DVA LJUBUŠAKA-DVA DOKTORA NAUKA

img_4580-naslov

U „magli svuda oko nas“ zasvijetlila je vijest datirana 20.10.2016. da je u Rektoratu UNSA izvršena svečana promocija novih 10 doktora nauka.Među doktorima nauka su dvojica Ljubušaka po svojim korijenima.Riječ je o:
1.EDIN KONJHODŽIĆ,doktoru književnohistorijskih nauka
2.FARUK TASLIDŽA,doktor historijskih nauka
Dr.Edin Konjhodžić je sin Seada(Seje) i Emire.Sead je sin Ibrahima i Nefise,rođene Nović.
Dr.Faruk Taslidža je sin Huseina i Jasminke(Time) Mušić,kćerke Ferida i Eme.
Obojica doktora potiču iz naših mahala,iz naših sokaka,iz našeg Ljubuškog.
U njima je utkana mudrost i znanje njihovih predaka,uzimajući ono najbolje od „svoje krvi“ a sve to je dovelo do navedene promocije,ne zanemarujući njihov trud i rad u toku svog školovanja.
Ako ima dalje,a ima,očekujemo u budućnosti da budu akademici.
A za takvo što treba vremena,zdravlja,puno odricanja i napora što su oni već iskazali do sada.
Trebamo da budemo ponosni na njih dvojicu!
Ujedno ovakve vijesti su putokaz našoj djeci da i oni krenu putevima znanja.
Upućujemo čestitke promoviranim doktorima,njihovim roditeljima,njihovoj rodbini i svima neka nam je na čast što se klica znanja i zvanja „zametla“ u „našim njedrima“!U našem Ljubuškom!
Da je znanje „svjetlo koje dohvaća i osvjetljuje sami smisao života“ svjedoče riječi dr.Rešida Hafizovića:“Pokrećući Pero svoje Mudrosti“ u ciku zore i o zenitu svijetopovijesnog dana,Bog nam je najprije usmjerio pozornost na Znanje,jer prvi ajet islamske objave u njenom kur*anskom punoljetstvu koji je spustio na srce našem voljenom Poslaniku(a.s.)bijaše baš onaj koji je darom Znanja najavio ime Gospodara pera.Isti dar je ponudio i našem praocu,prvom čovjeku i prvom poslaničkom liku od ljudske vrste,Ademu(a.s.),kada mu je poslao Džibrili Emina sa tri dara da izabere jedan od njih prije nego li napusti blaženi život u Džennetu:dar Intelekta/Spoznaje,dar Vjere/Vrlina i dar Stida/Moral.Noseći u sebi intuitivni predujam prvostepene prirode Poslanika islama(a.s.) koja iznutra opečaćuje idealnu,iskonsku narav svakog stvorenja,Adem(a.s.) je izabrao isti dar koji će na zasvođu svete povijesti islamskog monoteizma biti u punini dan i Poslaniku islama(a.s.) glasonoši koji je kao sveopća milost poslan svim civilizacijama i univerzumima.U sjeni tog dara,u neposrednoj njegovoj prisutnosti ostala su i dva druga,to jest dar Vjere i dar Stida čiju vrijednost u punini može pokazati samo svjetlost Spoznaje/Znanja“!
Prenosimo dio atmosfere sa promocije (unsa.ba):
Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 20. oktobra 2016. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu. Na promociji doktora nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i dekani pet fakulteta Univerziteta u Sarajevu promovirali su deset kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, uz riječi dobrodošlice istakao je da je današnjom promocijom Univerzitet u Sarajevu bogatiji za deset doktora nauka, što je ukupno 3057 doktora nauka koji su svoja zvanja stekli na Univerzitetu u Sarajevu.

„Ova svečana ceremonija je i prilika da podsjetim da je Univerzitet u Sarajevu, uprkos teškim događajima iz bliske prošlosti, ostao najveći i najznačajniji univerzitet u Bosni i Hercegovini. Sa 25 fakulteta i akademija, 5 naučnih instituta, 4 pridružene članice, 3 univerzitetska centra i 5 ostalih članica predstavlja jednu od najvažnijih institucija u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini“, naglasio je rektor Škrijelj, te dodao: „Univerzitet u Sarajevu nastavit će jačati ulogu vodeće institucije u državi u oblasti visokog obrazovanja i naučnih i umjetničkih istraživanja kroz unapređenje kvaliteta studija i internacionalizaciju, te poduzeti brojne aktivnosti s ciljem kontinuiranog razvoja i uključivanja Univerziteta u savremene evropske i svjetske akademske tokove. Univerzitet nastavlja svoj put poboljšanog razvoja i unapređenja svih funkcija Univerziteta u Sarajevu, počev od temeljne uloge korektiva mnogih društvenih procesa u Bosni i Hercegovini, preko projekata koji garantiraju bolji razvoj države Bosne i Hercegovine, a sve to na temelju kvalitetnijeg obrazovanja i razvoja nauke na Sarajevskom univerzitetu.”

Uputivši čestitke promoviranim doktorima nauka na izvanrednom uspjehu koji su postigli, rektor Škrijelj je istakao da je to ujedno i uspjeh Univerziteta u Sarajevu, te podsjetio da nauka predstavlja opće dobro i pokretačku snagu društva na kojima se zasniva materijalni i duhovni napredak i preobražaj.

Na održanoj svečanosti promovirano je deset kandidata sa pet fakulteta Univerziteta u Sarajevu: tri kandidata na čast doktora tehničkih nauka, dva kandidata na čast doktora književnohistorijskih nauka i po jedan kandidat na čast doktora žurnalističkih nauka, doktora nauka odbrane i sigurnosti, doktora nauka socijalnog rada, doktora farmaceutskih nauka i doktora historijskih nauka.

D O K T O R A N T I

Na čast DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
NIHAD BOROVINA
JASMIN TERZIĆ
ALMIRA SOFTIĆ

Na čast DOKTORA ŽURNALISTIČKIH NAUKA
BELMA BULJUBAŠIĆ

Na čast DOKTORA NAUKA ODBRANE I SIGURNOSTI
MELDIJANA ARNAUT HASELJIĆ

Na čast DOKTORA NAUKA SOCIJALNOG RADA
SABIRA GADŽO-ŠAŠIĆ

Na čast DOKTORA FARMACEUTSKIH NAUKA
ANIDA ČAUŠEVIĆ-RAMOŠEVAC

Na čast DOKTORA KNJIŽEVNOHISTORIJSKIH NAUKA
ALMIR BAŠOVIĆ
EDIN KONJHODŽIĆ

Na čast DOKTORA HISTORIJSKIH NAUKA
FARUK TASLIDŽA

U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se dr. Belma Buljubašić, koja je uputila riječi zahvalnosti mentorima, članovima komisija, profesorima, matičnim fakultetima i Univerzitetu u Sarajevu na pomoći, korisnim savjetima i podršci u profesionalnom razvoju.
„Naša je obaveza da nastavimo sa akademskim usavršavanjem i doprinosimo daljnjem razvoju Univerziteta u Sarajevu i bosanskohercegovačkog društva. Ukoliko znanje ne dijelimo, beskorisno je. Stoga imamo posebnu obavezu i dužnost dijeliti naše znanje s drugima i nesebično pružati pomoć mlađim generacijama“, navela je dr. Belma Buljubašić.
Pripremio: Kemal Mahić

161020056-9_mn

img_4580 ssst-40-of-87edin-konjhodzic-61

1926 Posjeta 1 Posjeta danas