RASIM ĆELAHMETOVIĆ: SERDŽADA

 

serdzada

Kada smo sve ostavljali

Kućni prag i nebo zavičajno

Serdžadu smo sa sobom tutoljčili

 

Ona nam je ovdje

U novom dosuđenom vilajetu

I bašča i potkujnica

 

Po njoj su dženetske šare

U svakoj šari majčina ljubav

Koju je babu u miraz donijela

 

Čuvamo je kao oči

Radi nama radi obraza

Radi sjećanja na majčinu dobrotu

 

Trepere na njoj đulovi i šare

Titra jebučica u grlu potke

Dok prkosi sudbini zajedno sa nama

 

Izvor:Rasim Ćelahmetović-Alkatmeri u bašči sudbine,Novi Pazar 2007.

Izbor:Kemal Mahić

2277 Posjeta 1 Posjeta danas