ZAIM MUZAFERIJA: SILA

zaim

Poživjeh evo preko sedamdeset ljeta

I toplih i hladnih i s medom i s jedom

Bijah sin pa otac i djed-sve redom

Kako to nosi ljudska sudba kleta

 

Učih od elifa pa bukvar i dva-put-dva

Francais i Deusch i kraljevine slavne

Lingua latina i carevine davne

Al* jedno nikad ne naučiš ja

 

U vrtlogu vječnom istina i laži

Jači se pita,samo sila važi

U djetinjstvu nosah mahalom kurbane

Gurabije mijenjah za šarena jaja

Aco,Karlo,Mošo bjehu školska raja

Četeres* sedam ljeta s Danom dijelih dane

Ljubav rodi djecu-silnik sije mržnju

A ja kuvet skupljam i unuke gledam

Mersada i Lolu rastaviti ne dam

 

I sad ne znam da l*bih pjevao il* plako

Za oboje trista poriva već ima

Narasla da prsne guta pod rebrima

Sjatile se vrane,zlo i naopako

Al* ne vrijedi pjesma a još manje suze

Ne dajmo dušmanu što nam silom uze.

 

Izvor:Preporod br.22/1080

Izbor:Kemal Mahić

1941 Posjeta 2 Posjeta danas