PROVJERITE DA LI STE – FILOZOF ?…

Napisao : Ante GRANIĆ

………………………………………………………

Danas , 20 Aprila u 21h , godine 2.017 –

Izvršen je zločin na Jelisejskim poljima

u Parizu , najljepšoj aveniji na svijetu !… Na

Champs Elysees – sa Triumfalnom kapijom .

Jedan policajac je ubijen , dva teško ranjena !

Noćas je stiglo i priznanje od takozvane

Islamske države , da je napad izvršio – njihov

ratnik !…Ima li to neke veze sa – filozofijom ?

Ima !… A kako ima , saznat ćete – na kraju

naše priče ! Jer su filozofska pitanja – važnija od

odgovora ! O njima treba raspravljati – hladne glave !

…………………………………………

..

”Najveću uslugu ćete napraviti čovjeku – ako ga saslušate” !…

Ova misao nas sili na razmišljanje . U vremenu u kome živimo – i u brzini

kojom život odmiče , ljudi sve manje razmišljaju , osim o svojim brigama .

Najčešći zaključak u tim trenucima je – « brigo moja pređi na drugoga » !

Ako tog drugog uopšte ima , jer se ljudi usamljuju – čak i kad su u masi . Niko

i ne pomišlja na to – da je mala planeta zemlja okrugla i da se vrti oko sunca ,

noseći sa sobom preko sedam milijardi stanovnika , ali i isto toliko njihovih –

problema … I briga ! Da nije ljudi na zemlji , ne bi bilo nikakvih problema , zemlja bi se okretala baš

kao i sada , čak i u slučaju da na svakom kilometru planete zemlje – izbija vulkan .

Primjer : vulkan Vezuv u starom vijeku , bio je – Božanstvo !…I još je aktivan .
Kao i vjera .

I što sve to ima veze sa – filozofijom ?… Ima . Itekako ! Jer , „ filosofija“ znači –

ljubav prema mudrosti , a „filosofos“ znači – mudroljubac , ljubitelj mudrosti .

I ne treba zaboraviti da je Vatikan priznao da je zemlja okrugla , tek nakon –

drugog svjetskog rata !… I vi možete razmišljati i tražiti odgovore na pitanja koja

su ljudima zajednička , i tako vidjeti da li ste – f i l o z o f ! Evo jednog pitanja za

razmišljanje , uzetog iz misli poslovice „Baš me briga što Mađarska nema mora!“

Pitanje : Zašto Hrvatska ima peko 800 km. mora , a Mađarska – nema mora ?…

.

Ako imate svoj osobni odgovor – vi ste već na putu da postanete – f i l o z o f !

Čak i u slučaju da vam neko kaže…da je vaš odgovor – glup ! A ako Vi odmah

pomislite da je na to pitanje vrlo , vrlo lako odgovoriti , najbolje bi bilo da odmah –

prestanete čitati ovaj prilog !… Jer , filozofija vas sili i na razmišljanje – i tako razvija

vaš mozak ! Primjera radi , da li u neslobodnom društvu čovjek može biti – slobodan ?

DA LI SU ŽIDOVI RASPELI KRISTA ?

Filozofija se oslanja na nauku i njena dostignuća , a religije slijede poslanike, te objavu – i Svete knjige .Teološki se može dokazati mnogo toga , ali treba vjerovati – samo je to bitno .

Islam priznaje naučne istine , polazeći od vjerske dogme – da je sve to stvorio samo Bog !…

..

Anđeo , ili Melek u Islamu , kao i arhanđel Gabriel u Kršćanstvu – ( Džibril u Islamu ) –

iste su ličnosti . Evo i jedne ilustracije iz islamske tradicije , uz potpis : „ Gabriel

objavljuje Kuran Muhamedu“ ( as. ) . Uz dodatak da je – Islam mlađi od Kršćanstva sedam

vjekova , u kom periodu su dokazane mnoge znanstvene istine , koje je Islam prihvatio …

Kalif je , kao duhovni i vjerski vođa , odmah zaštitio Kršćane i Židove , naredio im da donesu

svoje svete knjige , otkupio po jednu uz bogatu nagradu – i dao da se knjige odmah prevedu .

