IZ MATIČNOG UREDA LJUBUŠKI(APRIL 1985.GODINE)

ljubuskiVJENČANI:

Čolić Mujo,strojobravar i Spago Sabina,SSS gimnazija;

Alilović Milenko,tokar i Matić Tijana,ekonomski tehničar;

Matić Zvonko,student i Rogić Mirjana,konditor;

Sabljić Miro,gimnazija i Bevanda Ružica,frizerka;

Ereš Stojan,mašinista i Hrstić Gordana,komercijalista;

Primorac Ante,tokar i Vujević Vesna,nastavnik;

Grbavac Mate,automehaničar i Boban Mila,učenica;

Alilović Milan,polj.tehničar i Majić Slavica,tekst.tehničar;

Alilović Pero,tokar i Pejdo Anka,tkalja;

Mlinarević Milenko,student i Škrobo Snježana,polj.tehničar;

Medić Srećko,zemljoradnik i Markić Antonija,konditor;

Vranješ Stojan,radnik i Grepo Jagoda,konobar;

Nižić Markan,radnik i Šunjić Ivanka,domaćica;

Elez Pero,zemljoradnik i Bonić Ankica,polj.tehničar;

Herceg Ante,radnik i Macan Radmila,student;

Sušac Joze,strojobravar i Martinović Zdravka,polj.tehničar;

Pavlović Vlatko,građ.instruktor i Bošnjak Mara,krojačica;

DOBILI SINA:

Primorac Ante i Ankica,Hajduk Ivan i Ljilja,Pavlović Mirko i Kristina,Primorac Stojan i Mila,Sušac Ivan i Tereza,Luburić Drago i Zdenka,Nižić Jure i Anka,Grgić Miroslav i Mirjana.

DOBILI KĆER:Jurič Zvonko i Dobrila,Zelić Drago i Danica,Tolj Nediljko i Ivanka,Rašić Ferdo i Zora,Mišetić Zoran i Ljerka,Ivanković Milivoj i Mara.

UMRLI:

Mandić Božica(1923) Hrašljani;

Krželj Mara(1900) Predgrađe;

Paradžik Mate(1916) Predgrađe;

Milić Iva(1922) Ljubuški;

Luburić Delfa(1907) Radišići;

Miličević Šima(1913) Radišići;

Izvor:Ljubuške novosti,br.45.1985.godine

Pripremio:Kemal Mahić

2647 Posjeta 1 Posjeta danas