvjetovi,

ja odlazim,a vi ostajte trajna tajna

moje boli i moje ljubavi.

Izbor:Kemal Mahić

939 Posjeta 1 Posjeta danas