Odmah su se počele razvijati i nauke : astronomija , medicina i geografija . Islam je bio

novina i zato što je na Arabijskom poluotoku vladalo mnogoboštvo , a Islam je bila nova

religija – i vjerovanje u jednog Boga , što je bilo privlačnije većini Beduina , koji su bili već

iscrpljeni – od međusobnih vjerskih sukoba između mnogobožaca , jer je svako pleme

imalo – „ svoga Boga“ .

..

Tako se Islam , samo za nekoliko decenija , proširio na cijelom Arabijskom poluotoku ,

u sjevernoj Africi i na dijelu Azije . Njegova najprivlačnija snaga toga vremena , bio je strog

zakon prema svima koji su napadali , ili ponižavali – kršćanstvo, budizam i Judaizam . To se –

rijetko ističe . A bilo je tako . Islam je pošao od naučne teze – da su svi ljudi na zemlji – pred Bogom braća ! Tokom stoljeća , i to treba reći – namnožile su se oko 64 islamske sljedbe , koje se razlikuju u interpretaciji jednog te istog teksta . Nisu samo šiti i suniti . To je ostao problem …Do danas !

.

Kao svoj znak , Islam je uzeo astronomski fenomen mladog mjeseca . To se desilo , po jednoj predaji , kad su Muhamedu as. donijeli jedan crtež mladog mjeseca – između dvije planine .

Interesantno je napomenuti da je nauka ustanovila tek prije nekoliko decenija , da se – sa

tog mjesta , mislim u MEKI , zaista vidi mlad mjesec – ali svakih 19,5 godina !… (Izvor : TV ).

Poslanik je tada postao vrlo popularan čovjek , tako da su ga mnogi vjernici izjednačavali sa božanstvom , protiv čega se on , po predaji , borio – i propovijedao da je on samo običan

covjek – koji samo prenosi Alahove riječi …Zapravo se sva islamska teologija toga vremena , mogla svesti na samo jednu jedinu rečenicu : „ Alah je jedan , a Muhamed je – samo njegov poslanik“!…I to je sve !

.

Čak i danas , mnogo vjekova kasnije , ta rečenica je dovoljna , kao zakletva za one – koji

prelaze na Islam . Islam nema nikakve veze sa terorizmom – niti terorizam podržava . Papa

Franjo je pokazao izuzetnu hrabrost kad je pristao da posjeti danas nestabilni Egipat !…

A da ima i onih koji se , uime Islama služe terorizmom , ima . Naš narod kaže : U svakom žitu

ima – i k u k o lj a !

NOVO PITANJE ZA VAS !

Teologija nikada ne sumnja u svoj istine , a filozofija uvijek sumnja , jer se mogu uvijek –

pojaviti novi dokazi , nova naučna otkrića – koja demantiraju zvaničnu znanstvenu istinu .

To se može provjeravati i u kršćanskoj dogmi – da su Židovi raspeli Krista!…Onda –

evo i novog pitanja za Vas : “ Da li su Židovi raspeli Krista , kao što piše u BIBLIJI“ ?

Naravno , ako ste vjernik , Kršćanin – mi poštujemo vaše vjersko uvjerenje . Ono ne

dolazi u pitanje . Mi ćemo samo istaći naučni stav – poštujući slobodu vašeg ličnog stava

HISTORIJSKI KONTEKST

NOVI ZAVJET , riječ božja u Kršćanstvu , formulirana je na Prvom koncilu , koga je

sazvao rimski imperator Konstantin , godine 325 , dakle u četvrtom vijeku .

Tada je sastavljen konačan tekst Novog zavjeta… Tada je i križ ( krst ) –

proglašen simbolom Kršćanstva , a dotle je simbol bio – riba…Tek tada je , 325.

zapisana i dogma – da se BOG imenuje kao : otac , sin i duh sveti , i od tada se

kršćani krste – UIME 0CA , SINA I DUHA SVETOGA… Sveto trojstvo , dakle .

..

Sveti Ivan Krstitelj je krstio Krista na rijeci Jordan – „uime Boga“ , jer nije

poznavao Sveto trojstvo . Sve je ovo – po Bibliji , točnije – po Novom zavjetu .

Danas , svećenici krste dijecu : “Uime oca , sina i duha svetoga“ ! …

..

Naučni dokazi su drugačiji . Kršćana je u Rimskom carstvu bilo samo desetak posto ,

ali ih je imperator Konstantin , i pored toga , proglasio – državnom religijom !

