MIRJANA STEFANOVIĆ: PJEVAČ SA GRANČICE

Ljana u Londonu Daša u Rijeci Mita u Ženevi Mića u Parizu Ana u Johanesburgu

SABIT HODŽIĆ: MOSTARSKE MAHALE 1633.GODINE

Napomena:Autor,profesor Sabit Hodžić je predavao historiju u Gimnaziji Ljubuški od 1963.-1967.!(K.M.) Lijeva obala: 1.SINAN-PAŠINA MAHALA-(džamija sagrađena 1473/74.“ATIK“ i ESKI“(STARA).To je Trg 1.maja(Mejdan),pružala se od Sinan-pašine džamije ka Starom mostu do…