HAFIZI IZ LJUBUŠKOG

kuran-967p18k2HAFIZ(hafuz,afiz,afuz)ar.-onaj koji zna čitav Kur'an napamet.

Ar.hafiz,bukvalno „čuvar“,čuvati(Abdulah Škaljić)

HADŽI hafiz RAŠID-ef. DIZDAREVIĆ

Sin je Hasan-agin,a rođen je u Ljubuškom polovinom 19.stoljeća.U rodnome mjestu je završio mekteb i hifz.O njegovom daljnjem školovanju nemamo podataka.Koncem 19.stoljeća doselio je u Mostar i zaposlio se u Karađoz-begovom vakufu.Cijeli život je bio mujezin Karađoz-begove džamije i bibliotekar njegove biblioteke.S poštovanjem se u Mostaru govori o ovom hafizu,i prenosi se da je imao lijep glas.Kada je austrijski car Franjo dolazio u Sarajevo,hadži hafiz Rašid bio je pozvan u ovaj grad.,da uči ezan s munare Careve džamije.Preselio je na Ahiret 1921.godine.Ukopan je u haremu kod Karađoz-begove džamije.

Hafiz MEHMED ALI-ef. ĆERIMOVIĆ

Rođen je u Ljubuškom 1872.godine.U rodnome mjestu je završio mekteb i nekoliko razreda mjesne medrese.Ruždijju je završio u Mostaru,a potom počeo slušati predavanja mostarskog muderrisa h.Salih-ef.Alajbegovića.Zatim je prešao u Sarajevo,gdje je u junu 1896.godine završio Šerijatsku sudačku školu.Po završetku školovanja postavljen je za vježbenika pri šeriatskom sudu u Mostaru.Nakon položenog kadijskog ispita,premješten je u Bileću za šeriatskog sudiju 1898.godine.To je radio do novembra 1901.godine kada prelazi u Ljubinje gdje ostaje punih dvanaest godina.Od septembra 1913.godine radi kao šeriatski sudija u Bijeljini,od oktobra 1921. u Travniku,od decembra 1926.u Sarajevu gdje ostaje do septembra 1935.godine,kada poslije punih četrdeset godina rada odlazi u penziju.

Hafiz Mehmed Ali predavao je honorarno na Višoj islamskoj šeriatsko-teološkoj školi u Sarajevu,bio je član Vakufsko-mearifskog sabora Bosne i Hercegovine i član Ulema medžlisa.

Nakon osnivanja El-Hidaje,bio je prvi predsjednik ove ilmijanske organizacije(1936/37).

Objavio je veliki broj radova iz oblasti šeriatskog prava.Radove je objavljivao u Islamskom Svijetu,Novom Beharu,El-Hidaji,Glasniku IZ-e,Kalendaru Narodne Uzdanice,Gajretu i u listu Hrvat-muslimanski godišnjak za 1943.godinu.

Preselio se na Ahiret 25.februara 1943.godine.Ukopan je u mezaristanu „Grličića brdo“.

Izvor:Hfz.dr.Fadil Fazlić:HAFIZI u BiH u posljednjih 150 godina,SA 2006.

Pripremio:Kemal Mahić

1313 Posjeta 1 Posjeta danas