..

PRVO , Židovi nisu mogli raspeti Krista , jer kod Židova nije postojao takav zakon .

Nikada u njihovom zakonodavstvu nije postojao . DRUGO , Židovi toga vremena su

bili pod okupacijom Rimskog carstva i svi su bili proglašeni – robovima . Robovi

nikome nisu mogli da sude . Židovska manjina koja je pristala da radi za Rimljane ,

kao sto su pristali i oni rijetki koji su bili pismeni , zvani Farizeji ( što u prijevodu –

znači – p i s m o z n a n c i ) …bili su povlašteni kod Rimljana – i zato bili slobodnjaci .

Kristu je zato sudio – rimski sudac , a na ilustracijama raspeća su – rimski vojnici !

..

Farizeji su bili Židovi , kao i odabrana manjina koju smo spomenuli …I na kraju ,

ROB se u to vrijeme mogo ubiti , a da za to nikome ne odgovarate . Farizeji su

bili slobodni ljudi , zato što su bili u službi Rimljana …TREĆE , svi Kristovi apostoli ,

uključujući i Krista – bili su Židovi , ali se to ne ističe , nego se svi Židovi – stalno

blate , primjera radi i u „EVANĐELJU PO IVANU“ , i prikazuju se samo u – sasvim

negativnom kontekstu . Sve do danas . Što bi to ljudi , iskreni vjernici – posebno

današnje mlade generacije , mogli misliti o Židovima – kad im svećenik na Veliki

petak čita dijelove Evanđelja – bez ikakvog komentara ?…I što bi ste Vi danas

odgovorili svom djetetu , ako bi vas upitalo : „ Da li su , zaista , Židovi – raspeli

Krista“ ? Farizeji jesu bili Židovi , i oni jesu uzvikivali ( po Bibliji ) : „ RASPNITE GA!“

Ali !…( Uvijek se nađe neko „ali“! )

..

Međutim , Farizeji nisu predstavljali židovski narod , nego su služili okupatoru .

Upravo zato su i bili slobodni , jer su služili Rimskom carstvu , kao okupatoru .

To su historijske činjenice . A oko ovog problema – i Papa Franjo će imati problema !

PITANJA FILOZOFIJE – i KRAJ !

Filozofske pitalice vas ne umiruju , nego vas – uznemiruju . Uznemiren čovjek

ne može da korektno misli , osim rijetkih među njima , zato su i filozofi rijetki .

Ali ih je uvijek bilo . Jer , filozof može biti i nepismen čovjek . U nepismena

vremena , narod je znao reći za pojedinca : „ On je pametan čovjek“ !… Sjećam se

takvih slučajeva iz mog djetinjstva . Bio sam na sahrani jednog čovjeka , koga niko

nije volio . Koračao sam pored svog oca . Na samom grobu , svećenik je govorio o

pokojniku . Zapamtio sam da je rekao : „ O mrtvima sve najbolje – mrtav čovjek

ne može biti neprijatelj “ ! Imao sam tada petnaestak godina – i od tad sam počeo

razmišljati o smrti – i o dobrim i lošim ljudima . Otac me uvijek učio da vrlo pažljivo

slušam pametne ljude , a sa lošim ljudima se treba družiti – da bi se popravili …

..

Tako sam i radio u životu , i zato sam – iz ljubavi prema svim ljudima , dobrovoljno postao…prosvjetni radnik ! To je moje osobno iskustvo . I izbor .

..

Kad bi se drugi put rodio – radio bi isto ! Kad god dođem u Sarajevo , posjetim i

Filozofski fakultet , gdje sam diplomirao 1965 – zastanem pred bistom mog dobrog profesora narodne književnosti Dr. Salke Nazečića…i uvijek zaplačem … Studenti

zastaju , gledaju me kako otirem suze , a poneko i priđe i pita me – zašto plačem ?

Nikad nikome ništa ne odgovorim !

.Evo nekih filozofskih pitanja :

* Šta je sloboda ? Da li čovjek u neslobodnom društvu može biti slobodan ?

* Ima li slobode bez odgovornosti ? Je li čovjek čovjeku vuk , ili potreba ?

* Šta je bitak , dakle ono što je bilo prvo – pa se sve razvilo iz tog prvog ?

* Je li bitak materija , ili duh ?

