BAJRAMBEGOVICA

majka-i-dijete

NAPOMENA:Ova balada “po humanosti i ljepoti kompozicije može se postaviti uz bok „Hasanaginici“.Ova lirska tvorevina na potresan način opisuje konflikt majčinske ljubavi s porivima ženskog srca,željna zaštite i milovanja.Pjesma ima tragičan kraj kao i „Hasanaginica“.(S.B.)

Budim gradi beže Bajram-beže,

Budim gradi devet godin* dana.

Kad je skoro Budim sagradio,

Otišće se stina od Budima:

Izletila na novu čaršiju

I ubila bega Bajram-bega.

Osta mlada Bajrambegovica

Sa jedinkom Smajom siroticom.

Svi joj bezi na pendžer dolaze,

Naposljetku Moriću Alaga:

„Hajde,dušo,i povedi Smaju“!

Privari se Bajrambegovica,

Ona podje i povede Smaju.

Kad su bili na polju zelenu,

Rasplaka se Smajo sirotica.

Tješila ga milostivna majka,

Ne smije mu dojke izvaditi,

Već ga tješi s ruku prstenima,

Ničijem ga utješit ne može.

Razljuti se Moriću Alaga,

Uze Smaju po svilenu pasu,

Pa ga baci bademu na granu,

-I govori Moriću Alaga:

„Spavaj,Smajo,tude do vijeka!“

Kad su bili na prvom konaku,

Govorila Bajrambegovica:

„Vjetar puše,mojim Smajom njiše,

Misli Smajo,da ga lila majka.

Tude kuka ptica kukavica,

Misli Smajo da mu pjeva majka“.

Kad su bili na drugom konaku,

Govorila Bajrambegovica:

„Sad po Smaji bijeli behar pada,

Misli Smajo,pokriva ga majka“.

Kad su bili na treće konaku,

Govorila Bajrambegovica:

„Sad po Smaji medna rosa pada,

Misli Smajo,da ga kupa majka.

Badem drvo,svini zemlji grane,

Da mi Smaju sunce ne oprži“!

To izusti i dušicu pusti,

I umrije,žalosna joj majka.

Izbor:Kemal Mahić

2025 Posjeta 2 Posjeta danas