SABIT HODŽIĆ: MOSTARSKE MAHALE 1633.GODINE

mostarNapomena:Autor,profesor Sabit Hodžić je predavao historiju u Gimnaziji Ljubuški od 1963.-1967.!(K.M.)

Lijeva obala:

1.SINAN-PAŠINA MAHALA-(džamija sagrađena 1473/74.“ATIK“ i ESKI“(STARA).To je Trg 1.maja(Mejdan),pružala se od Sinan-pašine džamije ka Starom mostu do ispred Kule.

2.ĆEJVAN-KETHODINA MAHALA-(sagrađena džamija 1552/53).Poslije Ćejvan Ćehajine smrti 1570 se nazivala Šemsi-kethode mahala.Pružala se od istoimene džamije do Luke,odnosno Kamber-agine mahale.

3.KARAĐOZ-BEGOVA MAHALA-(džamija sagrađena 1557/58.Pružala se oko istoimene džamije,prema Sinan-pašinoj mahali.

4.IBRAHIM-EFENDI-(Roznamedžije)MAHALA.Džamija sagrađena prije 1620.g.,nalazi se na uglu braće Fejića i Kresine.

5.ĆOSE-JAHJA HODŽE MAHALA-džamija je sagrađena prije 1620.g.Nalazi se na Trgu Republike(Musala).

6.MEHMED-KETHODE MAHALA-džamija sagrađena prije 1592.g.).Nalazila se blizu hotela „Neretva“,uzvodno,sjeverno od hotela.(Prostor oko hotela „Neretva“ naseljen je prije 1592.g.)

7.HAFIZ-HODŽE MAHALA-Postojala je džamija hafiz Havadže,sagrađena prije 1631.g.na uglu ulice M.Tita i Riste Miličevića(bio je šadrvan kod pozorišta),gdje se oko džamije prostirala i mahala.

8.HADŽI HUSEINA MAHALA-Postojala je džamija Husein Havadže,sagrađena je prije 1620.g. na uglu ulica M.Tita i Huse Maslića,prema zgradi Stare opštine(iza Radničkog doma,u parku),gdje se oko džamije pružala i navedena mahala.

9.FATIME KADUNE MAHALA-postojala je džamija Fatime kadune,sagrađena prije 1620.g.Nalazila se na Carini,na uglu ulica M.Tita i Demirovića(južno od Higijenskog zavoda,danas parkiralište).Mahala se prostire oko istoimene džamije.

10.MEMI-HODŽE MAHALA-Postojala je džamija Memi-Havadže,sagrađena prije 1620.g. na uglu ulice M.Balorde i Braće Krpo na Carini(povrh Vejzovića sokaka).Na njenom mjestu je podignuta samoposluga,a poslije rata 1992/95.ambulanta(Hitna pomoć).Okolo se prostirala navedena mahala.

11.TERE-HADŽI-JAHJA MAHALA-Postoje i danas ostaci džamije Masle Tere hadži Jahja,koja se nalazi na uglu ulice M.Balorde i Hakala na Carini,gdje se prostirala i navedena mahala.Džamija je sagrađena prije 1620.g.

12.HADŽI-BALI MAHALA-Prostirala se oko istoimene džamije.Sagrađena j smještena uz istoimeni mesdžid,na Luci,prije 1612.g. na platou ulica Šarića i Braće Ćišića i Sirkina sokaka na Brankovcu.

13.ĆURČI-AHMEDA MAHALA-Prostirala se oko istoimenog mesdžida,koji je sagrađen u drugoj polovici 16.st.,a u dvorištu mesdžida se nalazila čatrnja.Mahala je smještena na Bjelušinama oko 50 m južno od jugoistočne kule „DIVIZIJE“.Pozicija mesdžida(Bjelušine postoje u drugoj polovici 16.st.).

14.KAMBER-AGE MAHALA je smještena uz istoimeni mesdžid,na Luci,neposredno uz Komadinov(Lučki) most.Sagrađena je prije 1651.g.

15.IBRAHIM-AGE ŠARIĆA MAHALA-Prostirala se oko istoimene džamije koja je sagrađena 1623/24.

16.BAJAZID-HODŽE MAHALA-Postojala je 1612.g. kod Medžida Bajazid hodže,na uglu ulice Braće Šarića i Braće Bajata(iznad Sahat-kule).

17.KOTLEVINA MAHALA-Nalazila se na Luci kod istoimenog mesdžida na uglu ulica Čelebića i Šarića mahale.Mesdžid je sagrađen prije 1651.g.

18.HADŽI-HUSEINA KOTLE MAHALA-Pružala se oko istoimene džamije u najjužnijem dijelu Luke.Nastala je prije 1761.g.U blizini je „Hadžijska sofa“ za ispraćaj hadžija.Taj lokalitet je nasuprot današnje Medicinske škole.

DESNA OBALA

19.NEZIR-AGE MAHALA-Prostirala se oko istoimene džamije,koja je sagrađena u drugoj polovini 16.st. prije 1585.g. i bila najstarija džamija na desnoj obali,na Šemovcu iznad Radobolje kod Krive ćuprije.

20.DERVIŠ-PAŠE MAHALA-prostirala se oko istoimene džamije,koja je sagrađena 1592.g.,a nalazila se u Podhumu u blizini Katoličke crkve.

21.SEVRI HADŽI-HASANOVA MAHALA-Prostirala se oko džamije Sevri-hadži Hasana,koja je sagrađena prije 1620.g.Nalazila se u Podhumu u Donjoj mahali,nasuprot džamije Ibrahim-age Šarića.

22.HADŽI-MEMI CERNICA MAHALA-Nalazila se oko istoimene džamije,koja je sagrađena prije 1600.g. u Cernici.

23.HADŽI-ALI-HAVADŽE MAHALA-Nalazila se oko istoimene džamije,koja se nalazila na Raljevini,neposredno uz lijevu obalu jednog kraka Radobolje-na Vakufu.Sagrađena je prije 1631.g.Džamiju hadži Ali-Havadže i navedenu mahalu spalio je i uništio 1687 g.Janković Stojan.Ovo je bio gusto naseljen kraj(1633).

24.HADŽI-ALI-LAFE MAHALA-Nalazila se oko istoimene džamije na Raskršću,ugao ulice P-Drapšina i ulice M.Gupca.Nastala je prije 1631.g.

25.ZAHUM MAHALA-Prostirala se u današnjem Zahumu.

26.RIČINA MAHALA-Ovo je najmlađa mahala u Mostaru u otomanskom periodu.Nastala je 1660.g. oko Lakišića džamije,koja je sagrađena 1649/50.g.Renesansu je doživjela dolaskom pruge u Mostar 1884.godine.

27.ZIRAINA(ARŠINOVIĆA)MAHALA-Nalazila se na početku kvarta PREDHUM uz cestu što vodi na Komadinov most(Lučki) na Ogradi.Nastala je prije 1651.g.

28.JAHJA-ESFEL-HODŽE MAHALA-Pružala se oko istoimenog mesdžida,sagrađena prije 1620.g.,oko 200 m južno od Komadinovog mosta na desnoj obali Neretve(Ranije se čitava Donja mahala nazivala Jalija-hodže mahala).Situirana u četvrti Predhum.

Izvor:Časopis Hercegovina,MO 2000.br.11-12

Izbor:Kemal Mahić

2354 Posjeta 1 Posjeta danas