..

* Šta je to istina ? Je li istina u našem umu , ili je ona u stvarima koje vidimo ?

* Šta je ljepota ? Je li ljepota u prirodi , ili ona nastaje u umjetničkom djelu ?…

..

* Da li je filozofiranje : isprazno , neplodno puko i jalovo metanisanje i naklapanje ,

pa i nadmudrivanje?… Ili su to samo pogrdne karikature o filozofiji ?

Ili je filozofija naučni , dakle znanstveni , argumentiran pristup – u traženju istine ?

I to istine koja se odnosi na čovječanstvo , a ne samo na naše dvorište , ili državu !

..

* Eto , nećemo dalje !… I ovo je dosta . Karl Marks , koga smo u našem vremenu već zaboravili , napisao je : “ Filozofi su svijet samo različito tumačili , međutim – osnovni zadatak filozofije je da se taj svijet – izmijeni ” !… Nabolje ! Nekako tako !

.

KRAJ – EPILOG !

Bilo bi dobro da još jednom pročitate pitanja postavljena u početku ovog priloga . Ako su vas nagnala na razmišljanje , Vi ste dobar primjer čovjeka koji može da razmišlja i komentira –

filozofski . To jest – Vi ste u službi čovječanstva , a ne samo svoga susjedstva ! Tome može poslužiti i vaše mišljenje – o posljednjim događajima u Parizu . Vidjeli ste kako svi opisuju samo postojeće stanje , policija otkriva sve detalje – jer je ubijen policajac , a dva policajca su teško ranjena . Niko to ne vidi kao svjetski problem . Politikanti ponavljaju kako treba izići iz

EU – i braniti svoju zemlju ! Filozofi se pitaju – kako ljudi ne shvate da se moraju ujedinjavati

da bi opstali , i da zajednički život u Evropi – nije lopta koju možeš uzeti , igrati ili ostaviti , nego je Evropa nezaobilazna obaveza , jer je čovječanstvo u opasnosti , a ne samo naše dvorište !

Na kraju krajeva , zločinac je zločinac – ma koju religiju uzima kao uzor . Od takozvane islam države , ponajviše stradaju upravo – Muslimani . I to nevini ! I još k tome – svakodnevno !…

..

Zato danas o problemima treba misliti i djelovati hladne glave , zajednički ! I boriti se – protiv deformacija i zločina u društvu , rame uz rame sa – Muslimanima . Takvih primjera smo imali bezbroj u historiji brdovitog Balkana , pa u u Drugom svjetskom ratu !… STOP – m r ž nj i !…

..

Na kraju krajeva , nije na odmet ponoviti : Čovječanstvo je u opasnosti ! Usto , treba poštivati policiju , jer je naša balkanska policija – vrlo stručna , efikasna i moralna ! Kao i u Francuskoj . Naravno , i u policijskom zitu ima kukolja , ali mi govorimo o zitu !…

Koliko je to moguće danas . Jer , ova vremena traže i nove stručnosti , čak i u policiji !…

..

Međutim , malo ko govori o tome da je danas čovječanstvo u opasnosti , iako je rušenjem tornjeva u Parizu prije nekoliko godina , zapravo najavljen – Treći svjetski rat čovječanstvu ! Koji neće biti sličan ni jednom ratu u zadnjih tri hiljade godina ! I koji će , možda , trajati – pola vijeka !?

.

I da postavimo , na kraju – i jedno filozofsko pitanje , vezano za naš zavičaj : Naime : zašto se stalno smanjuje – broj Muslimana u Ljubuškom ?…

..

Postavio sam to pitanje trojici LJubušaka i dobio gotovo isti odgovor : „Paaa , kažu…smanjuje se i broj ukupnog stanovništva ljubuške općine , pa se tako smanjuje i – broj Muslimana!“

..

Da , da !… Vidite da nastupa – fenomen zaborava !…Fenomen zaborava ! Ili samo – glume zaborava … Jedna filozofska misao zaista i kaže – „ Kad ne bi bilo zaborava , čovječanstvo bi neprestano – r a t o v a l o !….

Pametnom dosta !

/ Kraj /

.

Ante GRANIĆ –

Napis iz serije

LJUDI i VRIJEME ,

Paris , Aprila ( travnja)

2.017

..

2057 Posjeta 1 Posjeta danas